ISRAEL  BE'ALIYAH    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
       - Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  XIV Knesset (1996-1999)
    -  XV Knesset (1999-2003)
    -  XVI Knesset (2003-2006)

 

 

 

Israel Be'aliyah była syjonistyczną świecką partią polityczną w Izraelu. Została założona w 1996 roku przez Natana Sharanskiego, który zyskał poparcie rosyjskich imigrantów w Izraelu. Partia rozpoczęła swoją działalność jako centrowa, jednak stopniowo ewoluowała w kierunku prawicowym.
    Partia utrzymywała swoją dużą popularność dzięki wysiłkowi na utrzymywaniu prawa do emigracji żydowskich obywateli ZSRR, na podstawie dyskryminacji religijnej w Związku Radzieckim. Sharansky zaczął głosić do nowych imigrantów stare ideały syjonizmu - coś czego od dziesięcioleci nie robiły inne partie w Izraelu. Propagował integrację rosyjskich imigrantów w izraelskim społeczeństwie.

 

 

------- Czternasty Knesset (1996-1999) -------
                   W wyborach do czternastego Knessetu (29.05.1996 r.), Israel Be'aliyah
               uzyskał 5,8% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził
               7 posłów.
                   W październiku 1999 roku dwaj posłowie odeszli i założyli partię Aliah.

deputowani:
     Roman Bronfman (1954- , ur. na Ukrainie) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu kontroli państwowej, członek komitetu petycji
                    publicznych.
     Yuli-Yoel Edelstein (1958- , ur. na Ukrainie) - w dwudziestym siódmym rządzie
                    minister absorpcji imigracji.
     Michael Nudelman (1938- , ur. na Ukrainie) - przewodniczący komitetu nauki,
                    członek komitetu finansów, członek komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska.
     Natan Sharansky (1948- , ur. w ZSRR) - w dwudziestym siódmym rządzie
                    minister przemysłu i handlu.
     Yuri Shtern (1949- , ur. w ZSRR) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Marina Solodkin (1952- , ur. w ZSRR) - przewodnicząca komitetu statusu kobiet,
                    członkini komitetu absorpcji imigracji.
     Zvi Weinberg (1935- , ur. w Polsce) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu
                    edukacji, kultury i sportu.

 

 

------- Piętnasty Knesset (1999-2003) -------
                   W wyborach do piętnastego Knessetu (17.05.1999 r.), Israel Be'aliyah
               uzyskał 5,1% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził
               6 posłów.

deputowani:
     Roman Bronfman (1954- , ur. na Ukrainie) - członek komitetu ekonomii.
     Yuli-Yoel Edelstein (1958- , ur. na Ukrainie) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu edukacji, kultury i sportu, członek komitetu statusu
                    kobiet, członek komitetu imigracji, absorpcji i diaspory, członek
                    podkomitetu restytucji mienia ofiar Holokaustu, członek komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska, w dwudziestym dziewiątym rządzie
                    wiceminister imigracji i absorpcji.
     Gennady Riger (1948- , ur. w ZSRR) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu edukacji, kultury i sportu, członek
                    komitetu antynarkotykowego, członek komitetu zagranicznych
                    robotników, członek komitetu publicznych petycji, członek komitetu
                    imigracji, absorpcji i diaspory, członek komitetu pracy, pomocy
                    społecznej i zdrowia.
     Natan Sharansky (1948- , ur. w ZSRR) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, w dwudziestym ósmym rządzie minister spraw
                    wewnętrznych (do 11 lipca 2000 r.), w dwudziestym dziewiątym
                    rządzie wicepremier oraz minister budownictwa.
     Marina Solodkin (1952- , ur. w ZSRR) - członkini komitetu budownictwa, członkini
                    komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, członikini komitetu
                    konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członkini komitetu statusu kobiet,
                    członkini komitetu absorpcji, imigracji i diaspory, członkini komitetu
                    antynarkotykowego, członkini podkomitetu restytucji mienia ofiar
                    Holokaustu, członkini podkomitetu handlu kobietami, w dwudziestym
                    ósmym rządzie wiceminister imigracji i absorpcji (od 5 sierpnia 1999 r.
                    do 11 lipca 2000 r.).
     Alexander Tsinker (1953- , ur. na Ukrainie) - członek komitetu kontroli
                    państwowej, członek komitetu nauki i technologii, członek komitetu
                    zagranicznych robotników, członek komitetu imigracji, absorpcji i
                    diaspory.

 

 

------- Szesnasty Knesset (2003-2006) -------
                   W wyborach do szesnastego Knessetu (28.01.2003 r.), Israel Be'aliyah
               uzyskał 2,2% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził
               2 posłów.
                   W trakcie kadencji szesnastego Knessetu Israel Be'aliyah przyłączył się
               do Likudu.

deputowani:
     Yuli-Yoel Edelstein (1958- , ur. na Ukrainie) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    członek komitetu budownictwa, członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu kontroli państwowej, członek
                    komitetu imigracji, absorpcji i diaspory, członek komitetu praw dziecka,
                    członek podkomitetu zwalczania korupcji systemu rządowego Izraela.
     Natan Sharansky (1948- , ur. w ZSRR) - w trzydziestym rządzie minister spraw
                    Jerozolimy (od 3 marca 2003 r. do 4 maja 2005 r.).
     Marina Solodkin (1952- , ur. w ZSRR) - członkini komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członkini komitetu statusu kobiet, członkini komitetu
                    publicznych petycji, członkini komitetu imigracji, absorpcji i diaspory,
                    członkini podkomitetu restytucji mienia ofiar Holokaustu, członkini
                    podkomitetu handlu kobietami, w trzydziestym rządzie wiceminister
                    absorpcji imigracji (od 30 marca 2005 r.).

 

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2006 by Gedeon