TRZYDZIESTY  KONGRES  SYJONISTYCZNY  -  1982 r.
Syjonizm - Do Punktu Zwrotnego


 

 

Trzydziesty Kongres Syjonistyczny odbył się w dniach 7-17 grudnia 1982 roku w Jerozolimie, w Izraelu.

Głównymi tematami omawianymi podczas Kongresu były zagadnienia związane ze strukturą, ideologią i działalnością Światowej Organizacji Syjonistycznej. Z dumą ogłoszono, że Organizacja prowadzi działalność w 33 państwach na całym świecie i liczba jej członków przekroczyła 1,4 miliona. Rozpatrywano wzajemne stosunki pomiędzy Światową Organizacją Syjonistyczną a Agencją Żydowską.
    Postanowiono, że Agencja Żydowska rozpocznie działalność w obszarze, który do tej pory był domeną Światowej Organizacji Syjonistycznej - mianowicie aliyah i żydowska edukacja w Diasporze. Miały temu towarzyszyć znaczne zmiany organizacyjne i ideologiczne w Agencji Żydowskiej.

Podczas obrad Kongresu ogłoszono, że od poprzedniego Kongresu utworzono 43 nowe osiedla żydowskie w Galilei, na Wzgórzach Golan oraz w regionach Nahal Iron, HaGilboa i Lachish.
    Delegaci ciężko spierali się w sprawie rozwoju żydowskiego osadnictwa w Samarii, Judei i Strefie Gazy. Ostatecznie postanowiono, że lokalizację nowych osiedli będzie określała komisja mieszana rządu i Światowej Organizacji Syjonistycznej.

 

 

 

 

 Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2007-2012 by Gedeon