PIĄTY  KNESSET  ( 1961 - 1965 )   -  Państwo Izrael
          -  I Knesset (1949-1951)
          -  II Knesset (1951-1955)
          -  III Knesset (1955-1959)
          -  IV Knesset (1959-1961)
       - V Knesset
          -  VI Knesset (1965-1969)
          -  VII Knesset (1969-1973)
          -  VIII Knesset (1973-1977)
          -  IX Knesset (1977-1981)
          -  X Knesset (1981-1984)
          -  XI Knesset (1984-1988)
          -  XII Knesset (1988-1992)
          -  XIII Knesset (1992-1996)
          -  XIV Knesset (1996-1999)
          -  XV Knesset (1999-2003)
          -  XVI Knesset (2003-2006)
          -  XVII Knesset (2006- )

Zobacz także w Historii:

   -  1959-1964 - Izrael potężnieje
   -  1964-1967 - "Bitwa o wodę"

Obrady piątego Knessetu
(źródło: Knesset)David Ben-Gurion i Golda Meir
(źródło: Knesset)

 

 

Piąty Knesset:
                    Wybory: 15.08.1961 r.
                    Pierwsze posiedzenie: 4.09.1961 r.
                    Liczba wybranych list: 11.
                                        (przed końcem Knessetu było 12 parlamentarnych grup)
                    Czas: 4 lata i 2 miesiące

                    Przewodniczący: Kadish Luz
                    Zastępcy przewodniczącego: Yisrael Barzilai (do 22.11.1965),
                                                         Arie Ben-Eliezer, Nahum Nir, Beba Idelson,
                                                         Aharon Ya'acov Greenberg (do 2.04.1963),
                                                         Hanan Rubin (do 29.01.1963), Joseph Selin,
                                                         Tova Sanhedrai (do 22.11.1965),
                                                         Yisrael Yeshayahu-Shar'abi

                    Sekretarz Powszechny: Moshe Rosetti

Piąty Knesset (1961-1965)
Nazwa listy procent uzyskanych głosów liczba miejsc liczba miejsc przed następnymi wyborami
Mapai 34,7 % 42 34
Ruch Herut (1) 13,8 % 17 0
Partia Liberalna Izraela (2) 13,6 % 17 0
Partia Religijno-Narodowa 9,8 % 12 12
Mapam 7,5 % 9 9
Ahdut Ha'avoda 6,6 % 8 8
Maki (3) 4,2 % 5 3
Agudat Israel 3,7 % 4 4
Po'alei Agudat Israel 1,9 % 2 2
Shituf Ve`ahva (4) 1,9 % 2 2
Kidma Vepituah (4) 1,6 % 2 2
Gahal - 0 27
Rafi - 0 8
Niezależni Liberałowie - 0 7
Rakah - 0 2
(1) - zjednoczył się z 10 członkami Partii Liberalnej, zakładając Gahal.
(2) - 10 członków założyło wraz z Ruchem Herut partię Gahal,
pozostałych 7 członków założyło Niezależnych Liberałów.
(3) - dwóch członków oddzieliło i założyło Rakah.
(4) - arabska lista mniejszościowa powiązana z Mapai.

 

Wiele debat piątego Knessetu dotyczyło nowej polityki gospodarczej rządu, która dotyczyła stabilizacji rynku przy pomocy stałych cen oraz stałego kursu waluty. Ta polityka rządu została w Knessecie mocno skrytykowana.

Na debatach często pojawiał się temat dyskryminacji na tle etnicznego pochodzenia. Dotyczyło to szczególnie społeczności Bnei Israel z Indii, której judaizm został zakwestionowany przez rabinat. Zastanawiano się także nad małą ilością studentów pochodzących z północnej Afryki. Zmianę polityki wewnętrznej względem mniejszości narodowych żyjących w Izraelu widać było w zniesieniu administracji wojskowej w wioskach druzyjskich.

Wiele zamieszania w Knessecie wywołał koniec rozprawy Eichmanna, sprawa współpracy niemieckich naukowców z Egiptem oraz utworzenie stosunków dyplomatycznych z Zachodnimi Niemcami.

 

 

Dziesiąty rząd został sformowany przez Davida Ben-Guriona w dniu 2 listopada 1961 roku. Członkami koalicji rządowej byli: Mapai, Partia Narodowo-Religijna, Ahdut Ha'avoda, Po'alei Agudat Israel i listy mniejszościowe.

Liczba ministrów, gdy rząd został sformowany - 15.

Premier ustąpił 16 czerwca 1963 roku ze względów osobistych. Twierdził, że nie otrzymuje wystarczającego poparcia ze strony kolegów.

 

 

Jedenasty rząd został sformowany przez Levi Eshkola w dniu 26 czerwca 1963 roku. Członkami koalicji rządowej byli: Mapai, Partia Narodowo-Religijna, Ahdut Ha'avoda, Po'alei Agudat Israel i listy mniejszościowe.

Liczba ministrów, gdy rząd został sformowany - 16.

Premier ustąpił 15 grudnia 1964 roku, w wyniku żądania Davida Ben-Guriona by specjalna komisja dochodzeniowa zbadała sprawę Lavona.

 

 

Dwunasty rząd został sformowany przez Levi Eshkola w dniu 22 grudnia 1964 roku. Członkami koalicji rządowej byli: Mapai, Partia Narodowo-Religijna, Ahdut Ha'avoda, Po'alei Agudat Israel i listy mniejszościowe.

Liczba ministrów, gdy rząd został sformowany - 16.

 

 

źródło materiałów: Knesset
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon