PIERWSZY  KNESSET  ( 1949 - 1951 )   -  Państwo Izrael
       - I Knesset
          -  II Knesset (1951-1955)
          -  III Knesset (1955-1959)
          -  IV Knesset (1959-1961)
          -  V Knesset (1961-1965)
          -  VI Knesset (1965-1969)
          -  VII Knesset (1969-1973)
          -  VIII Knesset (1973-1977)
          -  IX Knesset (1977-1981)
          -  X Knesset (1981-1984)
          -  XI Knesset (1984-1988)
          -  XII Knesset (1988-1992)
          -  XIII Knesset (1992-1996)
          -  XIV Knesset (1996-1999)
          -  XV Knesset (1999-2003)
          -  XVI Knesset (2003-2006)
          -  XVII Knesset (2006- )

Zobacz także w Historii:

   -  1949-1955 - Stabilizacja państwaPierwszy budynek Knessetu w Tel Awiwie
(źródło: Knesset)
Stare budynki Knessetu
przy King George Street w Jerozolimie
(źródło: Knesset)
David Ben-Gurion uroczyście otwiera pierwsze posiedzenie Knessetu
(źródło: Werner Braun - Jerozolima)


 

 

Pierwszy Knesset:
                    Wybory (dla konstytuanty): 25.01.1949 r.
                    Pierwsze posiedzenie: 14.02.1949 r.
                    Liczba wybranych list: 12
                                        (przed końcem Knessetu było 12 parlamentarnych grup
                                                            oraz 2 niezrzeszonych posłów)
                    Czas: 2 lata i 6 miesięcy

                    Przewodniczący: Joseph Sprintzak
                    Zastępcy przewodniczącego: Joseph Burg, Nahum Nir
                    Sekretarz Powszechny: Moshe Rosetti

Pierwszy Knesset (1949-1951)
Nazwa listy procent uzyskanych głosów liczba miejsc liczba miejsc przed następnymi wyborami
Mapai 35,7 % 46 46
Mapam 14,7 % 19 20
Zjednoczony Front Religijny 12,2 % 16 16
Ruch Herut 11,5 % 14 12
Powszechni Syjoniści 5,2 % 7 7
Partia Postępu 4,1 % 5 5
Sefardyjczycy i Orientalne Społecznosci 3,5 % 4 4
Maki 3,5 % 4 3
Demokratyczna Lista Nazaretu (1) 1,7 % 2 2
Lista Bojowników 1,2 % 1 1
WIZO 1,2 % 1 1
Jemeński Związek 1,0 % 1 1
niezrzeszony - Ari Jabotinsky (2) - 0 1
niezrzeszony - Hillel Kook (2) - 0 1
(1) - arabska lista mniejszościowa powiązana z Mapai.
(2) - nie uznani jako parlamentarne grupy w Knessecie.

 

Pierwszy Knesset został wybrany tuż po zakończeniu wojny o niepodległość Izraela. Lokalizacja siedziby parlamentu zmieniła się kilkakrotnie zanim ostatecznie została przeniesiona z Tel-Awiwu do Jerozolimy.
     - 14 lutego 1949 r. - pierwsze spotkanie konstytuanty w budynku Agencji
                                                  Żydowskiej w Jerozolimie.
     - od 8 marca 1949 r. do grudnia 1949 r. - posiedzenia odbywały się w Kinie
                                                  Kessem w Tel Awiwie.
     - od 26 grudnia 1949 r. do marca 1950 r. - posiedzenia odbywały się w budynku
                                                  Agencji Żydowskiej w Jerozolimie.
     - 13 marca 1950 r. - tymczasowa siedziba w "Froumine Building" przy King
                                                  George Street w Jerozolimie.

Naturalnie, potrzebą chwili było stworzenie sprawnie działającego systemu prawnego Państwa Izraela, z tego powodu parlament jako ciało ustawodawcze w pierwszej kolejności zajęło się uchwaleniem podstawowych ustaw państwowych. Liczne przepisy i rozwiązania prawne zostały zaczerpnięte bezpośrednio z brytyjskiego ustawodawstwa. Zgromadzenie Ustawodawcze uchwaliło ustawę przejściową, tzw. małą konstytucję, która doraźnie ustaliła strukturę naczelnych organów państwowych. Ustanowiono jednoizbowy parlament (Knesset), który wybierał prezydenta o dość ograniczonych uprawnieniach. Prezydent mianował premiera, ten zaś formował gabinet i przedstawiał go parlamentowi do akceptacji.

5 grudnia 1949 roku premier David Ben-Gurion w reakcji na propozycję ONZ, by Jerozolima stała się miastem międzynarodowym, wydał oświadczenie w Knessecie. Ben-Gurion oświadczył, że "żydowska Jerozolima jest integralną i nierozłączną częścią państwa Izraela, gdyż jest nieodłączną częścią historii Izraela, wiary Izraela i ducha naszego narodu".

W trakcie kadencji pierwszego Knessetu liczne debaty dotyczyły wojny o niepodległość; organizacji i funkcjonowania izraelskiej armii; absorpcji masowej imigracji, wliczając w to problemy z obozami przejściowymi i ulubionymi kwestiami imigrantów z Jemenu (czyi przedstawiciele zostali wybrani do I Knessetu); kwestie ideologiczne dotyczące oświaty, które doprowadziły do licznych kryzysów koalicyjnych; problemy zdrowotne powstałe w czasie masowej imigracji; brak mieszkań i początek masowego budownictwa; brak miejsc pracy i zapoczątkowanie robót publicznych; polityka gospodarcza - specjalnie kwestia opodatkowania, braki w twardej walucie i amerykańska pożyczka, racjonowanie produktów podstawowych oraz zjawisko nielegalnego handlu.

W polityce zagranicznej Knesset zajął się akceptacją Izraela jako członka ONZ (w 1949 r.), trzema oświadczeniami dotyczącymi uzbrojenia i bezpieczeństwa arabskich państw oraz nawiązywaniem kontaktów dyplomatycznych z innymi państwami. Knesset uporał się również z problemem arabskich obywateli państwa Izrael i kwestią "porzuconego majątku" zostawionego przez uchodźców podczas wojny o niepodległość.

 

 

Pierwszy rząd został sformowany przez Davida Ben-Guriona w dniu 8 marca 1949 roku. Członkami koalicji rządowej byli: Mapai, Zjednoczony Front Religijny, Partia Postępu, Sefardyjczycy i Orientalne Społeczności oraz arabska lista mniejszościowa.

Liczba ministrów, gdy rząd został sformowany - 13

Premier ustąpił 15 października 1950 roku, w związku ze sporem na tle żądań zgłoszonych przez Zjednoczony Front Religijny związanych z kwestią edukacji w nowych obozach imigracyjnych i systemem oświaty religijnej. Drugą kwestią sporów były zapasy w państwie i potrzeba racjonowania towarów pierwszej potrzeby.

 

 

Drugi rząd został sformowany przez Davida Ben-Guriona w dniu 1 listopada 1950 roku. Członkowie koalicyjni byli tacy sam jak przy pierwszym rządzie.

Liczba ministrów, gdy rząd został sformowany - 13

Rząd zrezygnował 14 lutego 1951 roku, gdy Knesset odrzucił propozycje złożone przez ministra edukacji i kultury związane z wymogiem rejestracji dzieci w szkołach.

 

 

źródło materiałów: Knesset
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon