NIEZALEŻNI  LIBERAŁOWIE    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
       - Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  V Knesset (1961-1965)
    -  VI Knesset (1965-1969)
    -  VII Knesset (1969-1973)
    -  VIII Knesset (1973-1977)
    -  IX Knesset (1977-1981)

 

 

 

Independent Liberals była liberalną partią powstałą w wyniku wewnętrznego rozłamu Izraelskiej Partii Liberalnej pod koniec piątego Knessetu. Większość członków Partii Liberalnej zdecydowała się utworzyć wraz z Ruchem Herut nową partię pod nazwą Gahal. Jednak członkowie dawnej Partii Postępu (działając w obrębie Partii Liberalnej) postanowiło utworzyć niezależny klub parlamentarny, pod nazwą Niezależnych Liberałów.

 

Dzięki temu Niezależni Liberałowie posiadali w piątym Knessecie 7 posłów.

Piąty Knesset (1961-1965):
     Rachel Cohen-Kagan (1888-1982, ur. w Rosji) - członkini komitetu spraw
                    wewnętrznych, członkini komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Benno Cohen (1894-1975, ur. w Niemczech) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych.
     Itzhak Golan (1912-1991, ur. w Polsce) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Yizhar Harari (1908-1978, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Moshe Kol (1911-1989, ur. w Rosji) - członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Pinhas Rosen (1887-1978, ur. w Niemczech).
     Yehuda Shaari (1920-1997, ur. w Rumunii).

 

W wyborach do szóstego Knessetu (1.11.1965 r.), Niezależni Liberałowie uzyskali 3,8 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadzili 5 posłów.

Szósty Knesset (1965-1969):
     Nissim Eliad (1919- , ur. w Izraelu).
     Itzhak Golan (1912-1991, ur. w Polsce).
     Yizhar Harari (1908-1978, ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości.
     Gideon Hausner (1915-1990, ur. w Polsce) - członek komitetu ekonomii.
     Moshe Kol (1911-1989, ur. w Rosji) - w trzynastym rządzie minister turystyki
                    oraz minister rozwoju, w czternastym rządzie minister turystyki oraz
                    minister rozwoju.
     Pinhas Rosen (1887-1978, ur. w Niemczech) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Yehuda Shaari (1920-1997, ur. w Rumunii) - w trzynastym rządzie wiceminister
                    rozwoju (od 17 stycznia 1966 r.), w czternastym rządzie wiceminister
                    rozwoju.

 

W wyborach do siódmego Knessetu (28.10.1969 r.), Niezależni Liberałowie uzyskali 3,2 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadzili 4 posłów.

Siódmy Knesset (1969-1973):
     Nissim Eliad (1919- , ur. w Izraelu).
     Itzhak Golan (1912-1991, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw wewnętrznych,
                    członek komitetu budownictwa.
     Gideon Hausner (1915-1990, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości.
     Moshe Kol (1911-1989, ur. w Rosji) - w piętnastym rządzie minister turystyki.
     Yehuda Shaari (1920-1997, ur. w Rumunii) - w piętnastym rządzie wiceminister
                    turystyki (od 22 grudnia 1969 r.).

 

W wyborach do ósmego Knessetu (31.12.1973 r.), Niezależni Liberałowie uzyskali 3,6 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadzili 4 posłów.

Ósmy Knesset (1973-1977):
     Nissim Eliad (1919- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska, członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Itzhak Golan (1912-1991, ur. w Polsce).
     Gideon Hausner (1915-1990, ur. w Polsce) - członek komitetu konstytucji, prawa
                    i sprawiedliwości, w szesnastym rządzie minister bez teki, w
                    siedemnastym rządzie minister bez teki.
     Moshe Kol (1911-1989, ur. w Rosji) - w szesnastym rządzie minister turystyki,
                    w siedemnastym rządzie minister turystyki.
     Hillel Seidel (1920-1999, ur. w Polsce) - członek komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej.
     Yehuda Shaari (1920-1997, ur. w Rumunii).

 

W wyborach do dziewiątego Knessetu (17.05.1977 r.), Niezależni Liberałowie uzyskała 1,2 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadziła 1 posła.

Dziewiąty Knesset (1977-1981):
     Gideon Hausner (1915-1990, ur. w Polsce).

 

W wyborach do dziesiątego Knessetu partia nie zdołała przekroczyć wymaganego progu wyborczego. Z tego powodu w 1984 roku w wyborach do jedenastego Knessetu, wystartowała razem ze Zjednoczeniem Pracy.

 

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon