MAKI    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
       - Maki
          -  Mapai
          -  Meretz
          -  Mapam
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  I Knesset (1949-1951)
    -  II Knesset (1951-1955)
    -  III Knesset (1955-1959)
    -  IV Knesset (1959-1961)
    -  V Knesset (1961-1965)
    -  VI Knesset (1965-1969)
    -  VII Knesset (1969-1973)

 

 

 

Maki (HaMiflaga HaKomunistit HaYisraelit - Komunistyczna Partia Izraela) - została założona w 1948 roku przez pozostałych w granicach nowego państwa Izrael członków Komunistycznej Partii Palestyny. Początek istnienia partii nie był związany z ruchem syjonistycznym, chociaż partia nie zaprzeczała związkom pomiędzy żydowskim państwem a żydowską imigracją. Zdecydowanie domagała się utworzenia palestyńskiego państwa, co byłoby spełnieniem postanowień ONZ. Ta żydowsko-arabska komunistyczna partia była częścią światowego ruchu komunistycznego i bezkrytycznym zwolennikiem ZSRR.

 

 

W wyborach do Pierwszego Knessetu (25.01.1949 r.), Maki uzyskała 3,5 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadziła 4 posłów.

Pierwszy Knesset (1949-1951):
     Shmuel Mikunis (1903-1982, ur. na Ukrainie) - sekretarz Maki, członek komitetu
                    budownictwa.
     Eliezer Preminger (1920-2001, ur. w Austrii) - członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości, członek komitetu dla instytucji użyteczności
                    publicznej.
     Tawfik Toubi (1922- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych.
     Meir Vilner (1918-2003, ur. w Polsce) - członek komitetu ekonomii.

 

W wyborach do Drugiego Knessetu (30.07.1951 r.), Maki uzyskała 4,0 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadziła 5 posłów.

Drugi Knesset (1951-1955):
     Avraham Berman (1907-1978, ur. w Polsce) - członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości.
     Emil Habibi (1922-1996, ur. w Izraelu) - członek komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej.
     Shmuel Mikunis (1903-1982, ur. na Ukrainie) - sekretarz Maki, członek komitetu
                    ekonomii.
     Moshe Sneh (1909-1972, ur. w Polsce) - członek komitetu finansów.
     Tawfik Toubi (1922- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych.
     Esther Vilenska (1918-1975, ur. w Polsce) - członkini komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.
     Meir Vilner (1918-2003, ur. w Polsce) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.

Po praskich rozprawach z 1953 roku proradziecka syjonistyczna Partia Pracy przeszła transformację. Wówczas to wielu członków Mapamu przeszło do Maki, między innymi uczynił tak Moshe Sneh.

 

W wyborach do Trzeciego Knessetu (26.07.1955 r.), Maki uzyskała 4,5 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadziła 6 posłów.

Trzeci Knesset (1955-1959):
     Emil Habibi (1922-1996, ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych.
     Shmuel Mikunis (1903-1982, ur. na Ukrainie).
     Moshe Sneh (1909-1972, ur. w Polsce) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Tawfik Toubi (1922- , ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości.
     Esther Vilenska (1918-1975, ur. w Polsce) - członkini komitetu pracy i pomocy
                    społecznej, członkini komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Meir Vilner (1918-2003, ur. w Polsce) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu budownictwa.

 

W wyborach do Czwartego Knessetu (26.07.1955 r.), Maki uzyskała 2,8 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadziła 3 posłów.

Czwarty Knesset (1959-1961):
     Shmuel Mikunis (1903-1982, ur. na Ukrainie).
     Moshe Sneh (1909-1972, ur. w Polsce).
     Tawfik Toubi (1922- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw wewnętrznych,
                    członek komitetu budownictwa.
     Meir Vilner (1918-2003, ur. w Polsce) - członek komitetu dla instytucji
                    użytecznosci publicznej.

 

W wyborach do Piątego Knessetu (15.08.1961 r.), Maki uzyskała 4,2 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadziła 5 posłów.

Piąty Knesset (1961-1965):
     Emil Habibi (1922-1996, ur. w Izraelu).
     Shmuel Mikunis (1903-1982, ur. na Ukrainie) - członek komitetu ekonomii.
     Moshe Sneh (1909-1972, ur. w Polsce) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych.
     Tawfik Toubi (1922- , ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości.
     Esther Vilenska (1918-1975, ur. w Polsce) - członkini komitetu pracy i pomocy
                    społecznej, członkini komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Meir Vilner (1918-2003, ur. w Polsce) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.

W 1965 roku w szeregach Maki nastąpiło wewnętrzne rozdarcie. Moshe Sneh i grupa jego zwolenników opowiedzieli się za uznaniem prawa do istnienia Izraela i zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko dalszej proradzieckiej polityce. Wynikało to z faktu, że ZSRR zajmował coraz bardziej antyizraelskie stanowisko. W opozycji przeciwko nim stanęła grupa komunistycznych działaczy arabskich, którzy byli coraz bardziej antysyjonistyczni. Frakcja Sneh pozostała przy nazwie Maki, natomiast frakcja arabska odłączyła się i założyła nową komunistyczną listę pod nazwą Rakah. Rakah przekształciła się w partię, którą oficjalnie uznał ZSRR.

 

W wyborach do szóstego Knessetu (1.11.1965 r.), Maki uzyskała 1,1 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadziła 1 posła.

Szósty Knesset (1965-1969):
     Shmuel Mikunis (1903-1982, ur. na Ukrainie) - członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.

 

W wyborach do siódmego Knessetu (28.10.1969 r.), Maki uzyskała 1,1 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadziła 1 posła.

Siódmy Knesset (1969-1973):
     Shmuel Mikunis (1903-1982, ur. na Ukrainie).
     Moshe Sneh (1909-1972, ur. w Polsce).

 

Podczas wyborów do ósmego Knessetu, w 1973 roku osłabiona partia Rakah przyłączyła się do pokojowej partii Moked. W trakcie tego Knessetu parlamentarna grupa Rakah zmieniła swoją nazwę na Demokratyczny Front dla Równości - Hadash.

 

W 1977 roku Maki przyłączył się do kilku politycznych grup żydowskiej lewicy, tworząc wspólnie obóz Shelli. Głoszonym hasłem było: "Pokój dla Izraela i Równość dla Izraela". Grupa polityczna Shelli rozwiązała się przed wyborami w 1984 roku.

 

W 1989 roku Hadash zmienił swoją nazwę z powrotem na Maki (Komunistyczna Partia Izraela). Jest to główny polityczny reprezentant interesów izraelskich Arabów.

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon