ISRAEL  BEITENU    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  XV Knesset (1999-2003)
    -  XVII Knesset (2006- )

 

 

Israel Beitenu ("Izrael nasz dom") jest prawicową partią polityczną w Izraelu. Została założona w 1999 roku przez Avigdor Liebermana, byłego członka Likudu, który sprzeciwił się ustępstwom poczynionym na rzecz Palestyńczyków w 1997 roku. Lieberman opowiedział się za twardą linią w negocjacjach z palestyńskimi władzami i bardzo szybko skupił wokół siebie grupę prawicowych rosyjskich imigrantów.
    Twarde stanowisko względem Autonomii Palestyńskiej oparto na szerzeniu opinii, że Palestyńczycy i Arabi chcą zniszczyć państwo żydowskie na Bliskim Wschodzie. Israel Beitenu opowiada się za oddaniem części terytorium Izraela. Tereny te są w większości zamieszkane przez Arabów i dlatego zostaliby oni pozbawieni obywatelstwa izraelskiego. Pozostali izraelscy Arabowie powinni być zachęceni bodźcami finansowymi do opuszczenia państwa Izraela i zrezygnowania z obywatelstwa izraelskiego. Wówczas mogłyby powstać dwa oddzielne państwa: żydowskie i palestyńskie.
    Równocześnie Israel Beitenu czyni starania ułatwiające Żydom imigrację do Izraela. Israel Beitenu propaguje ideę, aby obywatele Izraela, którzy odmawiają służby wojskowej otrzymywali "mniejsze obywatelstwo" - bez prawa wyborczego.

  - Israel Beitenu website -

 

 

------- Piętnasty Knesset (1999-2003) -------
                   W wyborach do piętnastego Knessetu (17.05.1999 r.), Israel Beitenu
               uzyskał 2,6% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził
               4 posłów.
                   W pierwszym roku obrad piętnastego Knessetu, grupa parlamentarna
               zjednoczyła się z Ichud Leumi, tworząc koalicję Ichud Leumi-Israel Beteinu.

deputowani:
     Eliezer Cohen (1934- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu
                    statusu kobiet, członek komitetu nauki i technologii.
     Avigdor Liberman (1958- , ur. w ZSRR) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, członek komitetu kontroli państwowej, w dwudziestym
                    dziewiątym rządzie minister narodowej infrastruktury (do 14 marca
                    2002 r.).
     Michael Nudelman (1938- , ur. na Ukrainie) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu ekonomii, członek komitetu edukacji, kultury i sportu, członek
                    komitetu statusu kobiet, członek komitetu publicznych petycji, członek
                    komitetu imigracji, absorpcji i diaspory, członek podkomitetu restytucji
                    mienia ofiar Holokaustu, członek podkomitetu przemocy w sporcie.
     Yuri Shtern (1949- , ur. w Rosji) - przewodniczący komitetu statusu kobiet,
                    członek komitetu budownictwa, członek komitetu finansów, członek
                    komitetu ekonomii, członek komitetu edukacji, kultury i sportu, członek
                    komitetu kontroli państwowej, członek komitetu publicznych petycji,
                    członek komitetu imigracji, absorpcji i diaspory, członek podkomitetu
                    restytucji mienia ofiar Holokaustu, członek podkomitetu handlu
                    kobietami.

 

 

Podczas kampanii wyborczej do szesnastego Knessetu, Israel Beteinu wystartował z listy wyborczej Ichud Leumi.

 

 

------- Siedemnasty Knesset (2006- ) -------
                   W wyborach do siedemnastego Knessetu (28.03.2006 r.), Israel Beteinu
               uzyskał 9,2% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził
               11 posłów.

deputowani:
     Yitzhak Aharonovitch (1950- , ur. w Izraelu) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    członek komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu
                    spraw wewnętrznych, członek komitetu antynarkotykowego.
     Israel Hasson (1950- , ur. w Syrii) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu ekonomii.
     Robert Ilatov (1971- , ur. w ZSRR) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu
                    imigracji, absorpcji i diaspory, członek komitetu nauki i technologii,
                    członek komitetu petycji publicznych.
     Sofa Landver (1949- , ur. w ZSRR) - przewodnicząca komitetu petycji
                    publicznych, członkini komitetu finansów, członkini komitetu imigracji,
                    absorpcji i dispoary, członkini komitetu pracy, pomocy społecznej i
                    zdrowia.
     Avigdor Liberman (1958- , ur. w ZSRR) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony.
     Alex Miller (1977- , ur. w ZSRR) - członek komitetu ekonomii, członek komitetu
                    nauki i technologii, członek komitetu edukacji, kultury i sportu, członek
                    komitetu praw dziecka.
     Stas Misezhnikov (1969- , ur. w ZSRR) - członek komitetu finansów, członek
                    międzykomitetu budżetu obrony, członek komitetu zagranicznych
                    robotników.
     Yosef Shagal (1949- , ur. w ZSRR) - członek komitetu imigracji, absorpcji i
                    diaspory, członek komitetu edukacji, kultury i sportu, członek komitetu
                    petycji publicznych.
     Lea Shemtov (1958- , ur. na Ukrainie) - członkini komitetu budownictwa,
                    członkini komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia, członkini
                    komitetu statusu kobiet, członkini podkomitetu handlu kobietami.
     Yuri Shtern (1949- , ur. w Rosji) - przewodniczący komitetu kontroli państwowej.
     Esterina Tratman (ur. w Izraelu) - członkini komitetu budownictwa, członkini
                    komitetu ekonomii, członkini komitetu spraw zagranicznych i obrony,
                    członkini komitetu kontroli państwowej.

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2006 by Gedeon