ARIEL  SZARON     ( 1928 -  )

Ariel Szaron
premier izraelskiego rządu
w latach 2001-2006
Osmy Knesset (1973-1977)


Dziewiaty Knesset (1977-1981)

Dziesiaty Knesset (1981-1984)Jedenasty Knesset (1984-1988)Dwunasty Knesset (1988-1992)


Trzynasty Knesset (1992-1996)
Czternasty Knesset (1996-1999)
Piętnasty Knesset (1999-2003)Szesnasty Knesset (2003-2006)

 

 

Ariel Szaron urodził się 27 lutego 1928 roku w Kfar Malal (Izrael), w rodzinie żydowskich imigrantów z Rosji. Naprawdę nazywał się Ariel Scheinerman.

 

- W 1942 roku, w wieku 14 lat wstąpił do żydowskiej podziemnej organizacji
            wojskowej Haganah.

 

 

------- Kariera wojskowa -------

- W 1948 roku Ariel Szaron wstąpił do izraelskiej armii.
            * Podczas Wojny o Niepodległość 1948 roku dowodził plutonem piechoty w
                  Brygadzie Aleksandroni. Podczas drugiej bitwy o Latrun został poważnie
                  raniony w pachwinę.
            * We wrześniu 1949 roku Szaron awansował na dowódcę kompanii
                  rozpoznawczej w Brygadzie Golani.

            * W 1950 roku Ariel Szaron został oficerem wywiadu Mossad przy sztabie
                  głównym IDF.

 

- Rozpoczął wówczas studia historii i kultury Bliskiego Wschodu na Uniwersytecie
            Hebrajskim w Jerozolimie. Jednak po półtorej roku poproszono go o powrót
            do czynnej służby wojskowej.

            * W 1953 roku Ariel Szaron objął dowództwo nad tworzoną pierwszą
                  jednostką sił specjalnych Izraela. Otrzymała ona nazwę Jednostka 101.
            * Jednostka 101 przeprowadziła serię wojskowych operacji wymierzonych
                  przeciwko palestyńskim terrorystom działajacym z terytorium sąsiednich
                  państw arabskich.
            * 14 października 1953 roku Jednostka 101 przeprowadziła odwetowy atak
                  (za zabicie Żydówki i 2 dzieci w Yehud) na palestyńską wieś Qibya, w
                  ówczesnej Jordanii. Zginęło wówczas 69 Arabów i zburzono większość
                  domów.
            * Niedługo po tej operacji Jednostkę 101 połączono z 202 Brygadą
                  Spadochronową, której dowódcą został Ariel Szaron, w randze majora.

 

- W 1954 roku Ariel Szaron poślubił swoją pierwszą żonę, Margalit. Mieli syna
            Gura, ktory zginął w wypadku w październiku 1967 roku. Został
            przypadkowo postrzelony przez swojego przyjaciela. Margalit Szaron
            zginęła w maju 1962 roku w wypadku samochodowym.


            * Podczas Kampani Sueskiej 1956 roku Ariel Szaron dowodził 202 Brygadą
                  Spadochronową. Ignorując rozkazy dowództwa, Szaron zdobył przełęcz
                  Mitla na Półwyspie Synaj, tracąc w walce 38 żołnierzy.
            * Po zakończeniu działań wojennych, Szaron otrzymał dowództwo brygady
                  piechoty.

 

- W 1957 roku Ariel Szaron ukończył wyższą uczelnię sztabową w Wielkiej
            Brytanii.
            * W latach 1958-1961 był komendantem szkoły piechoty w Izraelu.

 

- W 1962 roku Ariel Szaron poślubił młodszą siostrę swojej zmarłej żony, Lily.
            Mieli dwóch synów, Omri i Gil'ada. Lily Szaron zmarła w 2000 roku na raka.

 

- W 1962 roku Szaron ukończył prawo na Uniwersytecie w Tel Awiwie.

- W 1964 roku został mianowany dowódcą sztabu Północnego Okręgu
            Wojskowego, w randze generała.

            * Podczas Wojny Sześciodniowej 1967 roku Ariel Szaron dowodził dywizją
                  pancerną. Zasłynął ze zdobycia ufortyfikowanego terenu wokół
                  Kusseima-Abu-Ageila na Półwyspie Synaj.

- W 1969 roku został dowódcą Południowego Okręgu Wojskowego.

 

 

------- Kariera polityczna -------

- W 1973 roku Ariel Szaron zakończył karierę wojskową i przyłączył się do
            prawicowej partii politycznej Likud.

            * Podczas Wojny Jom Kippur w październiku 1973 roku Ariel Szaron
                  dowodził dywizją pancerną. Złamał rozkazy dowództwa brawurowo
                  nacierając na egispkie pozycje na Półwyspie Synaj, przecinając linie
                  zaopatrzenia egipskiej 3 Armii. Wykorzystując sukces przeprawił się
                  przez Kanał Sueski do Afryki, zbliżając się na odległość 101 km od stolicy
                  Egiptu, Kairu. W ten sposób Szaron zmusił Egipt do zawieszenia broni.
            * Sąd wojskowy uniewinnił Ariela Szarona uznając, że jego manewry
                  okazały się skuteczne.
            * Izraelczycy okrzyknęli Ariela Szarona bohaterem wojennym, ktory
                  uratował Izrael od klęski na Synaju.

