GOLDA  MEIR     ( 1913 - 1992 ) 

 

 

Golda Meir urodziła się 3 maja 1898 roku w Kijowie na Ukrainie, jako Golda Mabowicz.

            * Golda miała dwie siostry, natomiast jej pięciu braci zmarło we wczesnym
                  dzieciństwie. Żyli bardzo biednie, często dokuczał im głód oraz zimno.
            * W 1903 roku jej ojciec, Moshe Mabovitz wyemigrował do Stanów
                  Zjednoczonych.
            * Ich matka, Blume Naidtich, przeprowadziła się z córkami do Pińska.
                  Starsza siostra, Szejna, zaczęła w owym czasie działać w radykalnej
                  żydowskiej organizacji syjonistyczno-rewolucyjnej. Stworzyło to
                  zagrożenie aresztowania całej rodziny przez władze carskie.

 

------ Stany Zjednoczone -------

- W 1906 roku Golda z rodziną wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i
            osiedlili się w mieście Milwaukee, Wisconsin. Ojciec pracował jako stolarz, a
            matka prowadziła sklep warzywny. 8-letnia Golda musiała każdego ranka
            nadzorować sklep, gdyż matka musiała iść na targowisko.
            * W latach 1906-1912 Golda uczyła się w szkole podstawowej, a następnie
                  w liceum.
            * Gdy jej matka zasugerowała jej, aby porzuciła szkołę i wyszła za mąż,
                  Golda zbuntowała się i uciekła do Denver w Kolorado, gdzie mieszkała
                  jej starsza siostra Shejna. Golda poznała malarza Morrisa Meyersona.
            * W 1913 roku Golda powróciła do Milwaukee i ponownie podjęła naukę w
                  liceum, które ukończyła w 1915 roku. Następnie podjęła studia na
                  obecnym University of Wisconsin-Milwaukee.
            * W 1915 roku Golda została członkiem Poelei Zion i aktywnie działała w
                  żydowskiej organizacji socjalistyczno-syjonistycznej Habonim.
            * W 1917 roku Golda poślubiła Morrisa Meyersona.

 

------- Palestyna -------

- W 1921 roku Golda i Morris wyemigrowali do Palestyny i zamieszkali w kibucu
            Merhavia.
            * Bardzo szybko dostrzeżono jej zalety przywódcze i została wybrana
                  przewodniczącą związku robotniczego Histadrut w kibucu.

- W 1924 roku Meyersonowie przenieśli się na krótko do Tel Awiwu, a następnie
            zamieszkali w Jerozolimie. Tam urodziło im się dwoje dzieci, syn Menachem i
            córka Sarah.

 

------- kariera polityczna -------

- W 1928 roku Golda została sekretarzem Rady Kobiecej w Histadrut.
            Wymagało to od niej przeprowadzenia się do Tel Awiwu, jednak jej mąż
            pozostał w Jerozolimie (nigdy się nie rozwiedli, mąż zginął w 1951 r.). Dzieci
            zostały z matką.
            * Stopniowo rosła jej pozycja w Histadrut.

- W 1930 roku uczestniczyła wraz z Dawidem Ben-Gurionem w zakładaniu
            socjalistyczno-syjonistycznej partii Mapai.
            * Kiedy w 1946 roku, większość żydowskich przywódców została
                  aresztowana przez brytyjskie władze mandatowe, Golda Meir pomagała
                  Moshe Sharettowi w kierowaniu działalnością Agencji Żydowskiej w
                  Palestynie.

 

- 14 maja 1948 roku Golda Meir uczestniczyła w uroczystości podpisania
            Deklaracji Niepodległości Państwa Izraela.
            * Podczas wojny o niepodległość, w 1948 roku Golda została
                  przewodniczącą departamentu politycznego Agencji Żydowskiej i
                  weszła w skład tymczasowego rządu jako minister spraw
                  zagranicznych.
            * W maju 1948 roku Golda spotkała się tajemnie z jordańskim królem
                  Abdullahem, po drugiej stronie rzeki Jordan.
            * Następnie otrzymała pierwszy paszport państwa Izrael i wyjechała
                  do Stanów Zjednoczonych, aby zdobyć środki finansowe dla nowo
                  powstałego państwa. Zasłynęła ze swojej odważnej postawy jako
                  dyplomata i negocjator.

            * W czerwcu 1948 roku Golda Meir została wybrana na pierwszego
                  ambasadora Izraela w ZSRR.

 

- Po zakończeniu Wojny o Niepodległość, w styczniu 1949 roku odbyły się
            demokratyczne wybory do parlamentu. Wybory wygrała lewicowa partia
            Mapai.
            * Golda Meir dostała się do pierwszego Knesetu i została ministrem pracy
                  i pomocy społecznej w rządzie
Dawida Ben-Guriona. Aktywnie działała
                  na rzecz budowy nowych domów dla imigrantów i starała się ułatwić im
                  integrację poprzez tworzenie miejsc pracy.

                 Pierwszy Knesset (1949-1951)

 

- W lipcu 1951 roku w wyborach do drugiego Knesetu wygrała lewicowa partia
            Mapai.
            * Golda Meir dostała się do drugiego Knesetu i została ministrem pracy
                  w rządzie
Dawida Ben-Guriona, a następnie w rządzie Mosze Szaretta.

