SZÓSTY  KNESSET  ( 1965 - 1969 )   -  Państwo Izrael
          -  I Knesset (1949-1951)
          -  II Knesset (1951-1955)
          -  III Knesset (1955-1959)
          -  IV Knesset (1959-1961)
          -  V Knesset (1961-1965)
       - VI Knesset
          -  VII Knesset (1969-1973)
          -  VIII Knesset (1973-1977)
          -  IX Knesset (1977-1981)
          -  X Knesset (1981-1984)
          -  XI Knesset (1984-1988)
          -  XII Knesset (1988-1992)
          -  XIII Knesset (1992-1996)
          -  XIV Knesset (1996-1999)
          -  XV Knesset (1999-2003)
          -  XVI Knesset (2003-2006)
          -  XVII Knesset (2006- )

Zobacz także w Historii:

   -  1964-1967 - "Bitwa o wodę"
   -  1967-1968 - Wojna
                                        sześciodniowa
   -  1968-1973 - Wojna na
                                           wyczerpanie


Nowa siedziba Knessetu
(źródło: Knesset)


Forum obrad Knessetu
(źródło: Knesset) 

 

Szósty Knesset:
                    Wybory: 1.11.1965 r.
                    Pierwsze posiedzenie: 22.11.1965 r.
                    Liczba wybranych list: 13.
                                        (przed końcem Knessetu było 15 parlamentarnych grup)
                    Czas: 4 lata

                    Przewodniczący: Kadish Luz
                    Zastępcy przewodniczącego: Arie Ben-Eliezer, Ruth Haktin,
                                                         Yitzhak Navon, Dvorah Netzer, Tova Sanhedrai,
                                                         Joseph Selin, Emma Talmi

                    Sekretarz Powszechny: Moshe Rosetti (do 29.02.1968 r.),
                                                         Haim Li'or (od 27.03.1968 r.).

Szósty Knesset (1965-1969)
Nazwa listy procent uzyskanych głosów liczba miejsc liczba miejsc przed następnymi wyborami
Zjednoczenie Pracy (1) 36,7 % 45 63
Gahal (2) 21,3 % 26 22
Partia Religijno-Narodowa 8,9 % 11 11
Rafi (1) 7,9 % 10 0
Mapam (1) 6,6 % 8 0
Niezależni Liberałowie 3,8 % 5 4
Agudat Israel 3,3 % 4 4
Rakah 2,3 % 3 3
Po'alei Agudat Israel 1,8 % 2 2
Kidma Vepituah (3) 1,9 % 2 1
Shituf Ve`ahva (3) 1,3 % 2 1
Ha-olam Hazeh - Koah Hadash 1,2 % 1 1
Maki 1,1 % 1 1
Free Center (2) - 0 4
Jewish-Arab Brotherhood (3) - 0 1
Partia Druzów (3) - 0 1
niezrzeszony - David Ben-Gurion (4) - 0 1
(1) - Alignment powstał z połączenia Mapai i Ahdut Avoda zjednoczonych z 9 członkami Rafi.
(2) - 4 członków oddzieliło się od Gahal i utworzyło Free Center.
(3) - arabska lista mniejszościowa powiązana ze Zjednoczeniem Pracy. Kidma Upituah i Shituf Ve'ahva założyły jedną parlamentarną grupę, która później podzieliła się na cztery grupy.
(4) - gdy Rafi dołączył do Alignment, David Ben-Gurion odłączył się.

 

31 sierpnia 1966 roku szósty Knesset przeprowadził się do swojej nowo wybudowanej stałej siedziby, przy Givat Ram w Jerozolimie.

Najważniejszym wydarzeniem w okresie obrad szóstego Knessetu była Wojna Sześciodniowa. Obrady parlamentarne dotyczyły przebiegu wojny i jej rezultatów. Związane z tym były debaty, które rozpoczęły się po ogłoszeniu przez Radę Bezpieczeństwa ONZ Rezolucji nr 242, związanej z terenami zajętymi przez izraelską armię.

Wkrótce po zakończeniu się walk, premier Levi Eshkol ogłosił zjednoczenie Jerozolimy. Równocześnie Knesset powiększył swoje uprawnienia i rozpoczął procedury prawne związane z utworzeniem władz miejskich, zgodnie z izraelskim systemem prawa i jurysdykcji.

Wojna Sześciodniowa i jej rezultaty miały poważny wpływ na pozycję Izraela na arenie międzynarodowej. Francja - która była głównym dostawcą sprzętu wojskowego dla Izraela - nałożyła militarne embargo i Izrael mógł polegać wyłącznie na dostawach wojskowych ze Stanów Zjednoczonych.

Wszystkie kraje bloku wschodniego - poza Rumunią - zerwały stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Po powstaniu Organizacji Wyzwolenia Palestyny w jej nowej strukturze organizacyjnej, w 1968 roku rozpoczęła się fala ataków i porwań samolotów. Jako pierwszy w październiku 1968 roku został porwany samolot El-Al, do Algierii.

 

Szósty Knesset był pierwszym, w którym wyraźnie wykrystalizowały się dwa główne bloki polityczne: Gahal (w skład którego wchodził Ruch Herut i Partia Liberalna) i Zjednoczenie Pracy (które obejmowało Mapai i Ahdut Ha'avodah, a następnie w swojej drugiej postaci Mapai, Ahdaut Ha'avodah, Rafi i Mapam). W przeddzień wybuchu Wojny Sześciodniowej udało się sformować pierwszy rząd jedności narodowej, z udziałem Gahal.

Szósty Knesset był także pierwszym parlamentem, w którym pokazała się nieliczna nowa frakcja polityczna, która reprezentowała radykalne prawicowe poglądy - Olam Hazeh Koah Hadash.

 

W połowie 1966 roku Knesset często zajmował się załamaniem koniunktury na izraelskim rynku. Gahal i Olam Hazeh Koah Hadash domagały się wprowadzenia krajowego systemu ubezpieczenia zdrowotnego. Religijne ugrupowania podniosły kwestię transplantacji organów. Ponownie pojawiła się kwestia zniknięcia dzieci jemeńskiej rodziny z wcześniejszych lat. W celu zbadania tej sprawy powołano komisję dochodzeniową. Pod obrady Knessetu trafiły także problemy z przedstawicielami samorządu lokalnego, którzy zmieniali przynależność partyjną w zależności od korzyści materialnych. W 1966 roku w Izraelu uruchomiono czarno-białą telewizję.

 

 

Trzynasty rząd został sformowany przez Levi Eshkola w dniu 12 stycznia 1966 roku. Członkami koalicji rządowej byli: (do 4 czerwca 1967 r.) Zjednoczenie Pracy, Partia Narodowo-Religijna, Mapam, Niezależni Liberałowie, Po'alei Agudat Isreal i listy mniejszościowe. 5 czerwca 1967 roku (dzień wybuchu Wojny Sześciodniowej) do rządu jedności narodowej przystąpił Gahal i Rafi.

Liczba ministrów, gdy rząd został sformowany - 18.
W rządzie jedności narodowej - 21.

Premier umarł 26 lutego 1969 roku, w wyniku czego nastąpiło rozwiązania rządu.

 

 

Czternasty rząd został sformowany przez Goldę Meir w dniu 17 marca 1969 roku. Członkami koalicji rządowej byli: Zjednoczenie Pracy, Gahal, Partia Religijno-Narodowa, Niezależni Liberałowie i listy mniejszościowe.

Liczba ministrów, gdy rząd został sformowany - 21.

 

 

 

źródło materiałów: Knesset
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon