GESHER    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  XIII Knesset (1992-1996)
    -  XIV Knesset (1996-1999)
    -  XV Knesset (1999-2003)

 

 

 

Gesher (Państwowy Ruch Społeczny) był grupą parlamentarną założoną przez posłów Davida Levy'ego i Davida Magena pod koniec kadencji trzynastego Knessetu. Posłowie ci odeszli z Likudu.

 

 

Dzięki temu Gesher posiadał w trzynastym Knessecie 2 posłów.

Trzynasty Knesset (1992-1996):
     David Levy (1937- , ur. w Maroku).
     David Magen (Monsonego) (1945- , ur. w Maroku) - przewodniczący komitetu
                    kontroli państwowej.

 

 

W wyborach do czternastego Knessetu Gesher wystartował ze wspólnej listy Likud-Gesher-Tzomet. W trakcie kadencji parlamentu, Gesher odłączył się od koalicji i założył niezależną grupę parlamentarną.

Dzięki temu Gesher posiadał w czternastym Knessecie 3 posłów.

Czternasty Knesset (1996-1999):
     Yehuda Lancry (1947- , ur. w Maroku) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    przewodniczący komitetu etyki, członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     David Levy (1937- , ur. w Maroku) - w dwudziestym siódmym rządzie
                    wicepremier (do 6 stycznia 1998 r.) oraz minister spraw zagranicznych
                    (do 6 stycznia 1998 r.).
     Maxim Levy (1950-2002, ur. w Maroku) - przewodniczący komitetu pracy i
                    pomocy społecznej, członek komitetu budownictwa, członek komitetu
                    zagranicznych robotników.

 

W wyborach do piętnastego Knessetu, Gesher wystartował ze wspólnej listy wraz z One Israel, Izraelską Partią Pracy i Meimad. W trakcie kadencji parlamentu, Gesher odłączył się i po raz kolejny założył niezależną grupę parlamentarną.

Dzięki temu Gesher posiadał w parlamencie 2 posłów.

Piętnasty Knesset (1999-2003):
     David Levy (1937- , ur. w Maroku) - w dwudziestym ósmym rządzie
                    wicepremier (do 4 sierpnia 2000 r.) oraz minister spraw zagranicznych
                    (do 4 sierpnia 2000 r.), w dwudziestym dziewiątym rządzie minister
                    bez teki (od 8 kwietnia 2002 r. do 30 lipca 2002 r.).
     Maxim Levy (1950-2002, ur. w Maroku) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu budownictwa, członek komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska, członek komitetu kontroli państwowej, członek komitetu
                    pracy, pomocy społecznej i zdrowia, członek podkomitetu prawa sił
                    bezpieczeństwa.
     Mordechai Mishani (1945- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, członek komitetu
                    kontroli państwowej, członek komitetu pracy, pomocy społecznej i
                    zdrowia, członek podkomitetu prawa sił bezpieczeństwa, członek
                    podkomitetu wypadków samochodowych.

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon