CHAIM  HERZOG     ( 1918 - 1997 ) 

 

 

Chaim Herzog urodził się 17 września 1918 roku w Belfaście, w Północnej Irlandii.

            * Był synem naczelnego rabina Irlandii (w latach 1919-1936), Rabina
                  Isaaca HaLevi Herzoga, który został później drugim naczelnym rabinem
                  aszkenazyjskim Izraela.
            * Chaim Herzog wychowywał się w Dublinie, gdzie ukończył Wesley College.

 

------- Palestyna -------

- W 1935 roku wyemigrował wraz z rodziną do Palestyny (jego ojciec przyjechał
            w 1937 r.). Chaim uczył się w Yeshivat Mercaz Harav Kook oraz przez trzy
            lata w jeszywie w Hebronie.

            * Podczas arabskiej rewolty (1936-39) Herzog wstąpił do żydowskiej
                  podziemnej organizacji wojskowej Haganah.

 

- W 1938 roku wyjechał do Wielkiej Brytanii, i rozpoczął studia prawnicze na
            University of London i Cambridge, które ukończył w 1942 roku.

            * Wydarzenia II wojny światowej skłoniły Herzoga do zaciągnięcia się do
                  brytyjskiej armii, w której jako oficer przeszedł szkolenie w Sandhurst
                  Military Academy.
            * Jako oficer wywiadu służył w piechocie oraz w korpsie pancernym podczas
                  inwazji w Normandii. Znajdował się w oddziale, który jako pierwszy
                  przekroczył Ren wkraczając do nazistowskich Niemiec. Wziął udział w
                  wyzwoleniu obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen.
            * Po zakończeniu wojny, Herzog został oficerem bytyjskiego wywiadu w
                  okupowanych Niemczech. Zidentyfikował wziętego do niewoli
                  nazistowskiego dowódcę SS, Heinricha Himmlera.
            * Awansował do rangi pułkownika i uczestniczył w tworzeniu brytyjskiego
                  systemu wywiadowczego w Europie. Był wojskowym gubernatorem
                  północnych Niemczech, w brytyjskiej strefie okupacyjnej.

 

------- kariera wojskowa -------

- W 1947 roku Herzog powrócił do Palestyny i został członkiem wywiadu Haganah.
            * Pracował w Departamencie Bezpieczeństwa przy Agencji Żydowskiej. W tej
                  roli został wyznaczony do kontaktowania się z delegacją Organizacji
                  Narodów Zjednoczonych, która badała sytuację przed wycofaniem się
                  brytyjskich wojsk z Palestyny. Agitował za ustanowniem państwa
                  żydowskiego w Palestynie.
            * Wziął udział w walkach wojny o niepodległość Izraela. Jako oficer
                  operacyjny wywiadu służył w 7 Brygadzie Pancernej podczas bitwy o
                  Latrun, w której otworzono drogę do Jerozolimy.

            * W 1947 roku poślubił Aurę Ambache, Żydówkę urodzoną w Egipcie. Miał z
                  nią czworo dzieci (Yoel, Michael, Yitzhak i Ronit).

 

- W 1948 roku, po powstaniu niepodległego państwa Izrael, Chaim Herzog
            wstąpił do izraelskiej armii.
            * W latach 1948-1950 był dyrektorem wywiadu wojskowego.
            * W latach 1950-1954 był atache wojskowym w ambasadzie Izraela w
                  Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych.
            * W latach 1954-1957 był dowódcą Brygady Jerozolimy.
            * W latach 1957-1959 był dowódcą Południowego Okręgu Strategicznego
                  izraelskiej armii.
            * W latach 1959-1962 był dyrektorem wywiadu wojskowego.
            * W 1962 roku awansował do rangi generała.

 

------- kariera zawodowa -------

- Po zrezygnowaniu ze służby wojskowej, w 1962 roku Chaim Herzog rozpoczął
            pracę w prywatnej kancelarii adwokackiej.

 

- W 1967 roku, podczas Wojny Sześciodniowej Chaim Herzog ponownie pojawił
            się w życiu publicznym, jako wojskowy komentator w radiu Kol Israel.
            Przekazując wiadomości z linii frontu umiał podnosić morale całego narodu.
            * Po 1967 roku Herzog pełnił obowiązki pierwszego wojskowego
                  gubernatora Judei, Samarii i Wschodniej Jerozolimy.

 

- Po zdemobilizowaniu z armii, Herzog został prezesem rady nadzorczej Keter
            Publishing
.
            * Był jednym z założycieli partii politycznej Rafi.

            * W 1970 roku otrzymał Krzyż Komandorski Brytyjskiego Imperium (K.B.E.).

- W 1972 roku Herzog założył razem z Michael Fox i Yaakov Neeman
            kancelarię adwokacką Herzog, Lis & Neeman
, która obecnie jest
            największą kancelarią adwokacką w Izraelu.

 

- W 1973 roku, podczas Wojny Jom Kippur Herzog został szefem wojskowych
            komentatorów Radia Izrael.

 

------- kariera polityczna -------

- W sierpniu 1975 roku Chaim Herzog został mianowany Ambasadorem
            Izraela w Organizacji Narodów Zjednoczonych (do 1978 r.).

            * W tym okresie Izrael był nieustannie atakowany przez blok komunistyczny
                  i państwa arabskie na forum ONZ.
            * 10 listopada 1975 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję
                  nr. 3379, uznającą syjonizm jako odmianę rasizmu. Była to rocznica
                  "Nocy Kryształowej", podczas której naziści prześladowali Żydów w
                  Niemczech i Austrii.
                  Herzog zdecydowanie potępił rezolucję i w symbolicznym akcie
                  publicznie podarł dokument (jego ojciec w przeszłości podobnie postąpił
                  z brytyjską "Białą Księgą", która ograniczyła wielkość żydowskiej imigracji
                  napływającej do Palestyny).
                  Chaim Herzog powiedział: "dla nas, żydowskiego narodu, ta rezolucja
                  opiera się na nienawiści, fałszu i arogancji, jest pozbawiona
                  jakiejkolwiek moralnej albo prawnej wartości."

            * Herzog był autorem licznych książek o historii wojskowości, w których
                  odważnie komentował przedmioty polityczne i wojskowe. W 1975 roku
                  napisał "Kulisy Wojny Jom Kippur", a w 1978 roku "Izrael odpowiada
                  swoim krytykom" oraz "Bitwy Biblii".

 

- W 1978 roku Herzog powrócił do Izraela i rozpoczął pracę w swojej kancelarii
            prawniczej. Równocześnie był aktywny społecznie i politycznie. Był bardzo
            czynny w sieci zawodowych liceów, ORT i innych organizacjach społecznych.

 

- W czerwcu 1981 roku Chaim Herzog został wybrany do dziesiątego Knesetu, z
            ramienia lewicowej Partii Pracy. Herzog podjął pracę w komisji spraw
            zagranicznych i obrony oraz w komisji konstytucji, prawa i sprawiedliwości.

 

            Dziesiaty Knesset (1981-1984)

 

            * W 1982 roku Herzog napisał książkę "Wojna i Pokój na Bliskim
                  Wschodzie".

 

- 5 maja 1983 roku Chaim Herzog został wybrany prezydentem Izraela.
            * Zrezygnował wówczas ze członkostwa w Knesecie.

            * Herzog zasłynął z licznych podróży, podczas których odwiedził ponad 30
                  państw. Odbył pierwszą oficjalną wizytę głowy państwa Izraela w
                  Niemczech i Chinach. Odwiedził 15 parlamentów, prowadził liczne
                  rozmowy i bardzo często przemawiał w mediach różnych państw.
                  Prowadził wielką kampanię na rzecz poprawy wizerunku Izraela w
                  świecie.
            * W 1985 roku podczas swojej wizyty państwowej w Irlandii, odwiedził
                  Wesley College w Dublinie. Otworzył wówczas Muzeum Żydów Irlandzkich
                  w Dublinie.

            * W polityce wewnętrznej Herzog bardzo często był mediatorem pomiędzy
                  skłóconymi frakcjami politycznymi. Mówiono o nim "prezydent wszystkich
                  Izraelczyków". Odegrał znaczącą rolę przy budowie rządu jedności
                  narodowej w 1984 i 1988 roku.
            * Odwiedził minaret muzułmański i świątynię Druzów, a jednocześnie
                  popierał żydowskich osadników na administrowanych terytoriach.

 

- W maju 1993 roku zakończył swoją prezydenturę i powrócił do prywatnego
            życia. Jednakże nie oznaczało to końca jego aktywności publicznej.
            * Herzog często uczestniczył w spotkaniach z politykami, udzielał licznych
                  wywiadów dziennikarskich.
            * Był autorem licznych publikacji na temat współczesnego Izraela. Napisał
                  swoją biografię, opublikowaną w 1996 roku.
            * Aktywnie uczestniczył w utworzeniu Centrum Studiów Bliskiego Wschodu
                  i Dyplomacji na Uniwersytecie Ben Guriona w Be'er Shevie. Centrum
                  obecnie nosi jego imię.

 

Chaim Herzog umarł 17 kwietnia 1997 roku, i został pochowany na Mount Herzl, w Jerozolimie.

 

Wiele instytucji edukacyjnych dla uczcenia jego pamięci przyjęło imię Herzoga. Ku jego pamięci powstał Instytut Jad Chaim Herzog.

 

 
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2012 by Gedeon