                 Drugi Knesset (1951-1955)

            * Po śmierci mężą, w 1951 roku Golda zmieniła nazwisko z Meyerson na
                  hebrajsko brzmiące: Meir.

 

- W lipcu 1955 roku w wyborach do trzeciego Knesetu wygrała lewicowa partia
            Mapai.
            * Golda Meir dostała się do trzeciego Knesetu i została ministrem pracy
                  w rządzie
Dawida Ben-Guriona.
            * Od 19 czerwca 1956 roku była ministrem spraw zagranicznych.
                  Zainicjowała współpracę gospodarczą Izraela z nowopowstałymi
                  państwami Afryki. Umocniła dobre stosunki Izraela ze Stanami
                  Zjednoczonymi i krajami Ameryki Łacińskiej. Reprezentowała interesy
                  państwa Izraela w Światowej Organizacji Syjonistycznej.

                 Trzeci Knesset (1955-1959)

 

- W listopadzie 1959 roku w wyborach do czwartego Knesetu wygrała lewicowa
            partia Mapai.
            * Golda Meir dostała się do czwartego Knesetu i została ministrem spraw
                  zagranicznych w rządzie
Dawida Ben-Guriona.

                 Czwarty Knesset (1959-1961)

 

- W sierpniu 1961 roku w wyborach do piątego Knesetu wygrała lewicowa partia
            Mapai.
            * Golda Meir dostała się do piątego Knesetu i została ministrem spraw
                  zagranicznych w rządzie
Dawida Ben-Guriona, a następnie w rządzie
                  Levi Eshkola.

                 Piaty Knesset (1961-1965)

            * 19 maja 1965 roku nastąpiło zawiązanie bloku politycznego pomiędzy
                  Mapai i lewicowymi Ahdut Ha'Avoda-Poalei Syjon pod wspólną nazwą
                  Zjednoczenie Pracy.

 

- W listopadzie 1965 roku w wyborach do szóstego Knesetu wygrała lewicowa
            partia Zjednoczenie Pracy.
            * Golda Meir dostała się do szóstego Knesetu, jednak po wykryciu u niej
                  nowotworu (chłoniak) początkowo wycofała się z aktywnego życia
                  politycznego.

                 Szosty Knesset (1965-1969)            * W 1968 roku została sekretarzem generalnym partii Mapai (Zjednoczenie
                  Pracy
), jednak po ośmiu miesiąach ustąpiła ze stanowiska.

- Po nagłej śmierci premiera Levi Eshkola, partia postanowiła wybrać Goldę Meir
            na przewodniczącą Zjednoczenia Pracy i na urząd premiera. Meir zgodziła się
            powrócić do życia politycznego.

            * 17 marca 1969 roku Golda Meir została wybrana premierem rządu.

 

- W październiku 1969 roku w wyborach do siódmego Knesetu wygrała lewicowa
            partia Zjednoczenie Pracy.
            * Golda Meir dostała się do siódmego Knesetu i 15 grudnia 1969 roku
                  objęła urząd premiera rządu.

                 Siodmy Knesset (1969-1973)            * Podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 roku,
                  palestyńscy terroryści dokonali masakry zabijając 11 izraelskich
                  sportowców. W odpowiedzi na ten akt terroru, Golda Meir upoważniła
                  Mossad do zabicia odpowiedzialnych za zamach w Monachium.

            * W październiku 1973 roku Izrael przeżył krwawą Wojnę Jom Kippur.
                  Zwycięstwo było okupione dużymi stratami. Wojna obnażyła wiele
                  słabych punktów w strukturze państwa.

 

- W grudniu 1973 roku w wyborach do ósmego Knesetu wygrała lewicowa
            partia Zjednoczenie Pracy.
            * Golda Meir dostała się do ósmego Knesetu i 10 marca 1974 roku
                  objęła urząd premiera rządu.

                 Osmy Knesset (1973-1977)            * W miarę upływu czasu narastał w sile ruch protestacyjny społeczeństwa,
                  które przeżyło szok Wojny Jom Kippur. Koalicja rządowa była rozrywana
                  wewnętrznymi kłótniami i sporami. Golda Meir stała przed poważnymi
                  pytaniami dotyczącymi odpowiedzialności za ogółny brak dowodzenia
                  podczas wojny.
            * 1 kwietnia 1974 roku Komisja Agranata przedstawiła raport o przyczynach
                  niepowodzeń podczas Wojny Jom Kippur. W wyniku ogłoszenia tego
                  raportu, 11 kwietnia 1974 roku Golda Meir zrezygnowała z urzędu
                  premiera i wycofała się z życia politycznego.

            * W 1974 roku Golda wydała swoją autobiografię "My Life".

 

- W 1977 roku została zaproszona do Knesetu podczas wizyty w Izraelu
            egipskiego prezydenta Anwara Sadata.

 

 

- Golda Meir zmarła 8 grudnia 1978 roku w Jerozolimie.
            * Została pochowana na Mount Herzl, w Jerozolimie.

 

 

 

 
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2012 by Gedeon