RAFI    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
       - Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  V Knesset (1961-1965)
    -  VI Knesset (1965-1969)
    -  X Knesset (1981-1984)

 

 

 

Rafi (Reshimat Po'aley Israel - Lista Robotników Izraela) była lewicową partią polityczną założoną w czerwcu 1965 roku przez Dawida Ben-Guriona, jako wyraźny znak rozłamu w Mapai. Do rozłamu doszło na tle sprawy Lavona. Ben-Gurion odmówił uznania Lavona niewinnym bez sądowej komisji dochodzeniowej. Dodatkowo Mapai zawiązał nowy sojusz polityczny z lewicowymi Ahdut Ha'Avoda-Poalei Syjon pod wspólną nazwą Maarach (Wspólny Front Robotników Izraela). W ustaleniach programowych odsunięto w czasie przeprowadzenie reformy systemu wyborczego.
    Członkami Rafi było 8 byłych posłów Mapai.

 

 

------- Piąty Knesset (1961-1965) -------
                   W wyniku rozłamu w Mapai, powstała nowa partia Rafi, która posiadała
               w piątym Knessecie 8 posłów.

deputowani:
     Joseph Aharon Almogi (1910-1991, ur. w Polsce) - członek komitetu pracy i
                    pomocy społecznej, w dziesiątym rządzie minister bez teki (do 30
                    października 1962 r.) oraz minister budownictwa (od 30 października
                    1962 r.) oraz minister rozwoju (od 30 października 1962 r.), w
                    jedenastym rządzie minister budownictwa oraz minister rozwoju, w
                    dwunastym rządzie minister budownictwa (do 23 maja 1965 r.) oraz
                    minister rozwoju (do 25 maja 1965 r.).
     David Ben-Gurion (1886-1973, ur. w Polsce) - w dziesiątym rządzie premier
                    oraz minister obrony.
     Gideon Ben-Israel (1923- , ur. w Izraelu).
     Moshe Dayan (1915-1981, ur. w Izraelu) - w dziesiatym rządzie minister
                    rolnictwa, w jedenastym rządzie minister rolnictwa (do 4 listopada
                    1964 r.).
     Amos Degani (1926- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu ekonomii, członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Hannah Lamdan (1905-1995, ur. w Serbii).
     Shimon Peres (1923- , ur. w Polsce) - w dziesiątym rządzie wiceminister obrony
                    (od 6 listopada 1961 r.), w jedenastym rządzie wiceminister obrony
                    (od 1 lipca 1963 r.), w dwunastym rządzie wiceminister obrony (od 23
                    grudnia 1964 r. do 25 maja 1965 r.).
     Yizhar Smilansky (1916- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, członek komitetu edukacji, kultury i sportu.

 

 

------- Szósty Knesset (1965-1969) -------
                   W wyborach do szóstego Knessetu (1.11.1965 r.), Rafi uzyskał 7,9 %
               oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 10 posłów.
                   W 1967 roku, w obliczu wojny sześciodniowej, Rafi dołączył do rządu
               jedności narodowej wraz z Mapai i Ahdut Ha'voda.
                   21 stycznia 1968 roku Rafi wraz z Maarach (Mapai i Ahdut Ha'voda)
               wspólnie założyły (przed wyborami do siódmego Knessetu) listę
               wyborczą pod nazwą Zjednoczenie Pracy. Dawid Ben-Gurion odmówił
               przystąpienia do nowego sojuszu politycznego i pozostał niezależnym
               posłem, a następnie podczas kampanii wyborczej do siódmego Knessetu
               w 1969 roku założył koalicję wyborczą z Mapam i pod nazwą
               Lista Narodowa dostała się do parlamentu.

deputowani:
     Joseph Aharon Almogi (1910-1991, ur. w Polsce) - członek komitetu finansów, w
                    trzynastym rządzie minister pracy (od 8 lipca 1968 r.), w czternastym
                    rządzie minister pracy.
     Aryeh Bahir (1906-1970, ur. w Rosji).
     David Ben-Gurion (1886-1973, ur. w Polsce).
     Mordechai Ben-Porat (1923- , ur. w Iraku) - członek komitetu konstytucji, prawa
                    i sprawiedliwości, członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Moshe Dayan (1915-1981, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, członek komitetu finansów, w trzynastym
                    rządzie minister obrony (od 5 czerwca 1967 r.), w czternastym rządzie
                    minister obrony.
     Amos Degani (1926- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw wewnętrznych,
                    członek komitetu finansów.
     Mathilda Guez (1918-1990, ur. w Tunezji) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych.
     Yitzhak Navon (1921- , ur. w Izraelu) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu budownictwa.
     Shimon Peres (1923- , ur. w Polsce).
     Yizhar Smilansky (1916- , ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Mordechai Surkis (1908-1995, ur. w Polsce) - przewodniczący komitetu spraw
                    wewnętrznych.
     Zvi Tsur (1923-2004, ur. w Rosji).

 

 

 

------- Dziesiąty Knesset (1981-1984) -------
                   Podczas kadencji dziesiątego Knessetu nastąpił rozłam wewnętrzny
               Ruchu na Rzecz Narodowej Odnowy, dzięki czemu Rafi posiadał 1 posła.

deputowany:
      Igael Hurvitz (1918-1994 , ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.

 

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon