ZJEDNOCZONY  JUDAIZM  TORY    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
       - Zjednoczony Judaizm Tory    -  XIII Knesset (1992-1996)
    -  XIV Knesset (1996-1999)
    -  XV Knesset (1999-2003)
    -  XVI Knesset (2003-2006)
    -  XVII Knesset (2006- )

 

 

Zjednoczony Judaizm Tory (Yahadut HaTorah) to nazwa przymierza politycznego zawartego pomiędzy dwoma małymi religijnymi partiami politycznymi Agudat Israel i Degel Hatorah. Zawarcie porozumienia nastąpiło w 1992 roku, i chociaż obie partie nie zawsze się we wszystkim zgadzają, to do tej pory współpracują i zjednoczone tworzą blok polityczny, aby w wyborach zdobywać maksymalną liczbę mandatów poselskich.
    Zjednoczony Judaizm Tory jest koalicją dwóch partii:
  * Degel Hatorah - ultraortodoksyjna partia Żydów aszkenazyjskich, prowadzona zazwyczaj przez rabinów-dziekanów litewskich jesziw. Obecnie na czele partii stoją: Rabbi Yosef Shalom Eliashiv z Jerozolimy i Rabbi Aharon Shteinman z Bnei Brak. Decyzje zapadają na radzie doświadczonych rabinów (Moetzes Gedolei HaTorah).
  * Agudat Israel - partia zwolenników chasydyzmu (popierają chasydzkich rabinów z Ger, Vishnitz, Bostonu i Sadugira) w Izraelu, skupiająca również Żydów aszkenazyjskich.

  - United Torah Judaism website -

 

 

------- Trzynasty Knesset (1992-1996) -------
                   W wyborach do trzynastego Knessetu (23.06.1992 r.), Zjednoczony
               Judaizm Tory
uzyskał 3,3% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu
               wprowadził 4 posłów.

deputowani:
     Moshe Gafni (1952- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu pracy i pomocy społecznej, członek komitetu
                    antynarkotykowego i alkoholu.
     Shmuel Halpert (1939- , ur. w Rumunii) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu absorpcji imigracji, członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Yitzhak Peretz Haim (1938- , ur. w Maroku).
     Menahem Porush (1916- , ur. w Izraelu).
     Avraham Ravitz (1934- , ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu absorpcji imigracji, członek komitetu
                    antynarkotykowego i alkoholu.
     Avraham Yosef Schapira (1921-2000, ur. w Rumunii) - członek komitetu
                    finansów.
     Avraham Verdiger (1921- , ur. w Polsce) - członek komitetu spraw wewnętrznych
                    i środowiska, członek komitetu absorpcji imigracji.

 

 

------- Czternasty Knesset (1996-1999) -------
                   W wyborach do czternastego Knessetu (29.05.1996 r.), Zjednoczony
               Judaizm Tory
uzyskał 3,3% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu
               wprowadził 4 posłów.

deputowani:
     Moshe Gafni (1952- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu
                    kontroli państwowej.
     Shmuel Halpert (1939- , ur. w Rumunii) - członek komitetu absorpcji imigracji,
                    członek komitetu edukacji, kultury i sportu, członek komitetu nauki.
     Avraham Leizerson (1943- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu
                    kontroli państwowej.
     Meir Porush (1955- , ur. w Izraelu) - członek komitetu antynarkotykowego i
                    alkoholu, w dwudziestym siódmym rządzie wiceminister budownictwa
                    (od 24 czerwca 1996 r.).
     Avraham Ravitz (1934- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu finansów.

 

 

------- Piętnasty Knesset (1999-2003) -------
                   W wyborach do piętnastego Knessetu (17.05.1999 r.), Zjednoczony
               Judaizm Tory
uzyskał 3,7% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu
               wprowadził 5 posłów.

deputowani:
     Moshe Gafni (1952- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska, członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu finansów, członek komitetu kontroli państwowej, członek
                    komitetu zagranicznych robotników.
     Shmuel Halpert (1939- , ur. w Rumunii) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu edukacji, kultury i sportu, członek komitetu
                    antynarkotykowego, członek komitetu publicznych petycji, członek
                    komitetu praw dziecka, członek komitetu imigracji, absorpcji i diaspory,
                    członek komitetu etyki, członek międzykomitetu budżetu obrony.
     Yakov Litzman (1948- , ur. w Niemczech) - przewodniczący komitetu finansów,
                    członek komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, członek komitetu
                    kontroli państwowej, członek komitetu nauki i technologii, członek
                    komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia, członek międzykomitetu
                    budżetu obrony.
     Meir Porush (1955- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    międzykomitetu budżetu obrony, w dwudziestym dziewiątym rządzie
                    wiceminister budownictwa (od 4 czerwca 2001 r.).
     Avraham Ravitz (1934- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu ekonomii,
                    członek komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu
                    konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek podkomitetu restytucji
                    mienia ofiar Holokaustu, członek podkomitetu prawa sił
                    bezpieczeństwa, w dwudziestym dziewiątym rządzie wiceminister
                    edukacji (od 16 kwietnia 2001 r.).

 

 

------- Szesnasty Knesset (2003-2006) -------
                   W wyborach do szesnastego Knessetu (28.01.2003 r.), Zjednoczony
               Judaizm Tory
uzyskał 4,3% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu
               wprowadził 5 posłów.
                   12 stycznia 2005 roku nastąpił rozłam Zjednoczonego Judaizmu Tory na
               Agudat Israel i Degel Hatorah. Rozłam nastąpił z powodu poparcia
               wyrażonego dla rządu Ariela Szarona.

deputowani:
     Israel Eichler (1955- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu publicznych
                    petycji.
     Moshe Gafni (1952- , ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i sportu,
                    członek komitetu kontroli państwowej.
     Yakov Litzman (1948- , ur. w Niemczech) - przewodniczący komitetu finansów,
                    członek komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, członek
                    międzykomitetu budżetu obrony.
     Meir Porush (1955- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, członek komitetu pracy,
                    pomocy społecznej i zdrowia.
     Avraham Ravitz (1934- , ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek podkomitetu
                    restytucji mienia ofiar Holokaustu, członek podkomitetu zwalczania
                    korupcji systemu rządowego Izraela, w trzydziestym rządzie
                    wiceminister pomocy społecznej (od 30 marca 2005 r.).

 

 

W 2006 roku, przed wyborami do siedemnastego Knessetu Agudat Israel i Degel Hatorah porozumiały się i ponownie zawarły koalicję polityczną pod nazwą Zjednoczony Judaizm Tory.

------- Siedemnasty Knesset (2006- ) -------
                   W wyborach do siedemnastego Knessetu (28.03.2006 r.), Zjednoczony
               Judaizm Tory
uzyskał 5,0% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu
               wprowadził 6 posłów.

deputowani:
     Yakov Cohen (1953- , ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu nauki i technologii, członek komitetu zagranicznych
                    robotników.
     Moshe Gafni (1952- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw wewnętrznych,
                    członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek
                    komitetu petycji publicznych.
     Shmuel Halpert (1939- , ur. w Rumunii) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członek komitetu praw dziecka.
     Yakov Litzman (1948- , ur. w Niemczech) - przewodniczący komitetu finansów,
                    członek komitetu kontroli państwowej.
     Meir Porush (1955- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu imigracji, absorpcji i diaspory.
     Avraham Ravitz (1934- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, członek komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia.

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon