DEGEL  HATORAH    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  XII Knesset (1988-1992)
    -  XIII Knesset (1992-1996)
    -  XIV Knesset (1996-1999)
    -  XVI Knesset (2003-2006)

 

 

 

Degel Hatorah (Flaga Tory) jest partią polityczną ultraortodoksyjnych Żydów aszkanezyjskich. Została założona w 1988 roku przez Rabbi Eliezera Menahema Shacha (zmarł w 2001 r.), który stanął na czele grupy litewskich ultraortodoksyjnych rabinów oraz ich zwolenników, którzy odłączyli się od Agudath Israel, w proteście wobec wzrostu znaczenia odłamów chasydzkich.

Nazwa partii, "Flaga Tory", była wyraźnym kontrastem do flagi państwa Izrael. Był to polityczny protest przeciwko świeckiej polityki wewnętrznej państwa. Degel HaTorah popierała finansowanie szkół i instytucji religijnych oraz propagowała uznanie religijnego prawa jako wymiaru sprawiedliwości w państwie. W polityce zagranicznej prezentuje bardziej umiarkowane poglądy niż Agudath Israel.
    Partia jest zazwyczaj prowadzona przez rabinów-dziekanów litewskich jesziw. Obecnie na czele partii stoją: Rabbi Yosef Shalom Eliashiv z Jerozolimy i Rabbi Aharon Shteinman z Bnei Brak. Decyzje zapadają na radzie doświadczonych rabinów (Moetzes Gedolei HaTorah).

 

 

------- Dwunasty Knesset (1988-1992) -------
                   W wyborach do dwunastego Knessetu (01.11.1988 r.), Degel Hatorah
               uzyskał 1,5% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził
               2 posłów.

deputowani:
     Moshe Gafni (1952- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu pracy i pomocy społecznej, w dwudziestym czwartym rządzie
                    wiceminister religii (od 23 lipca 1990 r.).
     Avraham Ravitz (1934- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu
                    edukacji, kultury i sportu, w dwudziestym czwartym rządzie
                    wiceminister budownictwa (od 25 czerwca 1990 r.).

 

 

Podczas kampani wyborczej do trzynastego i czternastego Knessetu Degel Hatorah wystartowała ze wspólnej listy Zjednoczonego Judaizmu Tory (Yahadut HaTorah), wraz z Agudath Israel. Jednak pod koniec każdej kadencji następowało rozdzielenie grup parlamentarnych (z powodów finansowych).

------- Trzynasty Knesset (1992-1996) -------
                   Dzięki rozłamowi Zjednoczonego Judaizmu Tory, Degel Hatorah posiadała
               w trzynastym Knessecie 2 posłów.

deputowani:
     Moshe Gafni (1952- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu pracy i pomocy społecznej, członek komitetu
                    antynarkotykowego i alkoholu.
     Avraham Ravitz (1934- , ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu absorpcji imigracji, członek komitetu
                    antynarkotykowego i alkoholu.

 

 

------- Czternasty Knesset (1996-1999) -------
                   Dzięki rozłamowi Zjednoczonego Judaizmu Tory, Degel Hatorah posiadała
               w czternastym Knessecie 1 posła.

deputowany:
     Avraham Ravitz (1934- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu finansów.

 

 

------- Szesnasty Knesset (2003-2006) -------
                   12 stycznia 2005 roku Zjednoczony Judaizm Tory podzielił się na Agudat
               Israel
i Degel Hatorah. Rozłam nastąpił z powodu poparcia wyrażonego
               dla rządu Ariela Sharona.
                   Dzięki temu Degel Hatorah posiadał w szesnastym Knessecie 2 posłów.

deputowani:
     Moshe Gafni (1952- , ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i sportu,
                    członek komitetu kontroli państwowej.
     Avraham Ravitz (1934- , ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek podkomitetu
                    restytucji mienia ofiar Holokaustu, członek podkomitetu zwalczania
                    korupcji systemu rządowego Izraela, w trzydziestym rządzie
                    wiceminister pomocy społecznej (od 30 marca 2005 r.).

 

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon