ZALMAN  SHAZAR     ( 1889 - 1974 )
Zalman Shazar
Trzeci Prezydent Izraela
(1963-1973)
Pierwszy Knesset (1949-1951)
Drugi Knesset (1951-1955)
Trzeci Knesset (1955-1959)
Shazar i rząd Izraela

 

 

Zalman Shazar urodził się 6 października 1889 roku w osadzie Stolwacy w Rosji (tereny obecnej Białorusi), jako Szneur Zalman Rubaszow.

            * Pochodził ze znanej i wpływowej rodziny chasydzkiej. Pobrał tradycyjną 
                  edukację w jesziwie.


            * We wczesnych latach zaangażował się w działalność syjonistycznego
                  ruchu Poelei Zion.
            * Zawsze wykazywał zainteresowanie świecką literaturą, włączając w to
                  socjalistyczną filozofię.
            * W 1907 roku przyjął zaproszenie Itzhaka Ben-Zwi i przeprowadził się
                  do Wilna, gdzie przetłumaczył z języka rosyjskiego na jidysz artykuły
                  polityczne Borochowa i Ben-Zwi. Został wówczas aresztowany przez
                  władze carskie za działalność rewolucyjną i pisarską.
                  Spędził dwa miesiące w więzieniu.

            * Po wyjściu z więzienia Zalman zainteresował się żydowską historią i
                  rozpoczął studia w Akademii Żydowskich Nauk (założona przez Dawida
                  Ginzberga) w St. Petersburgu.
            * Jednocześnie rozpoczął długą karierę redaktora gazet jidysz ukazujących
                  się w Rosji.

- Latem 1911 roku przyjechał do Palestyny, gdzie spotkał się z żydowskim
            pisarzem Berl Katznelsonem i poetką Rachelą (swoją przyszłą żoną).

- W 1912 roku Zalman Shazar wyjechał do Niemiec, gdzie studiował historię i
            niemiecką filozofię na uczelniach w Berlinie, Freiburgu i Strasburgu.
            * Został specjalistą historii Żydów we Wschodniej Europy, interesował się
                  ruchem Zwi Sabataja, rozwijał swoje umiejętności w jezyku jidysz i był
                  żarliwym krytykiem biblijnym.
            * Przez cały czas aktywnie działał na rzecz ruchu syjonistycznego. Był
                  jednym z założycieli ruchu syjonistycznego Halutz w Niemczech.
            * Zalman był redaktorem naczelnym niemieckiej gazety syjonistycznej
                  "Yiddishe Rondshau", która ukazywała się w języku jidysz.

 

- W 1923 roku, podczas XIII Kongresu Syjonistycznego, Zalman Shazar został
            wybrany do Egzekutywy Syjonistycznej.
            * Jednocześnie Zalman przyjął propozycję zostania profesorem historii
                  żydowskiej w żydowskim collegu w Wiedniu.

 

 

------- Palestyna -------

- W 1924 roku Zalman Shazar wyemigrował do Palestyny.
            * Powiązał swoje poglądy syjonistyczne i talent pisarski pracując jako
                  redaktor codzinnej gazety "Davar", która była organem prasowym
                  związku zawodowego Histadrut. Zalman napisał około stu artykułów i
                  komentarzy. Publikował także swoje wiersze.
            * Należał do szczebla kierowniczego Histadrut, oraz był członkiem
                  państwowej rady żydowskiej Va'ad Leumi, która reprezentowała
                  interesy Żydów w Palestynie przed mandatowymi władzami brytyjskimi.
            * Jako utalentowany mówca, Zalman Shazar często był wysyłany z
                  odczytami do Europy i Stanów Zjednoczonych, gdzie aktywnie
                  reprezentował interesy Światowej Organizacji Syjonistycznej.

            * W 1944 roku Zalman Shazar został redaktorem naczelnym dziennika
                  "Davar" i jednocześnie dyrektorem wydawnictwa Histadrut, Am Oved.

 

 

------- Kariera polityczna -------

- Swoją działalność polityczną Zalamn rozpoczął jako jeden z przywódców
            powstałej w 1946 roku syjonistycznej partii robotniczej Ahdut Ha'avoda.
            Reprezentowała ona poglądy marksistowskiego syjonizmu.
            * W 1948 roku Zalman Shazar przyłączył się do lewicowej partii Mapai.

            * Zalman Shazar był jednym z autorów Deklaracji Niepodległości państwa
                  Izraela.
            * Już w niepodległym państwie Izrael, Zalman zmienił swoje nazwisko z
                  Rubaszow na Shazar - biorąc je od swoich inicjałów (Szneur Zalman
                  Rubaszow - SZR - Shazar).

 

- W styczniu 1949 roku w wyborach do pierwszego Knesetu, Zalman Shazar
            wszedł do parlamentu z ramienia Mapai.
            * W rządzie Dawida Ben-Guriona, Zalman Shazar był ministrem
                  edukacji i kultury.
            * Były to najtrudniejsze lata pierwszej emigracji, która masowo napływała
                  do Izraela. Nowi imigranci potrzebowali sprawnie funkcjonującego
                  systemu szkolnego. Najważniejszą potrzebą okazała się nauka języka
                  hebrajskiego, który miał być spoiwem łączącym rodzącą się narodową
                  społeczność Izraela.
            * Zalman Shazar był jednym z twórców uchwalonego w 1949 roku prawa o
                  powszechnym obowiązku nauki.

 

 

- W lipcu 1951 roku w wyborach do drugiego Knesetu, Zalman Shazar
            wszedł do parlamentu z ramienia Mapai.

            * Zalman Shazar przejściowo pełnił obowiązki ambasadora Izraela w ZSRR.
            * Następnie rozpoczął pracę w Agencji Żydowskiej. W 1954 roku został
                  dyrektorem departamentu edukacji i kultury dla Żydów w Diasporze
                  działajacej przy Światowej Organizacji Syjonistycznej.

 

 

- W lipcu 1955 roku w wyborach do trzeciego Knesetu, Zalman Shazar
            wszedł do parlamentu z ramienia Mapai.

            * W latach 1956-1960 Zalman Shazar pełnił obowiązki prezesa Agencji
                  Żydowskiej w Jerozolimie.

 

- 1 maja 1963 roku Zalman Shazar został wybrany prezydentem Izraela.

            * Swoją działalność skoncentrował głównie na edukacji. Udzielał wsparcia i
                  tworzył specjalne fundacje wspierające edukację i literaturę w języku
                  hebrajskim oraz jidysz. Publikował literaturę oraz różnorodne prace
                  naukowe. Dzięki jego wysiłkom kultura języka jidysz nie uległa
                  zagładzie.
            * Jednym z jego projektów było utworzenie Instytutu Współczesnego
                  Żydostwa przy Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Do współpracy
                  w Instytucie zaprosił dużą grupę naukowców, którzy regularnie co
                  miesiąc omawiają aktualne kwestie żydowskiego życia. Jest to
                  ekskluzywne i bardzo prestiżowe koło naukowców, połączone z
                  arystokracją Jerozolimy, odznaczające się wysoką kulturą umysłową i
                  pozostającą w stałym kontakcie z Diasporą.
            * Popierał imigrację intelektualnych elit żydowskich do Izraela, ale
                  jednocześnie wyciągał rękę do gmin żydowskich pozostających w
                  Diasporze. Aktywnie wspierał ich rozbudowę i tworzył fundacje
                  działające na rzecz żydowskiej społeczności w Diasporze.

            * Podczas jego kadencji przeniesiono rezydencję prezydencką do
                  nowoczesnej i cichej dzielnicy w Jerozolimie. Shazar założył synagogę
                  przy rezydencji prezydenta.

            * W opinii publicznej Zalman Shazar był ambasadorem nowoczesnego
                  Izraela.

- 23 maja 1973 roku Zalman Shazar ukończył swoją prezydenturę i wycofał się z
            życia publicznego.

 

Zmarł 5 października 1974 roku w Jerozolimie, w wieku 85 lat.

 

 

Ku jego pamięci założono w Jerozolimie Centrum Zalmana Shazara, które koncentruje się na publikowaniu prac dotyczących historii żydowskiej.
     - Zalman Shazar Center  [miasto: Jerozolima]
           Witryna centrum: http://www.shazar.org.il/eng_presentation/index.htm

 

 

 
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2007 by Gedeon