ICHUD  LEUMI  -  ISRAEL  BEITEINU    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  XV Knesset (1999-2003)

 

 

 

Ichud Leumi - Israel Beiteinu powstała podczas kadencji piętnastego Knessetu, jako wynik połączenia Ichud Leumi i Israel Beiteinu.

 

Dzięki temu Ichud Leumi - Israel Beiteinu posiadał w parlamencie 7 posłów.

Piętnasty Knesset (1999-2003):
     Uri Yehuda Ariel (1952- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska, członek komitetu zagranicznych
                    robotników, członek międzykomitetu budżetu obrony, członek
                    podkomitetu prawa sił bezpieczeństwa, członek podkomitetu
                    wypadków samochodowych
     Eliezer Cohen (1934- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu
                    statusu kobiet, członek komitetu nauki i technologii.
     Benyamin Elon (1954- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, członek komitetu etyki,
                    członek komitetu zagranicznych robotników, członek podkomitetu
                    prawa służb bezpieczeństwa, w dwudziestym dziewiątym rządzie
                    minister turystyki (od 31 października 2001 r. do 14 marca 2002 r.).
     Zvi Hendel (1949- , ur. w Rumunii) - przewodniczący komitetu imigracji,
                    absorpcji i diaspory, członek komitetu finansów, członek komitetu
                    ekonomii, członek komitetu kontroli państwowej, członek komitetu
                    pracy, pomocy społecznej i zdrowia.
     Avigdor Liberman (1958- , ur. w ZSRR) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, członek komitetu kontroli państwowej, w dwudziestym
                    dziewiątym rządzie minister narodowej infrastruktury (do 14 marca
                    2002 r.).
     Michael Nudelman (1938- , ur. na Ukrainie) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu ekonomii, członek komitetu edukacji, kultury i sportu, członek
                    komitetu statusu kobiet, członek komitetu publicznych petycji, członek
                    komitetu imigracji, absorpcji i diaspory, członek podkomitetu restytucji
                    mienia ofiar Holokaustu, członek podkomitetu przemocy w sporcie.
     Yuri Shtern (1949- , ur. w Rosji) - przewodniczący komitetu statusu kobiet,
                    członek komitetu budownictwa, członek komitetu finansów, członek
                    komitetu ekonomii, członek komitetu edukacji, kultury i sportu, członek
                    komitetu kontroli państwowej, członek komitetu publicznych petycji,
                    członek komitetu imigracji, absorpcji i diaspory, członek podkomitetu
                    restytucji mienia ofiar Holokaustu, członek podkomitetu handlu
                    kobietami.
     Rechavam Ze'evi (1926-2001, ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu spraw zagranicznych i obrony, w dwudziestym
                    dziewiątym rządzie minister turystyki (do 17 października 2001 r.).

 

 

 

 

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2006 by Gedeon