SHAS    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
       - Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  XI Knesset (1984-1988)
    -  XII Knesset (1988-1992)
    -  XIII Knesset (1992-1996)
    -  XIV Knesset (1996-1999)
    -  XV Knesset (1999-2003)
    -  XVI Knesset (2003-2006)
    -  XVII Knesset (2006- )

 

 

Shas (Mifleget Sfaradim Somrei Tora - Grupa Strażników sefardyjskiej Tory) jest sefardyjską partią w Izraelu. Partia została założona w 1984 roku przez Rabina Ovadia Yosefa (byłego naczelnego Rabina Izraela) i litewskiego aszkenazyjskiego Rabina Eliezera Shakha (1898-2001), jako protest przeciwko ignorowaniu praw społeczności sefardyjskiej w Knessecie. Shas był teokratyczną partią, wyraźnie nakierowaną ideologicznie na udzielanie pomocy Żydom Sefardyjskim.
    W konflikcie izraelsko-palestyńskim, Shas popiera rozmowy pokojowe z Palestyńczykami.

  - Shas website -

 

 

------- Jedenasty Knesset (1984-1988) -------
                   W wyborach do jedenastego Knessetu (23.07.1984 r.), Shas uzyskał
               3,1% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 4 posłów.
                   W czasie kadencji jedenastego Knessetu, Shas przeciwstawiał się
               Agudat Israel, który wcześniej nieodpowiednio reprezentował w
               parlamencie interesy Sefardyjczyków. Przywódcą Shasu był w owym
               czasie Rabbi Yitzhak Peretz. W 1984 roku Shas wymanewrował Partię
               Religijno-Narodową
i zyskał tekę ministra spraw wewnętrznych w rządzie
               jedności narodowej.

deputowani:
     Shimon Ben-Shlomo (1942- , ur. w Jemenie) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, członek komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Yitzhak Peretz Haim (1938- , ur. w Maroku) - w dwudziestym pierwszym rządzie
                    minister bez teki (do 18 grudnia 1984 r.) oraz minister spraw
                    wewnętrznych (od 18 grudnia 1984 r.), w dwudziestym drugim rządzie
                    minister spraw wewnętrznych (do 6 stycznia 1987 r.) oraz minister bez
                    teki (od 25 maja 1987 r.).
     Raphael Pinchasi (1940- , ur. w Afganistanie) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu finansów, członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, w
                    dwudziestym pierwszym rządzie wiceminister pracy i pomocy
                    społecznej (od 2 grudnia 1985 r.), w dwudziestym drugim rządzie
                    wiceminister pracy i pomocy społecznej.
     Yaakov Yosef (1946- , ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu edukacji, kultury i sportu.

 

 

------- Dwunasty Knesset (1988-1992) -------
                   W wyborach do dwunastego Knessetu (01.11.1988 r.), Shas uzyskał
               4,7% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 6 posłów.

deputowani:
     Joseph Azran (1941- , ur. w Maroku) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu kontroli państwowej, w
                    dwudziestym czwartym rządzie wiceminister finansów (od
                    2 lipca 1990 r.).
     Shlomo Dayan (1952- , ur. w Maroku) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu absorpcji imigracji, członek komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska.
     Arieh Gamliel (1951- , ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i sportu,
                    członek komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Yair Levy (1952- , ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii, członek komitetu
                    finansów, członek komitetu spraw zagranicznych i obrony.
     Yitzhak Peretz Haim (1938- , ur. w Maroku) - w dwudziestym trzecim rządzie
                    minister absorpcji imigracji, w dwudziestym czwartym rządzie
                    minister absorpcji imigracji.
     Raphael Pinchasi (1940- , ur. w Afganistanie) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    członek komitetu budownictwa, członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, w dwudziestym trzecim rządzie wiceminister spraw
                    wewnętrznych (od 15 stycznia 1990 r.), w dwudziestym czwartym
                    rządzie minister komunikacji.

