MAPAM    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
       - Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  I Knesset (1949-1951)
    -  II Knesset (1951-1955)
    -  III Knesset (1955-1959)
    -  IV Knesset (1959-1961)
    -  V Knesset (1961-1965)
    -  VI Knesset (1965-1969)
    -  XI Knesset (1984-1988)
    -  XII Knesset (1988-1992)

 

 

 

Mapam (Miflegeth HaPoaleim HaMeuchedet - Zjednoczona Partia Robotnicza) była marksistowsko-syjonistyczną partią polityczną w Izraelu. Została założona w 1948 roku, w wyniku połączenia lewicowych partii Hashomer Hatzair i Ahdut Avoda-Poalei Syjon.
    Mapam była lewicową partią reprezentującą ruch kibucowy Artzi, który powstał na gruncie wcześniejszego stronnictwa politycznego Hashomer Hatzair z lat 20-tych. Początkowo Mapam był drugą co do wielkości partią polityczną Izraela, o silnych tendencjach proradzieckich. Był to wynik głoszenia idei Ber Borochova. Mapam stał w opozycji do Mapai.

Mapam popierał rozbudowę sił wojskowych Izraela. Wielu jego członków zajmowało ważne stanowiska w armii. Jednocześnie Mapam popierał kontynuowanie inicjatyw pokojowych z terytorialnym kompromisem wobec Arabów. Sprzeciwiał się aneksji terenów zajętych w czerwcu 1967 roku. Uważał, że wystarczą minimalne zmiany przebiegu granic, aby zapewnić Izraelowi bezpieczeństwo i możliwość obrony. Mapam bardzo długo wierzył w możliwość żydowsko-arabskiej koegzystencji i przyjaźni pomiędzy Izraelem a arabskimi państwami.

 

 

------- Pierwszy Knesset (1949-1951) -------
                   W wyborach do Pierwszego Knessetu (25.01.1949 r.), Mapam uzyskał
               14,7% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 19
               posłów.

deputowani:
     Moshe Aram (1896-1978, ur. w Rosji) - członek komitetu budownictwa.
     Menahem Bader (1895-1985, ur. w Polsce) - przewodniczący komitetu
                    ekonomicznego, członek komitetu finansów.
     Dov Bar-Nir (1911-2000, ur. w Belgii) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości.
     Israel Bar-Yehuda (1895-1965, ur. na Ukrainie) - członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości, członek komitetu budownictwa.
     Yitzhak Ben-Aharon (1906- , ur. w Austro-Węgrach) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Mordechai Bentov (1900-1985, ur. w Polsce) - przewodniczący komitetu
                    ekonomicznego.
     Yaakov Chazan (1899-1992, ur. w Rosji).
     Israel Galili (1911-1986, ur. na Ukrainie) - sekretarz generalny Achdut HaAvoda
                    – Poelei Syjon.
     Fayge Ilanit (1909-2002, ur. w Polsce) - członkini komitetu budownictwa.
     Hannah Lamdan (1905-1995, ur. w Serbii) - członkini komitetu pracy i pomocy
                    społecznej, członkini komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     David Livschitz (1897-1973, ur. w Rosji).
     Nahum Nir (1884-1968, ur. w Polsce) - zastępca przewodniczącego Knessetu,
                    przewodniczący komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek
                    komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Eliezer Peri (1902-1970, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Eliezer Preminger (1920-2001, ur. w Austrii) - członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości, członek komitetu dla instytucji użyteczności
                    publicznej.
     Beryl Raptor (1902-1989, ur. na Ukrainie).
     Menachem Ratzon (1919-1987, ur. w Izraelu).
     Yaakov Riftin (1907-1978, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony.
     Hanan Rubin (1908-1962, ur. w Niemczech) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Moshe Sneh (1909-1972, ur. w Polsce) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych.
     Yitzhak Tabankin (1888-1971, ur. na Białorusi).
     Meir Yaari (1897-1987, ur. w Polsce) - sekretarz generalny Mapam, członek
                    komitetu budownictwa.
     Aharon Zisling (1901-1964, ur. na Białorusi) - członek komitetu ekonomii,
                    członek komitetu edukacji, kultury i sportu.

 

 

------- Drugi Knesset (1951-1955) -------
                   W wyborach do Drugiego Knessetu (30.07.1951 r.), Mapam uzyskał
               12,5% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 15
               posłów.
                   W 1953 roku wydarzenia związanie z radziecką interwencją w
               Czechosłowacji mocno zachwiały proradziecką polityką Mapamu. Podczas
               pokazowych procesów oskarżano głównie żydowskich przywódców
               Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Między innymi, fałszywie oskarżono
               o przygotowywanie syjonistycznego spisku w Czechosłowacji wysłannika
               Mapamu w Pradze, Mordechaja Orenai. Zachwiało to proradzieckim
               stronnictwem w Mapamie. W konsekwencji tych wydarzeń, po śmierci
               Stalina w 1954 roku zmieniła się opcja polityczna partii z marksistowsko
               -proradzieckiej na umiarkowanie socjaldemokratyczną.
                   Wówczas to od Mapamu odłączył się Ahdut Ha'avoda. A jeden z
               przywódców Mapamu, Moshe Sneh, odszedł z partii i dołączył do Maki,
               która była komunistyczną partią Izraela.

deputowani:
     Moshe Aram (1896-1978, ur. w Rosji) - członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Israel Bar-Yehuda (1895-1965, ur. na Ukrainie) - członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości.
     Rostam Bastuni (1923-1994, ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości, członek komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Yitzhak Ben-Aharon (1906- , ur. w Austro-Węgrach) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Mordechai Bentov (1900-1985, ur. w Polsce) - członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.
     Avraham Berman (1907-1978, ur. w Polsce) - członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości.
     Yaakov Chazan (1899-1992, ur. w Rosji).
     Hannah Lamdan (1905-1995, ur. w Serbii) - wiceprzewodnicząca Knessetu.
     David Livschitz (1897-1973, ur. w Rosji) - członek komitetu ekonomii.
     Eliezer Peri (1902-1970, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Yaakov Riftin (1907-1978, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony.
     Hanan Rubin (1908-1962, ur. w Niemczech).
     Moshe Sneh (1909-1972, ur. w Polsce) - członek komitetu finansów.
     Meir Yaari (1897-1987, ur. w Polsce).
     Aharon Zisling (1901-1964, ur. na Białorusi) - członek komitetu finansów.

 

 

------- Trzeci Knesset (1955-1959) -------
                   W wyborach do Trzeciego Knessetu (26.07.1955 r.), Mapam uzyskała
               7,3% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 9 posłów.
                   Po wyborach do III Knessetu, Mapam wszedł do rządu koalicyjnego z
               Mapai.

deputowani:
     Israel Barzilai (1913-1970, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, w siódmym rządzie minister zdrowia, w ósmym rządzie
                    minister zdrowia oraz minister poczty (od 24 listopada 1958 r.).
     Mordechai Bentov (1900-1985, ur. w Polsce) - członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości, w siódmym rządzie minister rozwoju, w
                    ósmym rządzie minister rozwoju.
     Yaakov Chazan (1899-1992, ur. w Rosji).
     Yussuf Hamis (1921-1986, ur. w Izraelu).
     Itzhak Itzhaky (Lishovsky) (1902-1955, ur. w Rosji) - członek komitetu ekonomii,
                    członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Yaakov Riftin (1907-1978, ur. w Polsce) - przewodniczący komitetu spraw
                    wewnętrznych, członek komitetu pracy i pomocy społecznej, członek
                    komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Hanan Rubin (1908-1962, ur. w Niemczech) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Emma Talmi (1905-2004, ur. w Polsce) - wiceprzewodnicząca Knessetu, członkini
                    komitetu budownictwa.
     Meir Yaari (1897-1987, ur. w Polsce).
     Haim Yehuda (1917-1985, ur. w Egipcie) - członek komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej.

 

 

------- Czwarty Knesset (1959-1961) -------
                   W wyborach do Czwartego Knessetu (26.07.1955 r.), Mapam uzyskał
               7,2% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 9 posłów.

deputowani:
     Israel Barzilai (1913-1970, ur. w Polsce) - w dziewiątym rządzie minister
                    zdrowia.
     Mordechai Bentov (1900-1985, ur. w Polsce) - w dziewiątym rządzie minister
                    rozwoju.
     Yaakov Chazan (1899-1992, ur. w Rosji) - członek komitetu budownictwa.
     Yussuf Hamis (1921-1986, ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Yosef Kushnir (1900-1983, ur. w Rosji) - członek komitetu edukacji.
     Yaakov Riftin (1907-1978, ur. w Polsce) - przewodniczący komitetu spraw
                    wewnętrznych, członek komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Hanan Rubin (1908-1962, ur. w Niemczech).
     Emma Talmi (1905-2004, ur. w Polsce) - członkini komitetu budownictwa,
                    członkini komitetu finansów.
     Meir Yaari (1897-1987, ur. w Polsce).
     Haim Yehuda (1917-1985, ur. w Egipcie) - członek komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej, członek komitetu ekonomii, członek komitetu
                    edukacji, kultury i sportu.

