JEDEN  IZRAEL    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  XV Knesset (1999-2003)

 

 

 

One Israel była grupą parlamentarną założoną podczas kampanii wyborczej do piętnastego Knessetu przez Izraelską Partię Pracy, Gesher i Meimad.

 

W wyborach do piętnastego Knessetu (17.05.1999 r.), One Israel uzyskał 20,2 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 26 posłów.

Piętnasty Knesset (1999-2003):
     Colette Avital (1940- , ur. w Rumunii) - przewodnicząca komitetu etyki,
                    przewodnicząca komitetu restytucji mienia ofiar Holokaustu, członkini
                    komitetu finansów, członkini komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członkini komitetu edukacji, kultury i sportu, członkini
                    komitetu kontroli państwowej, członkini komitetu statusu kobiet.
     Ehud Barak (1942- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym ósmym rządzie premier oraz
                    minister obrony oraz minister turystyki (do 5 sierpnia 1999 r.) oraz
                    minister nauki (do 5 sierpnia 1999 r.) oraz minister absorpcji imigracji
                    (do 5 sierpnia 1999 r.) oraz minister rolnictwa (od 5 sierpnia 1999 r. do
                    24 września 2000 r.) oraz minister przemysłu i handlu (od 24 września
                    2000 r.) oraz minister edukacji (od 24 września 2000 r.).
     Uzi Baram (1937- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Yossi Beilin (1948- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym ósmym rządzie minister
                    sprawiedliwości oraz minister religii (od 11 października 2000 r.).
     Shlomo Ben-Ami (1943- , ur. w Maroku) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, w
                    dwudziestym ósmym rządzie minister bezpieczeństwa wewnętrznego
                    oraz minister spraw zagranicznych (od 2 listopada 2000 r.).
     Binyamin (Fouad) Ben-Eliezer (1936- , ur. w Iraku) - w dwudziestym ósmym
                    rządzie wicepremier oraz minister komunikacji oraz minister
                    budownictwa (od 11 października 2000 r.), w dwudziestym dziewiątym
                    rządzie minister obrony (do 2 listopada 2002 r.).
     Eli Ben-Menachem (1947- , ur. w Indiach) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu ekonomii, członek komitetu kontroli państwowej,
                    członek komitetu antynarkotykowego i alkoholu, członek komitetu
                    pracy, pomocy społecznej i zdrowia, członek specjalnego komitetu do
                    dyskusji nad prawem aparatu bezpieczeństwa państwa, w
                    dwudziestym dziewiątym rządzie wiceminister przemysłu i handlu (do
                    2 listopada 2002 r.).
     Avraham Burg (1955- , ur. w Izraelu) - przewodniczący Knessetu.
     Eitan Cabel (1959- , ur. w Izraelu) - przewodniczący podkomitetu giełdy
                    papierów wartościowych, członek komitetu ekonomii, członek komitetu
                    finansów, członek mieszanego komitetu budżetu obrony, członek
                    komitetu przemocy w sporcie, członek komitetu wypadków drogowych.
     Ra`anan Cohen (1941- , ur. w Iraku) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu kontroli państwowej, członek mieszanego
                    komitetu budżetu obrony, w dwudziestym ósmym rządzie minister
                    pracy i pomocy społecznej (od 10 sierpnia 2000 r.), w dwudziestym
                    dziewiątym rządzie minister bez teki (do 18 sierpnia 2002 r.).
     Yael Dayan (1939- , ur. w Izraelu) - przewodnicząca komitetu statusu kobiet,
                    członkini komitetu spraw zagranicznych i obrony, członkini komitetu
                    konstytucji, prawa i sprawiedliwości, człnkini komitetu handlu
                    kobietami, członkini komitetu przemocy w sporcie.
     Elie Goldschmidt (1953- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu finansów.
     Dalia Itzik (1952- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym ósmym rządzie minister
                    środowiska, w dwudziestym dziewiątym rządzie minister przemysłu i
                    handlu (do 2 listopada 2002 r.).
     Yossi Katz (1949- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu budownictwa,
                    przewodniczący specjalnego komitetu ustawodawstwa sytuacji
                    nadzwyczajnych, przewodniczący specjalnego komitetu dla prawa
                    służb bezpieczeństwa, członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu statusu kobiet, członek komitetu
                    absorpcji imigracji i diaspory, członek mieszanego komitetu budżetu
                    obrony, członek komitetu społecznych nierówności.
     Sofa Landver (1949- , ur. w ZSRR) - wiceprzewodnicząca Knessetu,
                    przewodnicząca komitetu publicznych petycji, członkini komitetu
                    budownictwa, członkini komitetu finansów, członkini komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska, członkini komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członkini komitetu edukacji, kultury i sportu, członkini
                    komitetu absorpcji imigracji i diaspory, członkini specjalnego komitetu
                    do sprawy porzucajacych szkoły, w dwudzistym dziewiątym rządzie
                    wiceminister transportu (od 12 sierpnia 2002 r. do 2 listopada 2002 r.).
     David Levy (1937- , ur. w Maroku) - członek komitetu nierówności społecznych, w
                    dwudziestym ósmym rządzie wicepremier (do 4 sierpnia 2000 r.) oraz
                    minister spraw zagranicznych (do 4 sierpnia 2000 r.), w dwudziestym
                    dziewiątym rządzie minister bez teki (od 8 kwietnia 2002 r. do 30 lipca
                    2002 r.).
     Maxim Levy (1950-2002, ur. w Maroku) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu budownictwa, członek komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska, członek komitetu kontroli państwowej, członek komitetu
                    publicznych petycji, członek komitetu pracy, pomocy społecznej i
                    zdrowia, członek komitetu kryzysu finansowego samorządów, członek
                    specjalnego komitetu dla dyskusji nad prawem sił bezpieczeństwa.
     Nawaf Mazalha (1943- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, w
                    dwudziestym ósmym rządzie wiceminister spraw zagranicznych (od
                    5 sierpnia 1999 r.).
     Michael Melchior (1954- , ur. w Danii) - członek komitetu restytucji mienia ofiar
                    Holokaustu, w dwudziestym ósmym rządzie minister bez teki (od
                    5 sierpnia 1999 r.), w dwudziestym dziewiątym rządzie wiceminister
                    spraw zagranicznych (do 2 listopada 2002 r.).
     Mordechai Mishani (1945- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, członek komitetu
                    kontroli państwowej, członek komitetu pracy, pomocy społecznej i
                    zdrowia, członek komitetu nierówności społecznych, członek
                    specjalnego komitetu do dyskusji prawa służb specjalnych, członek
                    komitetu wypadków drogowych.
     Efi Oshaya (1956- , ur. w Izraelu) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu budownictwa, członek komitetu finansów, członek komitetu
                    spraw wewnętrznych i środowiska, członek komitetu nauki, członek
                    komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia.
     Shimon Peres (1923- , ur. w Polsce) - tymczasowy przewodniczący Knessetu, w
                    dwudziestym ósmym rządzie minister współpracy regionalnej, w
                    dwudziestym dziewiątym rządzie wicepremier (do 2 listopada 2002 r.)
                    oraz minister spraw zagranicznych (do 2 listopada 2002 r.).
     Ophir Pines-Paz (1961- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości, członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości, członek komitetu kontroli państwowej,
                    członek komitetu nauki, członek komitetu zagranicznych robotników,
                    członek komitetu praw dziecka, członek komitetu absorpcji imigracji i
                    diaspory, członek komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia, członek
                    mieszanego komitetu budżetu obrony, członek komitetu przemocy w
                    sporcie, członek komitetu kwestii wody.
     Dalia Rabin-Pelossof (1950- , ur. w Izraelu) - przewodnicząca komitetu etyki,
                    członkini komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członkini
                    komitetu kontroli państwowej, członkini komitetu statusu kobiet,
                    członkini komitetu praw dziecka, w dwudziestym dziewiątym rządzie
                    wiceminister obrony (do 1 sierpnia 2002 r.).
     Haim Ramon (1950- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, w dwudziestym ósmym rządzie minister spraw
                    wewnętrznych (od 11 października 2000 r.).
     Wizman Shiry (1956- , ur. w Izraelu) - przewodniczący mieszanego komitetu
                    budżetu obrony, członek komitetu budownictwa, członek komitetu
                    finansów, członek komitetu ekonomii, członek komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska, w dwudziestym dziewiątym rządzie
                    wiceminister obrony (od 12 sierpnia 2002 r. do 2 listopada 2002 r.).
     Avraham Shochat (1936- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek mieszanego komitetu
                    budżetu obrony, w dwudziestym ósmym rządzie minister finansów
                    oraz minister narodowej infrastruktury (od 11 października 2000 r.).
     Shalom Simhon (1956- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu finansów,
                    członek komitetu budownictwa, członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia, członek mieszanego
                    komitetu budżetu obrony, w dwudziestym dziewiątym rządzie minister
                    rolnictwa (do 2 listopada 2002 r.).
     Ephraim Sneh (1944- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym ósmym rządzie
                    wiceminister obrony (od 5 sierpnia 1999 r.), w dwudziestym
                    dziewiątym rządzie minister transportu (do 2 listopada 2002 r.).
     Saleh Tarif (1954- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu budownictwa,
                    przewodniczący mieszanego komitetu budżetu obrony,
                    przewodniczący specjalnego komitetu do dyskusji prawa sił
                    bezpieczeństwa, członek komitetu finansów, członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, członek komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska, członek komitetu prawa sytuacji nadzwyczajnych, w
                    dwudziestym dziewiątym rządzie minister bez teki (do 29 stycznia
                    2002 r.).
     Matan Vilnai (1944- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym ósmym rządzie minister
                    nauki, kultury i sportu (od 5 sierpnia 1999 r.), w dwudziestym
                    dziewiątym rządzie minister nauki, kultury i sportu (do 2 listopada
                    2002 r.).
     Avraham Yechezkel (1958- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu
                    publicznych petycji, przewodniczący mieszanego komitetu budżetu
                    obrony, członek komitetu budownictwa, członek komitetu finansów,
                    członek komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu
                    kontroli państwowej, w dwudziestym dziewiątym rządzie wiceminister
                    transportu (do 2 listopada 2002 r.).

W trakcie kadencji piętnastego Knessetu, Gesher odłączył się od One Israel, który zmienił nazwę na Praca-Meimad.

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2006 by Gedeon