 

 

------- Trzynasty Knesset (1992-1996) -------
                   W wyborach do trzynastego Knessetu (23.06.1992 r.), Shas uzyskał
               4,9% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 6 posłów.

deputowani:
     Joseph Azran (1941- , ur. w Maroku) - wiceprzewodniczący Knesset, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości, członek komitetu kontroli państwowej.
     Shlomo Benizri (1961- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu antynarkotykowego i alkoholu.
     Aryeh Deri (1959- , ur. w Maroku) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, w dwudziestym piątym rządzie minister spraw wewnętrznych
                    (do 11 maja 1993 r.) oraz minister bez teki (od 11 maja 1993 r. do
                    7 czerwca 1993 r.) oraz minister spraw wewnętrznych (od
                    7 czerwca 1993 r. do 14 września 1993 r.).
     Arieh Gamliel (1951- , ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii, w dwudziestym
                    piątym rządzie wiceminister budownictwa (od 25 lipca 1992 r. do
                    9 września 1993 r.).
     Moshe Maya (1938- , ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu absorpcji imigracji, w dwudziestym
                    piątym rządzie wiceminister edukacji i kultury (od 29 lipca 1992 r. do
                    12 września 1993 r.).
     Raphael Pinchasi (1940- , ur. w Afganistanie) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu finansów, członek komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska, członek komitetu antynarkotykowego i alkoholu, w
                    dwudziestym piątym rządzie wiceminister finansów (od 4 sierpnia
                    1992 r. do 31 grudnia 1992 r.), w dwudziestym czwartym rządzie
                    wiceminister religii (od 31 grudnia 1992 r. do 14 września 1993 r.).

 

 

------- Czternasty Knesset (1996-1999) -------
                   W wyborach do czternastego Knessetu (29.05.1996 r.), Shas uzyskał
               8,7% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 10
               posłów.

deputowani:
     David Azoulay (1954- , ur. w Maroku) - członek komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska, członek komitetu edukacji, kultury i sportu, członek
                    komitetu antynarkotykowego i alkoholu, członek komitetu etyki.
     Shlomo Benizri (1961- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym siódmym rządzie
                    wiceminister zdrowia (od 13 sierpnia 1996 r.).
     Yitzhak Cohen (1951- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu pracy i pomocy społecznej, członek komitetu zagranicznych
                    robotników.
     Nissim Dahan (1954- , ur. w Maroku) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu ekonomii.
     Aryeh Deri (1959- , ur. w Maroku) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony.
     Arieh Gamliel (1951- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym siódmym rządzie
                    wiceminister religii (od 13 sierpnia 1996 r. do 22 sierpnia 1997 r.)
                    (od 24 sierpnia 1997 r. do 20 stycznia 1998 r.) (od 25 lutego 1998 r.).
     Raphael Pinchasi (1940- , ur. w Afganistanie) - przewodniczący komitetu
                    budownictwa, członek komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek
                    komitetu nauki.
     David Tal (1950- , ur. w Izraelu) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu pracy i
                    pomocy społecznej, członek komitetu kontroli państwowej, członek
                    komitetu dla zbadania katastrofy mostu Maccabi.
     Yitzhak Vaknin (1958- , ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu absorpcji imigracji, członek komitetu statusu kobiet.
     Eliyahu Yishai (1962- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym siódmym rządzie minister
                    pracy i pomocy społecznej.

 

 

------- Piętnasty Knesset (1999-2003) -------
                   W wyborach do piętnastego Knessetu (17.05.1999 r.), Shas uzyskał
               13,0% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 17
               posłów.

deputowani:
     David Azoulay (1954- , ur. w Maroku) - przewodniczący komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska, członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członek komitetu kontroli państwowej, w dwudziestym
                    dziewiątym rządzie wiceminister spraw zagranicznych (od 2 maja
                    2001 r. do 23 maja 2002 r.) (od 3 czerwca 2002 r.).
     Shlomo Benizri (1961- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym ósmym rządzie
                    minister zdrowia (do 11 lipca 2000 r.), w dwudziestym dziewiątym
                    rządzie minister pracy i pomocy społecznej (do 23 maja 2002 r. i od
                    3 czerwca 2002 r.).
     Amnon Cohen (1960- , ur. w ZSRR) - przewodniczący komitetu publicznych
                    petycji, członek komitetu budownictwa, członek komitetu finansów,
                    członek komitetu imigracji, absorpcji i diaspory.
     Yitzhak Cohen (1951- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, członek międzykomitetu budżetu obrony, członek
                    podkomitetu prawa służb bezpieczeństwa, w dwudziestym ósmym
                    rządzie minister religii (do 11 lipca 2000 r.), w dwudziestym dziewiątym
                    rządzie wiceminister finansów (od 2 maja 2001 r. do 20 maja 2002 r. i
                    od 3 czerwca 2002 r.).
     Nissim Dahan (1954- , ur. w Maroku) - w dwudziestym ósmym rządzie
                    wiceminister finansów (od 5 sierpnia 1999 r. do 11 lipca 2000 r.), w
                    dwudziestym dziewiątym rządzie minister zdrowia (do 23 maja 2002 r.
                    i od 3 czerwca 2002 r.).
     Itzhak Gagula (1964- , ur. w ZSRR) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu ekonomii, członek komitetu edukacji, kultury i sportu, członek
                    komitetu statusu kobiet, członek komitetu imigracji, absorpcji i
                    diaspory, członek komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia.
     Arieh Gamliel (1951- , ur. w Izraelu) - członek komitetu kontroli państwowej.
     Ofer Hugi (1962- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu finansów, członek komitetu ekonomii, członek komitetu
                    edukacji, kultury i sportu, członek komitetu kontroli państwowej.
     Rahamim Melloul (1946- , ur. w Maroku) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu
                    edukacji, kultury i sportu, członek komitetu etyki, członek podkomitetu
                    handlu kobietami.
     Meshulam Nahari (1951- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu edukacji, kultury i sportu, członek komitetu kontroli
                    państwowej, w dwudziestym ósmym rządzie wiceminister edukacji (od
                    5 sierpnia 1999 r. do 11 lipca 2000 r.), w dwudziestym dziewiątym
                    rządzie wiceminister edukacji (do 20 maja 2002 r. i od
                    3 czerwca 2002 r.).
     Yair Peretz (1954- , ur. w Maroku) - przewodniczący komitetu zagranicznych
                    robotników, przewodniczący komitetu pracy, pomocy społecznej i
                    zdrowia, członek komitetu budownictwa, członek komitetu statusu
                    kobiet, członek komitetu antynarkotykowego, członek komitetu praw
                    dziecka, członek komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia, członek
                    międzykomitetu budżetu obrony, członek podkomitetu handlu
                    kobietami, członek podkomitetu wypadków samochodowych, członek
                    podkomitetu prawa służb bezpieczeństwa.
     Yitzhak Shaban (1952- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu finansów, członek komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska, członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości,
                    członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Eliyahu Suissa (1956- , ur. w Maroku) - w dwudziestym ósmym rządzie minister
                    infrastruktury narodowej (do 11 lipca 2000 r.), w dwudziestym
                    dziewiątym rządzie minister spraw Jerozolimy (do 23 maja 2002 r. i od
                    3 czerwca 2002 r.).
     David Tal (1950- , ur. w Izraelu) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    przewodniczący komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości, członek podkomitetu wywiadu i służb tajnych.
     Yitzhak Vaknin (1958- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu ekonomii, członek komitetu antynarkotykowego, członek
                    komitetu zagranicznych robotników, w dwudziestym ósmym rządzie
                    wiceminister komunikacji (od 5 sierpnia 1999 r. do 11 lipca 2000 r.), w
                    dwudziestym dziewiątym rządzie wiceminister pracy i pomocy
                    społecznej (od 2 maja 2001 r. do 20 maja 2002 r. i od 3 czerwca
                    2002 r.).
     Eliyahu Yishai (1962- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, w dwudziestym ósmym rządzie minister pracy i pomocy
                    społecznej (do 11 lipca 2000 r.), w dwudziestym dziewiątym rządzie
                    wicepremier (do 23 maja 2002 r. i od 3 czerwca 2002 r.), minister
                    spraw wewnętrznych (do 23 maja 2002 r. i od 3 czerwca 2002 r.).
     Pinhas Zabre (1956- , ur. w Izraelu).
     Nissim Zeev (1951- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu nauki i
                    technologii, członek komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia,
                    członek podkomitetu restutycji mienia ofiar Holokaustu.

 

 

------- Szesnasty Knesset (2003-2006) -------
                   W wyborach do szesnastego Knessetu (28.01.2003 r.), Shas uzyskał
               8,2% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 11
               posłów.

deputowani:
     David Azoulay (1954- , ur. w Maroku) - przewodniczący komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska, członek komitetu kontroli państwowej.
     Shlomo Benizri (1961- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony.
     Amnon Cohen (1960- , ur. w ZSRR) - przewodniczący komitetu ekonomii,
                    przewodniczący komitetu kontroli państwowej, członek komitetu
                    imigracji, absorpcji i diaspory, członek podkomitetu przemocy w
                    sporcie.
     Yitzhak Cohen (1951- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    międzykomitetu budżetu obrony, członek komitetu finansów.
     Nissim Dahan (1954- , ur. w Maroku) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu finansów, członek komitetu etyki.
     Ofer Hugi (1962- , ur. w Izraelu).
     Yakov Margi (1960- , ur. w Maroku) - członek komitetu nauki i technologii,
                    członek komitetu zagranicznych robotników, członek komitetu
                    publicznych petycji, członek komitetu praw dziecka.
     Meshulam Nahari (1951- , ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Yair Peretz (1954- , ur. w Maroku) - przewodniczący komitetu
                    antynarkotykowego, członek komitetu budownictwa, członek komitetu
                    statusu kobiet, członek komitetu praw dziecka, członek komitetu pracy,
                    pomocy społecznej i zdrowia, członek podkomitetu handlu kobietami.
     Yitzhak Vaknin (1958- , ur. w Izraelu) - członek komitetu kontroli państwowej,
                    członek komitetu ekonomii, członek komitetu zagranicznych
                    robotników.
     Eliyahu Yishai (1962- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony.
     Nissim Zeev (1951- , ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu nauki i technologii, członek komitetu
                    antynarkotykowego, członek podkomitetu restutycji mienia ofiar
                    Holokaustu, członek podkomitetu zwalczania korupcji w systemie
                    rządowym Izraela.

 

 

------- Siedemnasty Knesset (2006- ) -------
                   W wyborach do siedemnastego Knessetu (28.03.2006 r.), Shas uzyskał
               10,0% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 12
               posłów.

deputowani:
     Chaim Amsellem (1959- , ur. w Algierii) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członek komitetu antynarkotykowego, członek komitetu pracy,
                    pomocy społecznej i zdrowia.
     Ariel Atias (1970- , ur. w Izraelu) - w trzydziestym pierwszym rządzie minister
                    komunikacji.
     David Azoulay (1954- , ur. w Maroku) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych, członek komitetu pracy, pomocy
                    społecznej i zdrowia.
     Shlomo Benizri (1961- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony.
     Amnon Cohen (1960- , ur. w ZSRR) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu finansów, członek komitetu ekonomii, członek komitetu
                    petycji publicznych, członek komitetu praw dziecka, członek
                    międzykomitetu budżetu obrony.
     Yitzhak Cohen (1951- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, w
                    trzydziestym pierwszym rządzie minister bez teki.
     Yakov Margi (1960- , ur. w Maroku) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych, członek komitetu petycji publicznych,
                    członek komitetu finansów, członek komitetu praw dziecka.
     Avraham Michaeli (1957- , ur. w Gruzji) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu nauki i technologii, członek komitetu
                    imigracji, absorpcji i diaspory.
     Meshulam Nahari (1951- , ur. w Izraelu) - w trzydziestym pierwszym rządzie
                    minister bez teki.
     Yitzhak Vaknin (1958- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu ekonomii, członek komitetu budownictwa, członek komitetu
                    kontroli państwowej.
     Nissim Ze'ev (1951- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu
                    antynarkotykowego, członek komitetu budownictwa, członek komitetu
                    konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu spraw
                    wewnętrznych.
     Eliyahu Yishai (1962- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, w trzydziestym pierwszym rządzie wicepremier oraz minister
                    przemysłu, handlu i pracy.

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon