BENIAMIN  NETANYAHU     ( 1949 -  )

Benjamin Netanyahu
premier izraelskiego rządu
w latach 1996-1999

Dwunasty Knesset (1988-1992)Trzynasty Knesset (1992-1996)

Czternasty Knesset (1996-1999)Pietnasty Knesset (1999-2003)
Szesnasty Knesset (2003-2006)


Siedemnasty Knesset (2006-  )
 

 

Benjamin Netanyahu urodził się 21 października 1949 roku w Tel Awiwie,
            w niepodległym Państwie Izraela.


            * Jego rodzice Zila i Ben-Zion Netanyahu (pierwotnie Milikowski) byli Żydami
                  z Litwy. Jego ojciec był profesorem i nauczał żydowskiej historii.

            * W 1962 roku Benjamin z całą rodziną przeprowadził się do Stanów
                  Zjednoczonych. Zamieszkali w Cheltenham Township na przedmieściach
                  Filadelfii, Pensylwania.
            * Benjamin ukończył liceum Cheltenham High School.

 

------- kariera wojskowa -------

- W 1967 roku Benjamin Netanyahu powrócił do Izraela i wstąpił jako ochotnik
            do izraelskiej armii.
            * Służył w elitarnej jednostce komandosów Sayeret Matkal i wziął udział w
                  wielu niebezpiecznych misjach. Między innymi 8 maja 1972 roku
                  uczestniczył w operacji uwolnienia zakładników z porwanego samolotu
                  linii Sabena na lotnisku Ben-Guriona w Lod, pod Tel Awiwem.
            * W 1973 roku Netanyahu opuścił armię w randze kapitana.

- W następnych latach Benjamin studiował architekturę na Massachusetts
            Institute of Technology w Bostonie (USA) oraz marketing na Uniwersytecie
            Hebrajskim w Jerozolimie. Równocześnie studiował nauki polityczne na
            Uniwersytecie Harvard.

 

------- kariera zawodowa -------

- W 1976 roku rozpoczął pracę w firmie konsultacyjnej międzynarodowego
            biznesu w Bostonie (USA), powiązanej z firmą menedżerską Rim Industries
            w Jerozolimie.

- W 1976 roku zginął jego brat, Yoni Netanyahu. Zginął dowodząc operacją
            odbicia pasażerów porwanego francuskiego samolotu w Ugandzie. Po tym
            tragicznym wydarzeniu, Benjamin Netanyahu zorganizował dwie
            międzynarodowe konferencje o drogach walki z terroryzmem
            (1979 r. Jerozolima, 1984 r. Waszyngton).

 

------- kariera polityczna -------

- W 1982 roku Benjamin Netanyahu rozpoczął pracę w misji dyplomatycznej
            przy Ambasadzie Izraela w Waszyngtonie, USA.
            * Był członkiem pierwszej delegacji prowadzącej rozmowy o strategicznej
                  współpracy pomiędzy Izraelem i Stanami Zjednoczonymi.

- W 1984 roku Benjamin Netanyahu został stałym ambasadorem Izraela
            przy Organizacji Narodów Zjednoczonych
(do 1988 r.).

 

 

- W listopadzie 1988 roku w wyborach do dwunastego Knesetu, Benjamin
            Netanyahu dostał się do parlamentu z ramienia prawicowej partii Likud.
            * W rządzie premiera Itzhaka Shamira, Netanyahu pełnił obowiązki
                  wiceministra spraw zagranicznych
(od 25 czerwca 1990 r. do
                  11 listopada 1991 r.).

            * W 1991 roku Netanyahu uczestniczył w rozmowach pokojowych z Arabami
                  w Madrycie, w Hiszpanii. Jego zdolności zostały wówczas dostrzeżone i
                  znalazł duże uznanie w kręgach izraelskich polityków.

 

- W czerwcu 1992 roku w wyborach do trzynastego Knesetu, Benjamin
            Netanyahu dostał się do parlamentu z ramienia prawicowej partii Likud.
            * Netanyahu pracował w komisji spraw zagranicznych i obrony.

            * W 1993 roku po ustąpieniu Itzhaka Schamira nowym przywódcą
                  partii
Likud został Benjamin Netanyahu.

            * Netanyahu znajdował się w opozycji względem lewicowego rządu
                  Itzhaka Rabina. Uczestniczył w licznych publicznych dysputach, w
                  których odważnie komentował negocjacje pokojowe z Palestyńczykami.

 

- W czerwcu 1996 roku w wyborach do czternastego Knesetu, Benjamin
            Netanyahu dostał się do parlamentu z ramienia prawicowej partii Likud.
            * 18 czerwca 1996 roku Benjamin Netanyahu został premierem rządu.

            * W pierwszym okresie rządów Netanyahu skoncentrował się na sprawach
                  ekonomicznych, walcząc z wysoką inflację i chronicznym deficytem
                  budżetu. Przeprowadził odważne reformy, między innymi prywatyzując
                  państwowe kompanie i zakłady przemysłowe.
            * Równocześnie Netanyahu musiał prowadzić negocjacje z władzami
                  Autonomii Palestyńskiej, godząc się na oddanie kolejnych ziem pod
                  administrację palestyńską. W październiku 1998 roku podpisał z
                  Jaserem Arafatem porozumienie przewidujące poszerzenie Autonomii
                  Palestyńskiej w zamian za obietnicę podjęcia przez władze palestyńskie
                  zdecydowanej walki z organizacjami terrorystycznymi.
            * Gdy pomimo zawartej umowy zamachy terrorystyczne wciąż trwały,
                  Netanyahu powiedział, że zamachy bombowe zwalniają Izrael od
                  obowiązku realizacji porozumień zawartych w Oslo. W ten sposób Izrael
                  zrezygnował z przekazywania dalszych terenów Autonomii Palestyńskiej
                  i zawieszono wszystkie rozmowy pokojowe z Palestyńczykami.

            * Netanyahu pełnił swoje obowiązki do 6 lipca 1999 roku, po czym chwilowo
                  wycofał się z życia politycznego. Główną przyczyną wycofania się były
                  liczne skandalizujące plotki na temat Netanyahu (wliczając w to plotki
                  na temat jego małżeństwa) oraz śledztwo w sprawie korupcji (został
                  uniewinniony). Nowym przywódcą partii Likud został Ariel Szaron.

 

- W maju 1999 roku w wyborach do piętnastego Knesetu, Benjamin
            Netanyahu dostał się do parlamentu z ramienia prawicowej partii Likud.

            * 6 listopada 2002 roku Benjamin Netanyahu został ministrem spraw
                  zagranicznych w rządzie premiera
Ariela Szarona.

 

- W styczniu 2003 roku w wyborach do szesnastego Knesetu, Benjamin
            Netanyahu dostał się do parlamentu z ramienia prawicowej partii Likud.

            * Benjamin Netanyahu został ministrem finansów w rządzie premiera
                  
Ariela Szarona (do 9 sierpnia 2005 r.).
            * Netanyahu przeprowadził reformę gospodarczą, której celem było
                  ożywienie gospodarki narodowej w sytuacji stagnacji wywołanej przez
                  Intifadę Al-Aksa. Przeprowadzono ruch w kierunku liberalizacji rynku.
                  Wzrost PKB uzyskano poprzez zmniejszenie wydatków publicznych i
                  wzmocnienie sektora prywatnego. Obejmowało to obniżenie wydatków
                  budżetowych, obniżenie podatków, prywatyzację państwowych
                  monopoli i reformę ubezpieczeń społecznych.
            * 9 sierpnia 2005 roku zrezygnował z funkcji w rządzie w proteście
                  przeciwko planowi ewakuacji żydowskich osiedli ze Strefy Gazy.

            * Gdy 23 listopada 2005 roku Ariel Szaron z grupą parlamentarzystów
                  odłączył się od partii Likud i założył nową partię polityczną Kadima, w
                  łonie Likudu nastąpiły poważne kontrowersje i rozłamy.
                  W wyniku wyborów, 20 grudnia 2005 roku przywódcą Likudu został
                  Benjamin Netanyahu.

 

- W marcu 2006 roku w wyborach do siedemnastego Knesetu, Benjamin
            Netanyahu dostał się do parlamentu z ramienia prawicowej partii Likud.

 

 

 
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2007 by Gedeon