UNIA  NARODOWA    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  XV Knesset (1999-2003)
    -  XVI Knesset (2003-2006)

 

 

 

Unia Narodowa (Ha'Ichud Ha'Leumi) była prawicową lista wyborczą, która powstała w 1999 roku podczas kampanii wyborczej do piętnastego Knessetu. Założycielem tej nowej partii politycznej był Rehavam Zeevi, przywódca Moledet, który zawarł przymierze z partiami Herut i Tekuma. Wspólna lista wyborcza nosi nazwę: Ha'Ihud Ha'Leumi - Mafdal.

Partia swój program polityczny opiera na zdecydowanej walce z palestyńskim terroryzmem, odrzucając wszystkie postanowienia procesu pokojowego z Oslo. Ewentualne powstanie państwa palestyńskiego spostrzegają jako niebezpieczne dla Izraela.
    Pomimo sojuszu politycznego, trzy założycielskie partie zachowują swoją wyjątkową tożsamość:
    * Moledet - naciska na zwiększenie wydatków budżetu na bezpieczeństwo narodowe. Członkowie równo dzielą się na świeckich i religijnych, popierają Partię Religijno-Narodową.
    * Tekuma - religijne stronnictwo polityczne, używające religijnej argumentacji i motywów judaizmu sprzeciwiając się Israel Beitenu.
    * Herut - odłam narodowo-syjonistycznej religijnej partii, która kładzie nacisk na walkę z terroryzmem i stara się rozwijać religijny syjonizm.

 

 

------- Piętnasty Knesset (1999-2003) -------
                   W wyborach do piętnastego Knessetu (17.05.1999 r.), Ichud Leumi
               
uzyskał 3,0% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 4
               posłów.
                   W 2000 roku grupa parlamentarna zjednoczyła się z Israel Beteinu,
               tworząc koalicję Ichud Leumi-Israel Beteinu.

deputowani:
     Benyamin Elon (1954- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, członek komitetu etyki,
                    członek komitetu zagranicznych robotników, członek podkomitetu
                    prawa służb bezpieczeństwa, w dwudziestym dziewiątym rządzie
                    minister turystyki (od 31 października 2001 r. do 14 marca 2002 r.).
     Zvi Hendel (1949- , ur. w Rumunii) - przewodniczący komitetu imigracji,
                    absorpcji i diaspory, członek komitetu finansów, członek komitetu
                    ekonomii, członek komitetu kontroli państwowej, członek komitetu
                    pracy, pomocy społecznej i zdrowia.
     Michael Kleiner (1948- , ur. w Niemczech) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu ekonomii, członek komitetu kontroli państwowej, członek
                    komitetu statusu kobiet, członek podkomitetu restytucji mienia ofiar
                    Holokaustu.
     Hanan Porat (1943- , ur. w Izraelu).
     Rechavam Ze'evi (1926-2001, ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu spraw zagranicznych i obrony, w dwudziestym
                    dziewiątym rządzie minister turystyki (do 17 października 2001 r.).

 

 

------- Szesnasty Knesset (2003-2006) -------
                   W wyborach do szesnastego Knessetu (28.01.2003 r.), Halchud
               HaLeumi
uzyskał 5,5% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu
               wprowadził 7 posłów.

deputowani:
     Uri Yehuda Ariel (1952- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu edukacji, kultury i sportu, członek komitetu
                    praw dziecka, członek komitetu kontroli państwowej, przewodniczący
                    międzykomitetu budżetu obrony.
     Eliezer Cohen (1934- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu ekonomii, członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek podkomitetu zwalczania korupcji w systemie
                    rządowym Izraela.
     Arieh Eldad (1950- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu etyki, członek
                    komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia, członek komitetu
                    antynarkotykowego, członek komitetu nauki i technologii, członek
                    podkomitetu zwalczania korupcji w systemie rządowym Izraela.
     Benyamin Elon (1954- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, w
                    trzydziestym rządzie minister turystyki (do 6 czerwca 2004 r.).
     Zvi Hendel (1949- , ur. w Rumunii) - członek komitetu finansów, członek komitetu
                    budownictwa, w trzydziestym rządzie wiceminister edukacji, kultury i
                    sportu (od 5 marca 2003 r. do 6 czerwca 2004 r.).
     Avigdor Liberman (1958- , ur. w ZSRR) - w trzydziestym rządzie minister
                    transportu (do 6 czerwca 2004 r.).
     Michael Nudelman (1938- , ur. na Ukrainie) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    członek komitetu finansów, członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu imigracji, absorpcji i diaspory, członek komitetu nauki i
                    technologii, członek komitetu antynarkotykowego, członek komitetu
                    publicznych petycji, członek podkomitetu przemocy w sporcie.
     Yuri Shtern (1949- , ur. w Rosji) - przewodniczący komitetu spraw wewnętrznych
                    i środowiska, przewodniczący komitetu kontroli państwowej, członek
                    komitetu budownictwa, członek komitetu imigracji, absorpcji i diaspory,
                    członek podkomitetu restytucji mienia ofiar Holokaustu, członek
                    podkomitetu handlu kobietami.
     Esterina Tratman
     Igal Yasinov (1966- , ur. na Ukrainie) - członek komitetu publicznych petycji,
                    członek komitetu imigracji, absorpcji i diaspory, członek komitetu pracy,
                    pomocy społecznej i zdrowia, członek komitetu nauki i technologii,
                    członek komitetu praw dziecka.

 

W wyborach do siedemnastego Knessetu Ichud Leumi wystartował ze wspólnej listy wyborczej razem z Mafdal.
    Israel Beteinu w wyborach pobiegł samemu i odniósł sukces.

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2006 by Gedeon