DWUDZIESTY  ÓSMY  KONGRES  SYJONISTYCZNY  -  1972 r.
Syjonizm - Aliyah, Wojna i Pokoj


 

 

Dwudziesty Ósmy Kongres Syjonistyczny odbył się w dniach 18-28 stycznia 1972 roku w Jerozolimie, w Izraelu.

Kongres uroczyście ogłosił, że blisko 1 milion Żydów na całym świecie należy do różnych organizacji będących członkami Światowej Organizacji Syjonistycznej.

Delegaci wprowadzili kilka zasadniczych zmian w funkcjonowaniu organizacji:
      - zniesiono syjonistycznego szekla, którego zakup upoważniał do członkostwa
                  w Światowej Organizacji Syjonistycznej i dawał prawo wyborcze w
                  wyborach do Kongresu Syjonistycznego;
      - wprowadzono nowy system wyborczy, który pozwolił określać właściwą liczbę
                  delegatów ze wszystkich okręgów wyborczych w wyborach do
                  Kongresu;
      - inne zmiany dotyczyły między innymi przyjęciu do Światowej Organizacji
                  Syjonistycznej nowych członków, np. Światowej Federacji Społeczności
                  Sefardyjskich i innych.

Wśród najważniejszych omawianych kwestii znajdowały się sytuacja radzieckich Żydów, emigracja Żydów z Zachodu oraz żydowska edukacja w Diasporze.

Przewodniczącym Światowej Organizacji Syjonistycznej został ponownie Louis Pincus.

 

 

 

 

 

 Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2007-2012 by Gedeon