ZGROMADZENIE  NARODOWO - DEMOKRATYCZNE  ( BALAD )    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  XIV Knesset (1996-1999)
    -  XV Knesset (1999-2003)
    -  XVI Knesset (2003-2006)
    -  XVII Knesset (2006- )

 

 

Zgromadzenie Narodowo-Demokratyczne (Balad - po arabsku: miasto rodzinne) jest arabską partią polityczną w Izraelu. Została założona w 1995 roku przez grupę młodych izraelskich arabskich intelektualistów, na czele których stał doktor Azmi Bishar. Azmi Bishar i Hashem Mahameed odłączyli się od Hadash-Balad.

Balad stawia sobie za cel utworzenie dwóch niezależnych państw żydowskiego i palestyńskiego, opartych na granicach sprzed 1967 roku. Obejmuje to zwrot Palestyńczykom ziem Strefy Gazy, Samarii, Judei i Wschodniej Jerozolimy.
    W polityce wewnętrznej Balad dązy do przemienienia państwa Izrael z państwa żydowskiego w demokratyczne państwo wszystkich obywateli - Żydów i Arabów. Obejmuje to likwidację wszystkich instytucji oraz praw, które w odczuciu Baladu dyskryminują Arabów w Izraelu.

  - Balad website -

 

 

------- Czternasty Knesset (1996-1999) -------
                   Balad jako lewicowa frakcja odłączył się od Hadash-Balad, pozostała
               część zmieniła nazwę na Hadash. Dzięki temu Balad posiadał w
               czternastym Knessecie 2 posłów.

deputowani:
     Azmi Bishara (1956- , ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu
                    zagranicznych robotników.
      Hashem Mahameed (1945- , ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członek komitetu antynarkotykowego i alkoholu, członek
                    komitetu nauki.

 

 

------- Piętnasty Knesset (1999-2003) -------
                   W wyborach do piętnastego Knessetu (17.05.1999 r.), Balad uzyskał
               1,9% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 2 posłów.
                   Azmi Bishar był pierwszym izraelskim Arabem, który w 1999 roku
               rywalizował o stanowisko premiera. Od tametj pory Balad sprzeciwia się
               każdemu projektowi budżetu, twierdząc że dyskryminuje on populację
               arabską w Izraelu.

deputowani:
     Azmi Bishara (1956- , ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu edukacji, kultury i sportu, członek
                    komitetu kontroli państwowej.
     Ahmad Tibi (1958- , ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii, członek komitetu
                    spraw wewnętrznych i środowiska, członek komitetu
                    antynarkotykowego, członek podkomitetu handlu kobietami, członek
                    podkomitetu przemocy w sporcie.

 

 

------- Szesnasty Knesset (2003-2006) -------
                   W wyborach do szesnastego Knessetu (28.01.2003 r.), Balad uzyskał
               2,3% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 3 posłów.

deputowani:
     Azmi Bishara (1956- , ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu praw dziecka, członek podkomitetu
                    zwalczania korupcji systemu rządowego Izraela.
     Wasil Taha (1952- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska, członek komitetu statusu kobiet.
     Jamal Zahalka (1955- , ur. w Izraelu) - członek komitetu pracy, pomocy
                    społecznej i zdrowia, członek komitetu nauki i technologii, członek
                    komitetu publicznych petycji.

 

 

------- Siedemnasty Knesset (2006- ) -------
                   W wyborach do siedemnastego Knessetu (28.03.2006 r.), Balad
               uzyskał 2,5% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził
               3 posłów.

deputowani:
     Azmi Bishara (1956- , ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości.
     Wasil Taha (1952- , ur. w Izraelu) - członek komitetu pracy, pomocy społecznej
                    i zdrowia, członek komitetu statusu kobiet.
     Jamal Zahalka (1955- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu edukacji, kultury i sportu, członek komitetu nauki i
                    technologii, członek komitetu petycji publicznych.

 

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2006 by Gedeon