DWUDZIESTY  DZIEWIĄTY  KONGRES  SYJONISTYCZNY  -  1978 r.
Syjonizm - Aliyah, Wojna i Pokoj


 

 

Dwudziesty Dziewiąty Kongres Syjonistyczny odbył się w dniach 20 lutego - 1 marca 1978 roku w Jerozolimie, w Izraelu.

Głównym tematem obrad Kongresu było pytanie o religijny pluralizm w ruchu syjonistycznym. Po burzliwych dyskusjach delegaci zaakceptowali zasadę religijnej równości wszystkich ruchów wyznaniowych przyjętych do Światowej Organizacji Syjonistycznej. Oznaczało to równouprawnienie judaizmu reformowanego i konserwatywnego.

Delegaci ponownie potwierdzili Program Jerozolimski. Wśród innych najważniejszych omawianych tematów znalazły się:
      - wzrost międzynarodowego terroryzmu;
      - Wojna Jom Kippur;
      - izolacja polityczna i gospodarcza Izraela;
      - Rezolucja ONZ utożsamiająca Syjonizm z rasizmem;
      - walka o prawa Żydów w Zwiazku Radzieckim;
      - zwycięstwo prawicowego Likudu w wyborach w Izraelu;
      - wizyta egipskiego prezydenta Anwara Sadata w Jerozolimie.

Przewodniczącym Światowej Organizacji Syjonistycznej został Arye Dulzin.

 

 

 

 

 

 Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2007-2012 by Gedeon