ITZHAK  BEN - ZWI     ( 1884 - 1963 ) 

 

 

Itzhak Ben-Zwi urodził się 24 listopada 1884 roku w mieście Poltawa na Ukrainie, jako Itzhak Shimshelevitz, syn żydowskiego nauczyciela i pisarza (Zwi Shimshi Shimshelevitza).

 

- Po pogromie w Kiszyniewie (1903 r.), Ben-Zwi organizował pierwszą żydowską
            organizację samoobrony na Ukrainie.

            * W 1906 roku wstąpił do syjonistycznej partii politycznej Poalei Syjon
                  (Robotnicy Syjonu).
Partia reprezentowała marksistowską ideologię
                  połączoną z elementami nacjonalizmu. Po powstaniu państwa
                  żydowskiego w Palestynie, żydowski proletariat miał wziąść udział w
                  walce klasowej.

 

------- Palestyna -------

- W 1907 roku wyemigrował do Palestyny i zamieszkał w Jafie.

            * Na początku 1907 roku był delegatem Poalei Syjon na Ósmym Kongresie
                  Syjonistycznym, który odbył się w Hadze.

            * W 1909 roku pomógł w założeniu żydowskiej organizacji samoobrony
                  Hashomer, która ochraniał żydowskie osady oraz uprawy rolnicze w
                  Galilei. Członkowie Hashomer przechodzili wojskowe szkolenie i
                  podlegali ścisłej dyscyplinie.
            * W 1909 roku Ben-Zwi razem z Rachel Yannait urządzili sale liceum w
                  Jerozolimie.
            * W 1910 roku razem z Rahel Yanait i Ze'ev Ashur zaczęli wydawać na wsi
                  pierwsze hebrajskie czasopismo socjalistyczne "Ahdut" (Jedność).

- W 1912 roku Itzchak Ben-Zwi rozpoczął studia prawnicze na University of
            Kushta w Istambule (Turcja), razem z Dawidem Ben-Gurionem.
            * Gdy wybuchła I wojna światowa Ben-Zwi powrócił do Palestyny, jednak
                  w 1915 roku oskarżono go o działalność na rzecz utworzenia państwa
                  żydowskiego w Palestynie i chęć podporządkowania go pod władzę
                  brytyjskiego Egiptu. Za działalność syjonistyczną deportowano go z
                  Turcji.

- W latach 1916-1917 Itzchak Ben-Zwi przebywał w Stanach Zjednoczonych,
            gdzie w Nowym Yorku działał na rzecz rozwoju ruchu syjonistycznego
            HeHalutz. Razem z Dawidem Ben-Gurionem napisał książkę w języku jidysz
            "The Land of Israel Past and Present", przedstawiając w niej ideę syjonizmu
            Żydom amerykańskim.

- Wkrótce po wydaniu przez rząd Wielkiej Brytanii słynnej Deklaracji Balfoura, w
            1917 roku Ben-Zwi zaciągnął się do brytyjskiej armii i jako żołnierz 38
            Batalionu w Legionie Żydowskim powrócił do Palestyny.
            * Gdy Palestyna została ogłoszona mandatem brytyjskim na Bliskim
                  Wschodzie, Itzchak Ben-Zwi aktywnie wspierał obronę żydowskich
                  osiedli przed arabskimi napaściami.

            * W 1918 roku Ben-Zwi poślubił Rachel Yannait, z którą miał dwóch synów:
                  Amrama i Eli. Eli zginął w wojnie o niepodległość państwa Izrael,
                  podczas obrony kibucu Beit Keshet.

- W 1919 roku Itzchak Ben-Zwi pomógł Dawidowi Ben-Gurionowi założyć
            socjalistyczno-syjonistyczną partię polityczną Achdut ha-Avodah.

            * W 1920 roku Ben-Zwi zaangażował się w działalność żydowskiej
                  organizacji militarnej Haganah.

 

------- kariera polityczna -------

- W 1920 roku Ben-Zwi został wybrany członkiem zarządu głównego
            Zgromadzenia Narodowego
(Va'ad Le'ummi). Był to żydowski samorząd
            zajmujący się sprawami religijnymi, kulturalnymi i opieką społeczną Żydów
            w Palestynie.

            * W 1921 roku jako lider socjalistycznych syjonistów uczestniczył w Hajfie
                  w założeniu Powszechnej Organizacji Robotników Żydowskich w Ziemi
                  Izraela (Histadrut). Następnie został wybrany do rady miejskiej
                  Jerozolimy.

- W 1930 roku powstała socjalistyczno-syjonistyczna partia polityczna Mapai
            
(Mifleget Poalei Eretz Israel), w wyniku połączenia się Hapo'el Hatza'ir
            i
Ahdut Ha'avoda. Jej członkiem został Itzchak Ben-Zwi. Oficjalnie przyjętą
            polityką był konserwatywny socjalizm, oparty na zapoczątkowaniu idealizmu
            połączonego z politycznym pragmentyzmem.
            Począwszy od 1935 roku Mapai przewodziła ruchowi syjonistycznemu.

            * W 1931 roku Ben-Zwi został wybrany na przewodniczącego
                  Zgromadzenia Narodowego
(Va'ad Le'ummi). Reprezentował on
                  interesy polityczne społeczności żydowskiej w Palestynie, wielokrotnie
                  prowadząc rozmowy z brytyjskimi władzami mandatowymi.
            * W 1945 roku Ben-Zwi został wybrany na prezydenta Zgromadzenia
                  Narodowego
(Va'ad Le'ummi).

            * Gdy 14 maja 1948 roku odczytywano Deklarację Niepodległości państwa
                  Izrael, Itzchak Ben-Zwi był wśród tłumaczy języka migowego.

 

- Po zakończeniu Wojny o Niepodległość, w styczniu 1949 roku odbyły się
            demokratyczne wybory do parlamentu. Wybory wygrała lewicowa partia
            Mapai. Itzchak Ben-Zwi został członkiem komitetu spraw wewnętrznych.

                     Pierwszy Knesset (1949-1951)

 

- W lipcu 1951 roku w wyborach do drugiego Knesetu wygrała lewicowa partia
            Mapai. Itzchak Ben-Zwi został członkiem komitetu spraw wewnętrznych.

                     Drugi Knesset (1951-1955)

 

- 8 grudnia 1952 roku Itzchak Ben-Zwi został wybrany prezydentem państwa
            Izrael.
W 1957 i 1962 roku Kneset ponownie wybrał go na prezydenta
            * Ben-Zwi zrezygnował ze swoich obowiązków w Knessecie i przeniósł
                  rezydencję prezydencką z Rehovot do Jerozolimy.
            * Prezydent żywo interesował się losami żydowskich imigrantów
                  przybywających do Izraela. Był znanym pracownikiem naukowym
                  prowadzącym badania nad tradycją, zwyczajami i religią orientalnych
                  społeczności żydowskich (Jemen, Persja, Bucharan i inne). Spisał ponad
                  dwadzieścia tomów historii Żydów. W toku swojej pracy badawczej
                  założył fundację Yad Yitzhak Ben-Zwi, zajmującą się studiami nad
                  żydowską społecznością, Ziemią Izraela i Jerozolimą.

 

- 23 kwietnia 1963 roku zmarł w Jerozolimie.

 

 

 
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2012 by Gedeon