 

 

------- Piąty Knesset (1961-1965) -------
                   W wyborach do Piątego Knessetu (15.08.1961 r.), Mapam uzyskał
               7,5% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 9 posłów.

deputowani:
     Israel Barzilai (1913-1970, ur. w Polsce) - wiceprzewodniczący Knessetu.
     Mordechai Bentov (1900-1985, ur. w Polsce).
     Yaakov Chazan (1899-1992, ur. w Rosji) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony.
     Yussuf Hamis (1921-1986, ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członek komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Yosef Kushnir (1900-1983, ur. w Rosji) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości.
     Yaakov Riftin (1907-1978, ur. w Polsce) - przewodniczący komitetu spraw
                    wewnętrznych, członek komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Hanan Rubin (1908-1962, ur. w Niemczech) - członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości, członek komitetu finansów.
     Victor Shem-Tov (1915- , ur. w Bułgarii).
     Emma Talmi (1905-2004, ur. w Polsce) - członkini komitetu ekonomii.
     Meir Yaari (1897-1987, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony.

 

 

------- Szósty Knesset (1965-1969) -------
                   W wyborach do szóstego Knessetu (1.11.1965 r.), Mapam uzyskał
               6,6% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 8 posłów.

deputowani:
     Reuven Arazi (1907-1983, ur. w Polsce) - członkini komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości.
     Yaakov Chazan (1899-1992, ur. w Rosji) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony.
     Natan Peled (1913-1992, ur. w Rosji) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Shlomo Rosen (1905-1985, ur. w Czechach) - przewodniczący komitetu dla
                    instytucji użyteczności publicznej, członek komitetu ekonomii.
     Victor Shem-Tov (1915- , ur. w Bułgarii) - członek komitetu finansów.
     Emma Talmi (1905-2004, ur. w Polsce) - członkini komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Meir Yaari (1897-1987, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony.
     Abdul-Aziz Zoabi (1926-1974, ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych.

 

 

W 1969 roku Mapam przyłączył się do Zjednoczenia Pracy, która powstała w 1968 roku z połączenia się konkurencyjnego Mapai i Ahdut Avoda.
    W 1984 roku Mapam wystąpił z sojuszu partyjnego na znak protestu względem Shimona Peresa, który zdecydował się na tworzenie rządu w koalicji z Likudem.

------- Jedenasty Knesset (1984-1988) -------
                   Dzięki rozłamowi w Zjednoczenia Pracy, Mapam posiadał w jedenastym
               Knessecie 5 posłów.

deputowani:
     Elazar Granot (1927- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony.
     Chyka Grossman-Orkin (1919-1996, ur. w Polsce) - wiceprzewodnicząca
                    Knessetu.
     Amira Sartani (1931- , ur. w Izraelu) - członkini komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Victor Shem-Tov (1915- , ur. w Bułgarii) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, członek komitetu etyki.
     Yair Tsaban (1930- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek komitetu
                    kontroli państwowej.
     Muhammed Wattad (1937-1994, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska, członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.
     Gadi Yatziv (1937-2004, ur. w Izraelu).

 

 

------- Dwunasty Knesset (1988-1992) -------
                   W wyborach do dwunastego Knessetu (01.11.1988 r.), Mapam uzyskał
               2,5% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 3 posłów.

deputowani:
     Hussein Faris (1935- , ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Chaim Oron (1940- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu kontroli państwowej.
     Yair Tsaban (1930- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu pracy i
                    pomocy społecznej.

 

 

W 1992 roku Mapam dołączył do partii Ratz i Shinui, tworząc wspólnie koalicję wyborczą Meretz reprezentującą izraelski obóz pacyfistów.
    Wspólnym mianownikiem tych trzech ugrupowań politycznych było poparcie porozumienia z Palestyńczykami, na podstawie terytorialnego kompromisu i utworzenia palestyńskiego państwa. Dodatkowo popierały przestrzeganie praw człowieka i oddzielenie państwa od religii. Meretz wszedł w skład rządzącej koalicji pod przywództwem Icchaka Rabina.

W 1996 roku Mapam połączył się z partią Ratz i frakcją Shinui, w konsekwencji czego w 1997 roku przestał istnieć jako odrębna partia polityczna. W 2004 roku Meretz zmienił nazwę na Yahad.

 

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon