ITZHAK  SHAMIR     ( 1915 - 2012  )
Osmy Knesset (1973-1977)


Dziewiaty Knesset (1977-1981)Dziesiaty Knesset (1981-1984)


Jedenasty Knesset (1984-1988)

Dwunasty Knesset (1988-1992)


Trzynasty Knesset (1992-1996) 


 

 

Itzhak Shamir urodził się 15 października 1915 roku w Różanej w Polsce, obecnie Ruzinoy na Białorusi. Urodził się jako Icchak Jaziernicki.


            * W 1929 roku ukończył szkołę hebrajską w Białymstoku i wstąpił do
                  żydowskiej młodzieżowej rewizjonistycznej organizacji Betar.
            * W 1935 roku przyjechał do Warszawy i rozpoczął studia prawnicze na
                  Uniwersytecie Warszawskim.

 

------- Palestyna -------

- W 1935 roku Itzhak Shamir wyjechał do Palestyny, będącej wówczas
            brytyjskim mandatem.
            * W tym samym roku zmienił nazwisko z Jaziernicki na Shamir.
            * Rozpoczął studia na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie.

 

 

------- kariera wojskowa -------

- W 1937 roku Shamir wstąpił do żydowskiej podziemnej organizacji
            wojskowej Irgun Tzeva'i Le'umi (Etzel).
            * Gdy w 1940 roku nastąpił wewnętrzny rozłam w Irgunie, Itzhak Shamir
                  opowiedział się za zdecydowaną walką z Brytyjczykami, którzy
                  hamowali żydowską imigrację do Palestyny. Shamir przystąpił wówczas
                  do radykalnej organizacji wojskowej Lehi (Lohamei Herut Israel).
                  Aktywnie działał w jej kierownictwie.
            * Lehi przeprowadziła w Bejrucie tajne rozmowy z przedstawicielami
                  nazistowskich Niemiec. W zamian za umożliwienie wyjazdu żydowskiej
                  ludności z Europy (np. na Madagaskar) Lehi zaoferowało utworzenie
                  drugiego frontu przeciwko Brytyjczykom na Bliskim Wschodzie.
            * W 1941 roku Shamir został aresztowany przez Brytyjczyków i osadzony w
                  więzieniu.
            * Gdy 12 lutego 1942 roku Brytyjczycy zabili przywódcę organizacji Lehi,
                  Avrahama Sterna, Itzhak Shamir zbiegł z więzienia i jako jeden z trzech
                  dowódców stanął na czele Lehi.
            * W okresie jego dowodzenia Lehi przeprowadziła zamach na sekretarza
                  stanu Wielkiej Brytanii na Bliskim Wschodzie, Lorda Moyne.
            * Pod koniec II wojny światowej Itzhak Shamir został aresztowany przez
                  Brytyjczyków i osadzony w więzieniu w Erytrei.
            * W 1947 roku Shamir uciekł z brytyjskiego więzienia w Erytrei i przedostał
                  się do francuskiego Dżibutii, gdzie uzyskał francuski azyl polityczny.
            * W 1948 roku powrócił do Palestyny i stanął na czele organizacji Lehi.
                  Jako jeden z dowódców Lehi, Shamir wydał w 1948 roku rozkaz
                  zabójstwa przedstawiciela ONZ na Bliskim Wschodzie, Count Folke
                  Bernadotte.

            * Itzhak Shamir uczestniczył w wojnie o niepodległość Izraela.

 

- W pierwszych latach 50-tych Shamir prowadził niezależną działalność
            komercyjną.

- W 1955 roku Itzhak Shamir został pracownikiem izraelskich tajnych
            służb wywiadowczych Mossad (do 1965 r.).
            * Między innymi był szefem wywiadu na kraje europejskie.

- W 1965 roku powrócił do komercyjnej aktywności. Udzielał się na rzecz
            walki o wolność rosyjskich Żydów.

 

 

------- kariera polityczna -------

- W 1970 roku Itzhak Shamir wstąpił do opozycyjnej prawicowej partii
            politycznej Herut, która w owym czasie była połączona z Partią Liberalną w
            bloku wyborczym Gahal.
            * W 1973 roku Gahal przystąpił do sojuszu politycznego z Likudem.

 

- W grudniu 1973 roku w wyborach do ósmego Knesetu, Itzhak Shamir wszedł
            do parlamentu z ramienia Likudu.
            * Shamir pracował w komitecie spraw zagranicznych i obrony oraz w
                  komitecie kontroli państwowej.

 

- W maju 1977 roku w wyborach do dziewiątego Knesetu, Itzhak Shamir wszedł
            do parlamentu z ramienia Likudu.
            * Itzhak Shamir został wiceprzewodniczącym Knessetu.
            * W rządzie Menachema Begina, Itzhak Shamir był ministrem spraw
                  zagranicznych
(od 10 marca 1980 r.).
            * Uczestniczył w złożonych rozmowach pokojowych w Stanach
                  Zjednoczonych. Inicjował kontakty dyplomatyczne Izraela w wielu
                  afrykańskich krajach.

 

- W czerwcu 1981 roku w wyborach do dziesiątego Knesetu, Itzhak Shamir
            wszedł do parlamentu z ramienia Likudu.
            * W rządzie Menachema Begina, Itzhak Shamir był ministrem spraw
                  zagranicznych
. We wrześniu 1983 roku Begin ustąpił z urzędu z
                  przyczyn zdrowotnych.

            * W 1982 roku nowym przywódcą Likudu został Itzhak Shamir (do 1992 r.).
            * W 1983 roku Shamir negocjował porozumienie z Libanem, na mocy
                  którego z Libanu wycofała się izraelska armia.

            * 10 października 1983 roku Itzhak Shamir został premierem.
                  
Dodatkowo pełnił obowiązki ministra spraw zagranicznych.

 

- W lipcu 1984 roku w wyborach do jedenastego Knesetu, Itzhak Shamir wszedł
            do parlamentu z ramienia Likudu. W wyniku wyborów nastąpił polityczny
            pat. Nastąpiła równowaga sił pomiędzy prawicowo-religijnym blokiem a
            lewicowo-arabskim blokiem. Jedynym sposobem wyjścia z martwego punktu
            było stworzenie rządu jedności narodowej, na zasadzie rotacji urzedów i
            stanowisk.
            * W rządzie Shimona Peresa, Itzhak Shamir był wicepremierem oraz
                  ministrem spraw zagranicznych
.

            * 20 października 1986 roku Itzhak Shamir został premierem.
            * Shamir koncentrował się na sprawach gospodarki, która borykała się z
                  wysoką inflacją. Podjęte środki spowodowały nagły wzrost bezrobocia i
                  poważne trudności finansowe wielu przedsiębiorstw, kibuców,
                  moszawów i prywatnych gospodarstw. Sytuację pogarszało trwające
                  palestyńskie powstanie (Intifada).

 

- W listopadzie 1988 roku w wyborach do dwunastego Knesetu, Itzhak
            Shamir wszedł do parlamentu z ramienia Likudu.
            * 20 października 1986 roku Itzhak Shamir został premierem.
                  Dodatkowo pełnił obowiązki ministra pracy i pomocy społecznej (do
                  7 marca 1990 r.), ministr środowiska, ministra pracy i pomocy społecznej
                  oraz ministra spraw Jerozolimy (od 27 listopada 1990 r.).
            * Shamir koncentrował się głównie na sprawach ekonomicznych, gdyż w
                  Izraelu panowała wówczas hiper-inflacja, a gospodarka znajdowała się
                  w recesji. Shamir uzyskał pomoc Stanów Zjednoczonych i podjął wysiłek
                  reform. Stany Zjednoczone pomagały we wzroście izraelskiego
                  eksportu, który już wkrótce osiągnął rekordowe wyniki.
            * Wielkim obciążeniem dla Izraela był masowy napływ Żydów rosyjskich. W
                  latach 1989-2000 do Izraela przybył ponad 1 milion imigrantów.
            * W maju 1991 roku w "Operacji Salomon" sprowadzono do Izraela ponad
                  14 tysięcy Żydów z Etiopii.

            * W 1991 roku doszło do Wojny w Zatoce, podczas której Irak wystrzelił na
                  Izrael 38 pocisków rakietowych Scud. Izrael pod naciskiem Stanów
                  Zjednoczonych powstrzymał się od działań odwetowych.
            * W nowej sytuacji politycznej jaka zaistniała na Bliskim Wschodzie po
                  klęsce Iraku (1991 r.), rozpoczęły się negocjacje pokojowe Izraela z
                  Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP). Był to początek długiej drogi
                  prowadzącej do pokoju.

 

- W czerwcu 1992 roku w wyborach do trzynastego Knesetu, Itzhak
            Shamir wszedł do parlamentu z ramienia Likudu.

 

 

- W 1996 roku Itzhak Shamir zrezygnował z członkostwa w Knessecie i
            wycofał się z życia publicznego.

- Zmarł 30 czerwca 2012 roku w Tel Awiwie.

 

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2012 by Gedeon