TRZYDZIESTY  PIERWSZY  KONGRES  SYJONISTYCZNY  -  1987 r.
Syjonizm - Do Punktu Zwrotnego


 

 

Trzydziesty Pierwszy Kongres Syjonistyczny odbył się w dniach 6-10 grudnia 1987 roku w Jerozolimie, w Izraelu.

Światowa Organizacja Syjonistyczna poinformowała delegatów, że od ostatniego Kongresu w 1982 roku utworzono 90 nowych osad rolniczych (38 w Samarii i Judei, 8 w Dolinie Jordanu, 7 w Strefie Gazy, 24 w Galilei i na Wzgórzach Golan, 11 na Negewie i Arava, 2 w centrum kraju). Były one tworzone przez Departament Osadnictwa Rolniczego Agencji Żydowskiej i Oddział Osadnictwa Światowej Organizacji Syjonistycznej.
    Poinformowano także, że w ciągu ostatnich dziesięciu latach, w ramach realizacji Projektu Odnowy, przebudowanych zostało 87 dzielnic miast.

Delegaci po raz kolejny omówili zagadnienia związane ze współpracą społeczności żydowskich Diaspory z państwem Izrael. Wezwano wszystkie żydowskie i syjonistyczne organizacje by zaangażowały się w udzielanie pomocy Izraelowi. Szczególny nacisk położono na umiejscowienie Izraela w centralnej pozycji życia społeczności żydowskiej w Diasporze.

Przewodniczącym Światowej Organizacji Syjonistycznej został wybrany Simha Dinitz.

 

 

 

 

 

 Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2007-2012 by Gedeon