ITZHAK  RABIN     ( 1922 - 1995 )
Itzhak Rabin
premier izraelskiego rządu
(1974-1977 i 1992-1995)

Generałowie Rabin, Dayan i Narkis
w JerozolimieOsmy Knesset (1973-1977)
Dziewiaty Knesset (1977-1981)


Dziesiaty Knesset (1981-1984)

Jedenasty Knesset (1984-1988)


Dwunasty Knesset (1988-1992)

Trzynasty Knesset (1992-1996)Itzhak Rabin i Jaser Arafat
podpisali w Białym Domu porozumienie pokojowe wynegocjowane w Oslo

 

 

Itzhak Rabin urodził się 1 marca 1922 roku w Jerozolimie, w Palestynie będącej wówczas brytyjskim mandatem. Jego rodzice to Rosa i Nehemia Rabin.

 

- W wieku 1 roku, jego rodzina przeprowadziła się do Tel Awiwu. Jego
            rodzice pracowali w państwowym przedsiębiorstwie Electricity Company i w
            firmie budowlanej.
            * W 1937 roku, gdy Itzhak miał 15 lat, zmarła jego matka.
            * Po ukończeniu podstawowej edukacji, Rabin przeprowadził się do kibucu
                  Givat Haslosha, gdzie kontynuował edukację. Ukończył szkołę rolniczą w
                  Kadoorie.

 

 

------- kariera wojskowa -------

- Podczas praktyki w kibucu Ramat Yochanan, w 1941 roku wstąpił do
            podziemnej żydowskiej organizacji militarnej Haganah. Został członkiem
            oddziałów szturmowych Palmach, w których doszedł do funkcji oficera
            operacyjnego (w październiku 1947 r.).
            * Przeszedł serię brytyjskich szkoleń wojskowych dla członków elitarnych
                  oddziałów komandosów.
            * Podczas wojny o niepodległość Izraela, w 1948 roku Rabin dowodził
                  Brygadą Harel. Walczył w Jerozolimie i na pustyni Negew.

- W 1948 roku, w niepodległym Izraelu ożenił się z Leah Schlossberg. Mieli
            dwoje dzieci: Dalię i Yuvala.

            * Pod koniec wojny o niepodległość, Rabin uczestniczył w negocjacjach o
                  zawieszeniu broni z Egiptem, które miały miejsce na wyspie Rodos pod
                  auspicjami ONZ.

            * Jako zawodowy oficer izraelskiej armii stworzył nową metodę szkolenia
                  wojskowego i zupełnie nowy styl dowodzenia.
            * W 1961 roku awansował do stopnia generała w Głównym Sztabie
                  izraelskiej armii.
            * W 1964 roku Itzhak Rabin został naczelnym dowódcą Głównego
                  Sztabu IDF.
Stworzył on nową strategię działań wojennych opartych na
                  dużej ruchliwości oddziałów i zaskoczeniu. Ukuł slogan rozkazu: "Jechać
                  za mną!"
            * W 1967 roku Rabin odniósł zwycięstwo nad arabskimi armiami w Wojnie
                  Sześciodniowej, podczas której wyzwolono Jerozolimę.
                  Rabin wygłosił słynne przemówienie na Uniwersytecie Hebrajskim w
                  Jerozolimie.

- W 1968 roku Rabin z przyczyn zdrowotnych przeszedł w stan spoczynku.

 

------- kariera polityczna -------

- W 1968 roku Itzhak Rabin został wybrany na ambasadora państwa
            Izraela w Stanach Zjednoczonych (do 1973 r.).
            * Rabin wiódł główną rolę w promocji "strategii współpracy" ze Stanami
                  Zjednoczonymi. Dzięki temu Izrael otrzymywał duże ilości
                  amerykańskiego sprzętu wojskowego.
            * W 1973 roku przed wybuchem Wojny Jom Kippur powrócił do Izraela.

            * Po zakończeniu wojny wstąpił do lewicowego bloku politycznego
                  Zjednoczenia Pracy.

 

- W grudniu 1973 roku w wyborach do ósmego Knesetu, Itzhak Rabin wszedł
            do parlamentu z ramienia Zjednoczenia Pracy.
            * W rządzie Goldy Meir, Itzhak Rabin sprawował obowiązki ministra
                  pracy.

                  Rząd upadł w kwietniu 1974 roku w wyniku ogłoszenia raportu Komisji
                  Agranata, która badała tło wybuchu Wojny Jom Kippur.
            * Nowym przywódcą Zjednoczenia Pracy został Itzhak Rabin (do 1977 r.).

            * 3 czerwca 1974 roku Itzhak Rabin został premierem. Jednocześnie
                  pełnił obowiązki ministra komunikacji (do 20 marca 1975 r.) oraz ministra
                  rozwoju (od 7 lipca 1975 r. do 29 lipca 1975 r.).
            * Był to pierwszy premier urodzony w Erec Israel.
            * Po Wojnie Jom Kippur położył największy nacisk na przeprowadzenie
                  reorganizacji izraelskiej armii, która musiała zrehabilitować się po
                  klęsce.
            * W 1975 roku Rabin wykorzystał narastający kryzys gospodarczy w Egipcie
                  i zawarł porozumienie o częściowym wycofaniu wojsk izraelskich z
                  Półwyspu Synaj. Umożliwiło to Egipcjanom odbudowanie infrastruktury i
                  wznowienie żeglugi na Kanale Sueskim, co dało Egiptowi potrzebne
                  pieniądze. Jeszcze większe znaczenie miało opuszczenie przez
                  izraelskich żołnierzy złóż ropy naftowej na Synaju. W zamian Egipt
                  złagodził bojkot ekonomiczny oraz umożliwił żeglugę po Kanale statkom
                  handlowym wiozącym towary do lub z Izraela. Jednocześnie Izrael
                  uzyskał pomoc finansową Stanów Zjednoczonych, przyznaną jako
                  rekompensatę za opuszczenie złóż roponośnych na Synaju.
            * Amerykańska pomoc finansowa została przeznaczona na restrukturyzację
                  izraelskiej armii.
            * W czerwcu 1976 roku rząd premiera Itzhaka Rabina wyraził zgodę na
                  przeprowadzenie "Operacji Entebbe", uwolnienia żydowskich pasażerów
                  porwanego samolotu Air France, który wylądował w Ugandzie. W
                  bezprecedensowej operacji izraelskich komandosów uwolniono 260
                  zakładników, którzy powrócili do Izraela.
            * Rząd Rabina zaniedbał sprawy gospodarcze i socjalne, w wyniku czego
                  nastąpił wzrost cen towarów o 25%. W tej sytuacji rząd izraelski był
                  zmuszony do ograniczenia dotacji państwowych. Równocześnie
                  członkowie rządu dopuścili się kilku poważnych skandali finansowych.
                  Partia Religijno-Narodowa wykrozystała skandal naruszenia szabatu
                  przez lądujące cztery myśliwce F-15 i wycofała się z rządu, który w
                  1977 roku upadł.
            * Itzhak Rabin został obciążony zarzutami o niejasne machinacje finansowe
                  prowadzone przez jego żonę w bankach amerykańskich i izraelskich.
                  Rabin wycofał się wówczas z przewodnictwa Partią Pracy.

 

- W maju 1977 roku w wyborach do dziewiątego Knesetu, Itzhak Rabin wszedł
            do parlamentu z ramienia Zjednoczenia Pracy.
            * Rabin pracował w komitecie spraw zagranicznych i obrony.

 

- W czerwcu 1981 roku w wyborach do dziesiątego Knesetu, Itzhak Rabin
            wszedł do parlamentu z ramienia Zjednoczenia Pracy.
            * Rabin pracował w komitecie spraw zagranicznych i obrony.

 

- W lipcu 1984 roku w wyborach do jedenastego Knesetu, Itzhak Rabin
            wszedł do parlamentu z ramienia Zjednoczenia Pracy.
            * W rządzie Shimona Peresa, Itzhak Rabin pełnił obowiązki ministra
                  obrony
.
            * Na przełomie 1984 i 1985 roku Rabin planował przebieg bariery granicznej
                  budowanej na granicy z Libanem, z którego wycofywały się izraelskie
                  oddziały. Opracowywał również nowe metody działań wojskowych w
                  przygranicznej strefie bezpieczeństwa, którą strzegła Armia
                  Południowego Libanu.

            * W rządzie Itzhaka Shamira, Itzhak Rabin pełnił obowiązki ministra
                  obrony
.
            * 9 grudnia 1987 roku wybuchło palestyńskie powstanie (Intifada), które
                  zmusiło Rabina do szukania nowych rozwiązań i zupełnie nowych metod
                  działania izraelskiej armii na terenach zamieszkałych przez cywilów.
                  Początkowo Rabin zajął stanowisko zastosowania surowych środków w
                  celu stłumienia palestyńskich zamieszek. Powiedział, że "powinniśmy
                  łamać ich ramiona i nogi". Rabin zarządził, aby wojsko stosowało
                  bezwzględne metody do walki z Palestyńczykami - chodziło o używanie
                  pałek do tłumienia zamieszek. W wyniku starć ponad 600
                  Palestyńczyków doznało poważnych poranień i połamań kości.
                  Nasilająca się krytyka zmusiła Rabina do zmiękczenia stanowiska i
                  poszukiwania rozwiązania konfliktu drogą negocjacji dyplomatycznych.

 

- W listopadzie 1988 roku w wyborach do dwunastego Knesetu, Itzhak Rabin
            wszedł do parlamentu z ramienia Zjednoczenia Pracy.
            * W rządzie Itzhaka Shamira, Itzhak Rabin pełnił obowiązki ministra
                  obrony
. Dodatkowo pracował w komitecie spraw zagranicznych i
                  obrony.

            * W marcu 1990 roku Shimon Peres podjął nieudaną próbę utworzenia
                  własnego rządu, opartego na koalicji Zjednoczenia Pracy i kilku
                  niewielkich ugrupowań lewicowych i religijnych.
                  Z tego powodu, 15 marcu 1990 roku Zjednoczenie Pracy wystąpiło z
                  rządu, który upadł.

            * Nowym przywódcą Izraelskiej Partii Pracy został Rabin (do 1995 r.).
            * Gdy w czerwcu 1990 roku Itzhak Shamir sformował nowy rząd (Likud),
                  Itzhak Rabin przeszedł do parlamentarnej opozycji.

 

- W czerwcu 1992 roku w wyborach do trzynastego Knesetu, Itzhak Rabin
            wszedł do parlamentu z ramienia Izraelskiej Partii Pracy.
            * 13 lipca 1992 roku Itzhak Rabin został premierem. Dodatkowo pełnił
                  obowiązki ministra obrony, ministra zdrowia (do 1 czerwca 1994 r.),
                  ministra pracy i pomocy społecznej (do 31 grudnia 1992 r.), ministra
                  religii (do 27 lutego 1995), ministra edukacji i kultury (do 7 czerwca
                  1993 r.), ministra spraw Jerozolimy (do 31 grudnia 1992 r.) oraz ministra
                  spraw zagranicznych (od 14 września 1993 r. do 27 lutego 1995 r.).

            * 13 września 1993 roku Itzhak Rabin podpisał z Jaserem Arafatem
                  porozumienie o wzajemnym uznaniu i ustanowienia autonomii
                  palestyńskiej w Strefie Gazy i mieście Jerycho. W zamian Organizacja
                  Wyzwolenia Palestyny wyrzekła się przemocy i uznała prawo Izraela do
                  istnienia w pokoju i bezpieczeństwie. Deklarację Pokojowych Intencji
                  podpisano w Waszyngtonie.
            * 4 maja 1994 roku zawarto w Kairze kolejne porozumienie, nazwane
                  Układem o Utworzeniu Ograniczonej Autonomii Palestyńskiej. W jego
                  następstwie, izraelska armia opuściła Strefę Gazy oraz miasto Jerycho
                  przekazując administrację władzom palestyńskim. Na tereny powróciła z
                  Tunisu Organizacja Wyzwolenia Palestyny, której przywódca Jaser
                  Arafat stworzył palestyńską administrację i policję.

            * 26 października 1994 roku premier Itzhak Rabin podpisał porozumienie
                  pokojowe pomiędzy Izraelem i Jordanią.

            * 10 grudnia 1994 roku Itzhak Rabin wspólnie z Jaserem Arafatem i
                  Szymonem Peresem (izraelski minister spraw zagranicznych) otrzymali
                  Pokojową Nagrodę Nobla.

            * W Izraelu istniał poważny problem z akceptacją porozumienia z
                  Organizacją Wyzwolenia Palestyny. Prawica nie wyrażała zgody na
                  jakiekolwiek ustępstwa terytorialne. W odpowiedzi na zawarte
                  porozumienia, liczni rabini wzywali izraelskich żołnierzy do odmowy
                  wykonania rozkazu opuszczenia Samarii i Judei.
            * 4 listopada 1995 roku żydowski ekstremista religijny Yihal Amir
                  zastrzelił premiera Itzhaka Rabina.

                  Stało się to podczas pokojowej manifestacji i było wielkim szokiem dla
                  całego izraelskiego narodu.

 

 
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2007 by Gedeon