PARTIA  POSTĘPU    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
       - Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  I Knesset (1949-1951)
    -  II Knesset (1951-1955)
    -  III Knesset (1955-1959)
    -  IV Knesset (1959-1961)

 

 

 

Partia Postępu była liberalną partią założoną przez imigrantów przybyłych z Europy Środkowej.

 

 

W wyborach do Pierwszego Knessetu (25.01.1949 r.), Partia Postępu uzyskała 4,1 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadziła 5 posłów.

Pierwszy Knesset (1949-1951):
     Idov Cohen (1909-1998, ur. w Rumunii) - członek komitetu budownictwa.
     Yeshayahu Forder (1901-1970, ur. w Niemczech) - członek komitetu ekonomii.
     Avraham Granot (1927-1969, ur. w Rosji) - członek komitetu finansów.
     Yizhar Harari (1908-1978, ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu
                    budownictwa.
     Pinhas Rosen (1887-1978, ur. w Niemczech) - w pierwszym rządzie minister
                    sprawiedliwości, w drugim rządzie minister sprawiedliwości.

 

W wyborach do Drugiego Knessetu (30.07.1951 r.), Partia Postępu uzyskała 3,23 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadziła 4 posłów.

Drugi Knesset (1951-1955):
     Idov Cohen (1909-1998, ur. w Rumunii) - członek komitetu budownictwa.
     Yeshayahu Forder (1901-1970, ur. w Niemczech) - członek komitetu finansów.
     Avraham Granot (1927-1969, ur. w Rosji).
     Yizhar Harari (1908-1978, ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości.
     Moshe Kol (1911-1989, ur. w Rosji).
     Pinhas Rosen (1887-1978, ur. w Niemczech) - w czwartym rządzie minister
                    sprawiedliwości, w piątym rządzie minister sprawiedliwości, w szóstym
                    rządzie minister sprawiedliwości.

 

W wyborach do Trzeciego Knessetu (26.07.1955 r.), Partia Postępu uzyskała 4,4 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadziła 5 posłów.

Trzeci Knesset (1955-1959):
     Idov Cohen (1909-1998, ur. w Rumunii) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Yohanan Cohen (1917-1937, ur. w Polsce) - członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej, członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Yeshayahu Forder (1901-1970, ur. w Niemczech) - członek komitetu finansów.
     Yizhar Harari (1908-1978, ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości.
     Pinhas Rosen (1887-1978, ur. w Niemczech) - w siódmym rządzie minister
                    sprawiedliwości (od 7 maja 1956 r.), w ósmym rządzie minister
                    sprawiedliwości.
     Gershom Shoken (1912-1990, ur. w Niemczech) - członek komitetu ekonomii.

 

W wyborach do Czwartego Knessetu (26.07.1955 r.), Partia Postępu uzyskała 4,6 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadziła 6 posłów.

Czwarty Knesset (1959-1961):
     Idov Cohen (1909-1998, ur. w Rumunii) - członek komitetu budownictwa.
     Itzhak Golan (1912-1991, ur. w Polsce) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Yizhar Harari (1908-1978, ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu spraw zagranicznych i obrony.
     Shimon Kanovitch (1900-1961, ur. w Niemczech) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych, członek komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Moshe Kol (1911-1989, ur. w Rosji) - członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Pinhas Rosen (1887-1978, ur. w Niemczech) - w dziewiatym rządzie minister
                    sprawiedliwości.

Pod koniec czwartego Knessetu, Partia Postępu zjednoczyła się z Powszechnymi Syjonistami, tworząc izraelską Partię Liberalną.

 

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon