SHINUI    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
       - Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  IX Knesset (1977-1981)
    -  X Knesset (1981-1984)
    -  XI Knesset (1984-1988)
    -  XII Knesset (1988-1992)
    -  XIV Knesset (1996-1999)
    -  XV Knesset (1999-2003)
    -  XVI Knesset (2003-2006)

 

 

Shinui (pełna nazwa: Tenua le'Shinui ve Yozma lub: Mifleget Ha'Shinui - Partia Zmian) to syjonistyczna, świecka, antyklerykalna, liberalna partia w Izraelu.
    Partia została założona w 1974 roku, kilka miesięcy po Wojnie Jom Kippur. Była to pierowtnie polityczna grupa protestacyjna o nazwie "Shinui - społeczny i polityczny ruch zmian".

Shinui poparła proces pokojowy Izraela z arabskimi sąsiadami, wliczając w to ugodę z Palestyńczykami. Od 1986 roku opowiedziała się za liberalizmem w gospodarce. W polityce wewnętrznej popiera demokrację opartą na wolności i równości obywateli. Otwarcie sprzeciwia się idei państwa wyznaniowego i popiera wolność wyznania. Opowiada się za oddzieleniem religii od państwa.

  - Shinui website -

 

 

W 1977 roku w wyborach do dziewiątego Knessetu Shinui wystartował z listy wyborczej Demokratycznego Ruchu na Rzecz Zmian.

------- Dziewiąty Knesset (1977-1981) -------
                   W wyniku wewnętrznych sporów doszło do rozłamu Demokratycznego
               Ruchu na Rzecz Zmian
i w 1978 roku powstał klub parlamentarny Shinui.
               Przez pewien czas grupa parlamentarna nosiła nazwę "Shinui - Partia
               Centrum
". Dzięki temu Shinui posiadał w dziewiątym Knessecie 5 posłów.

deputowani:
     Zeidan Atashi (1940- , ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Stella Levy (1924-1999, ur. w Syrii).
     Amnon Rubinstein (1931- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Josef Tamir (1915- , ur. na Ukrainie) - przewodniczący podkomitetu środowiska,
                    członek komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu
                    spraw wewnętrznych i środowiska, członek komitetu kontroli
                    państwowej.
     Shmuel Toledano (1921- , ur. w Izraelu) - członek komitetu kontroli państwowej,
                    członek komitetu spraw zagranicznych i obrony.
     Mordechai Virshubski (1930- , ur. w Niemczech) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska, członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości.
     Stef Wertheimer (1926- , ur. w Niemczech) - członek komitetu ekonomii.

 

 

------- Dziesiąty Knesset (1981-1984) -------
                   W wyborach do dziesiątego Knessetu (30.06.1981 r.), Shinui uzyskało
               1,5 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadziło 2
               posłów.

deputowani:
     Amnon Rubinstein (1931- , ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii.
     Mordechai Virshubski (1930- , ur. w Niemczech) - członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości.

 

 

------- Jedenasty Knesset (1984-1988) -------
                   W wyborach do jedenastego Knessetu (23.07.1984 r.), Shinui uzyskał
               2,7 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 3 posłów.
                   Shinui dołączył do rządu jedności narodowej stworzonego przez
               Shimona Peresa. Jednak w 1987 roku Shinui sprzeciwiło się zawartej
               przez Yitzhaka Rabina "ugodzie londyńskiej" i wystąpiło z rządu.

deputowani:
     Yitzhak Artzi (1920-2003, ur. w Rumunii) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu ekonomii, członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu absorpcji imigracji.
     Zeidan Atashi (1940- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Amnon Rubinstein (1931- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, w dwudziestym
                    pierwszym rządzie minister komunikacji, w dwudziestym drugim
                    rządzie minister komunikacji (do 26 maja 1987 r.).
     Mordechai Virshubski (1930- , ur. w Niemczech) - członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości, członek komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska.

 

 

Podczas kampanii wyborczej do dwunastego Knessetu w 1988 roku, do Shinui dołączyli Niezależni Liberałowie. Wynikało to z faktu, że od 1986 roku Shinui należało do międzynarodowych liberałów. Obecnie Shinui jest czołową liberalną partią Izraela.

------- Dwunasty Knesset (1988-1992) -------
                   W wyborach do dwunastego Knessetu (01.11.1988 r.), Shinui uzyskał
               1,7 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 2 posłów.
                   Pod koniec kadencji dwunastego Knessetu, w 1992 roku Shinui
               
dołączył do koalicji politycznej Meretz z Mapam i Ratz, przystępując do
               rządu jedności narodowej Partii Pracy.

deputowani:
     Avraham Poraz (1945- , ur. w Rumunii) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych i środowiska.
     Amnon Rubinstein (1931- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.

 

 

W trzynastym Knessecie Szinui było członkiem sojuszu politycznego z Partią Pracy.

 

 

------- Czternasty Knesset (1996-1999) -------
                   W 1996 roku część polityków Szinui ponownie silnie poparła ideę
               liberalizmu w gospodarce i świeckości w państwie. Dzięki temu Szinui
               ponownie zaistniała w Knessecie pod swoją własną nazwą. Dzięki temu
               Shinui posiadała w czternastym Knessecie 2 posłów.

deputowani:
     Avraham Poraz (1945- , ur. w Rumunii) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, członek komitetu etyki.
     Eliezer Sandberg (1962- , ur. w Izraelu) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu budownictwa, członek komitetu ekonomii, członek komitetu
                    konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu absorpcji
                    imigracji, członek komitetu dla zbadania katastrofy mostu Maccabi, w
                    dwudziestym siódmym rządzie wiceminister edukacji, kultury i sportu
                    (od 2 listopada 1998 r.).

 

 

Podczas kampanii wyborczej do piętnastego Knessetu na czele tej świeckiej centrowej partii stanął Yosef Lapid (1931- ).

------- Piętnasty Knesset (1999-2003) -------
                   W wyborach do piętnastego Knessetu (17.05.1999 r.), Shinui uzyskał
               5,0 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 6 posłów.

deputowani:
     Victor Brailovsky (1935- , ur. w ZSRR) - członek komitetu nauki i technologii,
                    członek komitetu imigracji, absorpcji i diaspory.
     Tomy Lapid (1931- , ur. w Jugosławii) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek
                    podkomitetu restytucji mienia ofiar Holokaustu, członek podkomitetu
                    prawa służb bezpieczeństwa.
     Yehudith Naot (1944-2004, ur. w Izraelu) - członkini komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska, członkini komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członkini podkomitetu handlu kobietami.
     Joseph Paritzky (1955- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu kontroli państwowej, członek komitetu zagranicznych
                    robotników, członek komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia.
     Avraham Poraz (1945- , ur. w Rumunii) - przewodniczący komitetu ekonomii,
                    członek podkomitetu prawa sytuacji nadzwyczajnych.
     Eliezer Sandberg (1962- , ur. w Izraelu) - przewodniczący podkomitetu do
                    wyjaśnienia katastrofy mostu Macabi, przewodniczący podkomitetu
                    państwowych korporacji, przewodniczący podkomitetu technologii
                    hi-tech, członek komitetu budownictwa, członek komitetu kontroli
                    państwowej, członek komitetu antynarkotykowego, członek komitetu
                    nauki i technologii, członek komitetu praw dziecka, członek komitetu
                    pracy, pomocy społecznej i zdrowia, członek podkomitetu internetu i
                    technologii informacyjnych.

 

 

------- Szesnasty Knesset (2003-2006) -------
                   W wyborach do szesnastego Knessetu (28.01.2003 r.), Shinui uzyskał
               12,3 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 15
               posłów.
                   W 2003 roku Szinui przystąpiła do rządu jedności narodowej Likudu.

deputowani:
     Victor Brailovsky (1935- , ur. w ZSRR) - członek komitetu nauki i technologii,
                    członek komitetu imigracji, absorpcji i diaspory, członek komitetu
                    publicznych petycji, w trzydziestym rządzie wiceminister spraw
                    wewnętrznych (od 5 marca 2003 r. do 29 listopada 2004 r.) oraz
                    minister nauki i technologii (od 29 listopada 2004 r. do 4 grudnia
                    2004 r.).
     Ronny A. Brison (1944- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu finansów, członek komitetu zagranicznych robotników,
                    członek komitetu spraw wewnętrznych i środowiska.
     Reshef Chayne (1968- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu
                    statusu kobiet, członek komitetu antynarkotykowego, członek
                    podkomitetu handlu kobietami, członek podkomitetu zwalczania
                    korupcji w systemie rządowym Izraela.
     Chemi Doron (1956- , ur. w Izraelu) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska, członek komitetu imigracji, absorpcji i
                    diaspory, członek komitetu zagranicznych robotników, członek komitetu
                    pracy, pomocy społecznej i zdrowia.
     Erela Golan (1945- , ur. w Izraelu) - członkini komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska, członkini komitetu nauki i technologii, członkini komitetu
                    statusu kobiet, członkini komitetu edukacji, kultury i sportu, członkini
                    komitetu antynarkotykowego.
     Tomy Lapid (1931- , ur. w Jugosławii) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, w trzydziestym rządzie wicepremier (do 4 grudnia 2004 r.)
                    oraz minister sprawiedliwości (do 4 grudnia 2004 r.).
     Ilan Leibovitch (1967- , ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu kontroli
                    państwowej, członek komitetu zagranicznych robotników, członek
                    komitetu statusu kobiet, członek komitetu antynarkotykowego.
     Eti Livni (1948- , ur. w Izraelu) - wiceprzewodnicząca Knessetu, członkini
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członkini komitetu
                    statusu kobiet, członkini komitetu praw dziecka, członkini komitetu
                    antynarkotykowego, członkini podkomitetu przemocy w sporcie,
                    członkini podkomitetu zwalczania korupcji w systemie rządowym
                    Izraela.
     Yehudith Naot (1944-2004, ur. w Izraelu) - w trzydziestym rządzie minister
                    środowiska (do 17 października 2004 r.).
     Joseph Paritzky (1955- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska, członek komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia, w
                    trzydziestym rządzie minister infrastruktury narodowej (do 13 lipca
                    2004 r.).
     Meli Polishook-Bloch (1953- , ur. w Izraelu) - przewodnicząca komitetu kontroli
                    państwowej, przewodnicząca komitetu nauki i technologii,
                    przewodnicząca komitetu edukacji, kultury i sportu, członkini komitetu
                    statusu kobiet, członkini podkomitetu handlu kobietami.
     Avraham Poraz (1945- , ur. w Rumunii) - przewodniczący komitetu edukacji,
                    kultury i sportu, członek komitetu budownictwa, członek komitetu
                    ekonomii, członek komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, w
                    trzydziestym rządzie minister spraw wewnętrznych (do 4 grudnia
                    2004 r.).
     Ehud Rassabi (1953- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu hi-tech, członek
                    komitetu finansów, członek komitetu kontroli państwowej, członek
                    komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia, członek komitetu
                    zagranicznych robotników, członek komitetu nauki i technologii, członek
                    międzykomitetu budżetu obrony, członek podkomitetu restytucji mienia
                    ofiar Holokaustu.
     Eliezer Sandberg (1962- , ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii, w
                    trzydziestym rządzie minister nauki i technologii (do 19 lipca 2004 r.)
                    oraz minister narodowej infrastruktury (od 19 lipca 2004 r. do
                    4 grudnia 2004 r.).
     Ilan Shalgi (1945- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członek komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek
                    komitetu statusu kobiet, członek komitetu praw dziecka, członek
                    komitetu zagranicznych robotników, w trzydziestym rządzie minister
                    nauki i technologii (od 24 lipca 2004 r. do 29 listopada 2004 r.) oraz
                    minister środowiska (od 17 października 2004 r. do 4 grudnia 2004 r.).
     Igal Yasinov (1966- , ur. na Ukrainie) - członek komitetu publicznych petycji,
                    członek komitetu imigracji, absorpcji i diaspory, członek komitetu pracy,
                    pomocy społecznej i zdrowia, członek komitetu nauki i technologii,
                    członek komitetu praw dziecka.

 

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon