MOSHE  SHARETT     ( 1894 - 1965 )

Moshe Sharett
premier izraelskiego rządu
(1953-1955)

Pierwszy Knesset (1949-1951)


Drugi Knesset (1951-1955)
Trzeci Knesset (1955-1959)
Czwarty Knesset (1959-1961)


Piaty Knesset (1961-1965)

 

 

Moshe Sharett urodził się 15 października 1894 roku w Chersoniu na Ukrainie. Urodził się jako Mosze Szertok.

 

------- Palestyna -------

- W 1906 roku Moshe Sharett wyjechał z rodziną do Palestyny, będącej
            wówczas brytyjskim mandatem.
            * W 1909 roku jego rodzina była jednymi z założycieli miasta Tel Awiw.
            * Moshe był członkiem pierwszej klasy pierwszego hebrajskiego gimnazjum
                  w kraju, w Herzliya.

 

------- Turcja i Wielka Brytania -------

- Jako obywatel państwa tureckiego, Sharett w 1913 roku rozpoczął studia
            prawnicze na University of Kushta w Istambule.
            * Podczas I wojny światowej służył w tureckiej armii jako tłumacz języków
                  tureckiego i arabskiego. Walczył w Macedonii i Syrii.

            * W 1920 roku Moshe Sharett wstąpił do socjalistycznej partii Ahdut
                  Ha'avoda
 (znanej później jako Mapai).

 

- W 1920 roku wyjechał do Londynu i kontynuował naukę ekonomii na London
            School of Economics (do 1924 r.).

 

 

------- Kariera polityczna -------

- W 1925 roku został redaktorem naczelnym gazety "Davar", która była
            organem prasowym Powszechnej Organizacji Robotników Żydowskich w
            Ziemi Izraela (Histadrut). Przygotowywał on angielską wersję gazety.
            * W 1931 roku wstąpił do politycznej sekcji Agencji Żydowskiej.
            * Od 1933 roku Sharett był dyrektorem sekcji politycznej Agencji
                  Żydowskiej (do 1943 r.) i głównym negocjatorem z brytyjskimi władzami
                  mandatowymi w Palestynie.

            * Podczas II wojny światowej mobilizował młodych ludzi do wstępowania
                  do brytyjskiej armii i pomagał w tworzeniu Brygady Żydowskiej.
                  Jednocześnie pomagał Dawidowi Ben-Gurionowi w organizacji
                  nielegalnej imigracji żydowskiej do Palestyny.
            * W 1947 roku mobilizował żydowskie środowiska zagraniczne do poparcia
                  idei powstania Państwa Izraela. W ten sposób wywierano naciski
                  podczas negocjacji w ONZ.
            * W 1947 roku brytyjskie włądze aresztowały Sharetta i uwięziły na cztery
                  miesiące w więzieniu w Latrun.

 

- W maju 1948 roku Moshe Sharett był jednym z sygnatariuszy ogłoszenia
            Deklaracji Niepodległości Izraela.

- W styczniu 1949 roku w wyborach do pierwszego Knesetu, Moshe Sharett
            wszedł do parlamentu z ramienia Mapai.
            * W rządzie Dawida Ben-Guriona, Moshe Sharett był ministrem spraw
                  zagranicznych.
            * Poprowadził izraelską delegację podczas negocjacji o zawieszeniu broni
                  po Wojnie o Niepodległość. Aktywnie działał na rzecz poprawy
                  wizerunku Izraela na arenie międzynarodowej. Doprowadził do
                  przystąpienia Izraela do Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

 

 

- W lipcu 1951 roku w wyborach do drugiego Knesetu, Moshe Sharett
            wszedł do parlamentu z ramienia Mapai.
            * W rządzie Dawida Ben-Guriona, Moshe Sharett był ministrem spraw
                  zagranicznych.
            * Poświęcił znaczną część ze swojego czasu kwestii zadośćuczynień od
                  Niemiec, i w 1952 podpisał umowę o reparacjach z Niemcami
                  Zachodnimi.

            * 26 stycznia 1954 r. Moshe Sharett został premierem.
                  Dodatkowo pełnił obowiązki ministra spraw zagranicznych.
            * Kontynuował on politykę wspierania imigracji oraz dopomagania w
                  absorpcji w Ziemi Izraela.

 

 

- W lipcu 1955 roku w wyborach do trzeciego Knesetu, Moshe Sharett
            wszedł do parlamentu z ramienia Mapai.
            * W rządzie Dawida Ben-Guriona, Moshe Sharett był ministrem spraw
                  zagranicznych (do 19 czerwca 1956 r.).

            * Sharett przewodniczył pracy Beit Berl College, oraz był dyrektorem
                  generalnym domu wydawniczego Am Oved (instytucja Histadrut).

 

 

- W listopadzie 1959 roku w wyborach do trzeciego Knesetu, Moshe Sharett
            wszedł do parlamentu z ramienia Mapai.

            * W 1960 roku podczas Światowego Kongresu Syjonistów Sharett został
                  wybrany na przewodniczącego Światowej Organizacji Żydowskiej i
                  Agencji Żydowskiej.

 

 

- W sierpniu 1961 roku w wyborach do trzeciego Knesetu, Moshe Sharett
            wszedł do parlamentu z ramienia Mapai.

 

- Moshe Sharett zmarł 7 lipca 1965 roku, w wieku 71 lat.

 

 

 
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2007 by Gedeon