 

 

- W grudniu 1973 roku w wyborach do ósmego Knesetu, Ariel Szaron wszedł do
            parlamentu z ramienia Likudu.
            * Szaron pracował w komitecie spraw zagranicznych i obrony. Jego
                  agresywne poglądy były bardzo kontrowersyjne i w lutym 1974 roku
                  Ariel Szaron zrezygnował z pracy w Knesecie i wystąpił z Likudu.

            * Od czerwca 1975 do marca 1976 Ariel Szaron był specjalnym doradcą do
                  spraw bezpieczeństwa narodowego premiera Itzhaka Rabina.
            * W okresie od 15 listopada 1975 r. do 26 lutego 1976 r. wojska izraelskie
                  w czternastu etapach wycofały się z Synaju. Ariel Szaron dowodził akcją
                  siłowego usuwania z Synaju żydowskich osadników (choć wcześniej
                  należał do promotorów osadnictwa na Synaju).

            * Na początku 1977 roku Szaron spróbował powrócić do Likudu i podjął
                  próbę przejęcia przewodnictwa nad partią. Następnie bezskutecznie
                  spróbował dołączyć do lewicowego Zjednoczenia Pracy i centrowego
                  Shinui. W końcu założył swoją własną listę wyborczą Shlomtzion.

 

 

- W maju 1977 roku w wyborach do dziewiątego Knesetu, Ariel Szaron wszedł
            do parlamentu z ramienia Shlomtzion.
            * Tuż po wyborach Shlomtzion połączył się z Likudem.
            * W rządzie premiera Menachema Begina, Szaron pełnił obowiązki ministra
                  rolnictwa.

            *Ariel Szaron poparł żydowski ruch osadniczy Gush Emunim i użył swojej
                  pozycji, by wesprzeć tworzenie nowych osiedli w Samarii, Judei i Strefie
                  Gazy. Liczba nowych osiedli wzrosła w ten sposób dwukrotnie.

            * Ariel Szaron prowadził rozmowy o współpracy rolniczej pomiędzy Izraelem
                  a Egiptem.

 

 

- W czerwcu 1981 roku w wyborach do dziesiątego Knesetu, Ariel Szaron wszedł
            do parlamentu z ramienia Likudu.
            * W rządzie premiera Menachema Begina, Szaron pełnił obowiązki ministra
                  obrony (do 14 lutego 1983 r.), a następnie ministra bez teki.

            * Planował działania izraelskiej armii w Libanie, w wyniku których zostały
                  zniszczone struktury OWP. Palestyńczycy oskarżyli Szarona o
                  odpowiedzialność za masakrę cywilów, której dopuściła się falanga
                  chrześcijańska w obozach uchodźców palestyńskich w Sabra i Shatila.
            * W listopadzie 1982 roku parlament powołał komisję dochodzeniową
                  Kahana, która miała zbadać polityczne i wojskowe czynniki, które
                  doprowadziły do masakr w Sabra i Shatila. Na początku 1983 roku
                  komisja zaleciła premierowi zdymisjonowanie ministra obrony Ariela
                  Szarona, którego obciążono "odpowiedzialnością osobistą" za
                  wydarzenia w Sabra i Shatila.
            * 14 lutego 1983 roku Ariel Szaron ustąpił ze stanowiska ministra obrony.
            * Od tamtej pory Szaron przez wielu ze swych przeciwników nazywany jest
                  "Rzeźnikiem Libanu".


            * Ariel Szaron uczestniczył w rozmowach z licznymi afrykańskimi państwami.
                  Brał również udział w negocjacjach nad strategicznym porozumieniem
                  ze Stanami Zjednoczonymi.


            * W rządzie premiera Yitzhaka Shamira, Szaron pełnił obowiązki ministra
                  bez teki.

 

 

- W lipcu 1984 roku w wyborach do jedenastego Knesetu, Ariel Szaron wszedł
            do parlamentu z ramienia Likudu.
            * W rządzie Shimona Peresa, Szaron pełnił obowiązki ministra
                  przemysłu i handlu
(1984-1986).
            * W 1985 roku zawarł porozumienie o wolnym handlu ze Stanami
                  Zjednoczonymi.


            * W rządzie premiera Yitzhaka Shamira, Szaron pełnił obowiązki ministra
                  przemysłu i handlu (1986-1988).

 

 

- W listopadzie 1988 roku w wyborach do dwunastego Knesetu, Ariel Szaron
            wszedł do parlamentu z ramienia Likudu.
            * W rządzie premiera Yitzhaka Shamira, Szaron pełnił obowiązki ministra
                  przemysłu i handlu (1986-1988), a następnie ministra budownictwa
                  (od 11 czerwca 1990 r.).
            * Pracował również jako przewodniczący parlamentarnej komisji imigracji i
                  absorpcji. Gdy do Izraela przybyła wielka fala żydowskich imigrantów z
                  krajów byłego ZSRR, Szaron zainicjował program budowy 144 tysięcy
                  mieszkań.

            * W lutym 1990 roku podjął nieudaną próbę przejęcia przewodnictwa nad
                  partią Likud. Konfrontacja pomiędzy Szaronem a Yitzhakiem Shamirem
                  została nazwana "nocą mikrofonów".

 

 

- W czerwcu 1992 roku w wyborach do trzynastego Knesetu, Ariel Szaron
            dostał się do parlamentu z ramienia prawicowej partii Likud.
            * Szaron pracował w parlamentarnej komisji spraw zagranicznych i obrony.

 

 

- W maju 1996 roku w wyborach do czternastego Knesetu, Ariel Szaron
            dostał się do parlamentu z ramienia prawicowej partii Likud.
            * W rządzie premiera Beniamina Netanyahu, Szaron pełnił obowiązki
                  ministra
infrastruktury (od 9 lipca 1996 r.) oraz ministra spraw
                  zagranicznych
(od 13 października 1998 r.).

            * W dniach 15-23 października 1998 roku Ariel Szaron prowadził rozmowy
                  izraelsko-palestyńskie w Wye Plantation (USA), wraz z amerykańskim
                  prezydentem Billem Clintonem i jordańskim królem Husajnem. Rozmowy
                  zostały zakończone podpisaniem porozumienia o utworzeniu Autonomii
                  Palestyńskiej. Strona palestyńska zobowiązała się do wyrzeczenia się
                  terroryzmu.

 

 

- W maju 1999 roku w wyborach do piętnastego Knessetu, Ariel Szaron wszedł
            do parlamentu z ramienia prawicowego Likudu.
            * Szaron pracował w parlamentarnej komisji spraw zagranicznych i obrony.

            * W 1999 roku Ariel Szaron został przywódcą partii Likud.

            * We wrześniu 2000 roku wybuchło drugie palestyńskie powstanie Intifada
                  Al-Aksa, które zniweczyło jakiekolwiek nadzieje zbudowania trwałego
                  pokoju w krótkim czasie. Z powodu problemów natury bezpieczeństwa
                  upadł lewicowy rząd Ehuda Baraka.

            * 7 lutego 2001 roku Ariel Szaron został premierem.
                  
Jednocześnie pełnił obowiązki ministra absorpcji imigracji oraz ministra
                  spraw wewnętrznych (od 23 maja 2002 r. do 3 czerwca 2002 r.),
                  ministra zdrowia (od 23 maja 2002 r. do 3 czerwca 2002 r.), ministra
                  pracy i pomocy społecznej (od 23 maja 2002 r. do 3 czerwca 2002 r.),
                  ministra przemysłu i handlu (od 2 listopada 2002 r.), ministra transportu
                  (od 2 listopada 2002 r.) oraz ministra spraw zagranicznych
                  (od 2 listopada 2002 r. do 6 listopada 2002 r.).
            * Ariel Szaron podjął zdecydowaną walkę z palestyńskim terroryzmem. Pod
                  koniec marca 2002 roku izraelska armia rozpoczęła wielką operację
                  wojskową na palestyńskich terytoriach.

 

 

- W styczniu 2003 roku w wyborach do szesnastego Knesetu, Ariel Szaron
            dostał się do parlamentu z ramienia prawicowej partii Likud.
            * 28 lutego 2003 roku Ariel Szaron został premierem.
                  Jednocześnie pełnił obowiązki ministra komunikacji (do 17 sierpnia
                  2003 r.) oraz ministra spraw religii (do 31 grudnia 2003 r.).

            * Widząc nieskuteczność podjętych kroków w walce z palestyńskim
                  terroryzmem, Szaron zdecydował się na śmiałą decyzję ewakuacji
                  żydowskich osiedli ze Strefy Gazy. Swój plan ujawnił 8 października
                  2004 roku.
            * Parlamentarne spory wokół planu Szarona spowodowały rozpad koslicji
                  rządowej i w styczniu 2005 roku Ariel Szaron musiał zmontować nową
                  koalicję z lewicą.

            * W sierpniu 2005 roku nastąpiła ewakuacji żydowskich osiedli ze Strefy
                  Gazy.

            * 23 listopada 2005 roku premier Ariel Szaron z grupą ministrów i
                  parlamentarzystów odłączył się od Likudu i założył nową partię
                  polityczną Achrayut Leumit, która 17 stycznia 2006 roku zmieniła nazwę
                  na Kadima.

            * 4 stycznia 2006 roku premier Ariel Szaron doznał wieczorem rozległego
                  wylewu krwi do mózhu i zapadł w śpiączkę.

            * 11 kwietnia 2006 roku rząd uznał go za niezdolnego pełnienia dalszych
                  obowiązków premiera i pozbawił go urzędu premiera. Premierem został
                  wówczas wicepremier Ehud Olmert.

 

 
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2007 by Gedeon