PIERWSZY  KONGRES  SYJONISTYCZNY  -  1897 r.
Syjonizm
 

 

 

Pierwszy Kongres Syjonistyczny odbył się w dniach 29-31 sierpnia 1897 roku w mieście Bazylea w Szwajcarii.
    Jego głównymi organizatorami byli: dziennikarz Benjamin Theodor Herzl (1860-1904), dziennikarz Nathan Birnbaum (1864-1937) oraz pisarz Max Simon Nordau (1849-1923).

W Kongresie uczestniczyło 197 delegatów z całego żydowskiego świata.
    Herzl przez cały czas nalegał, aby wszyscy delegaci przychodzili na obrady Kongresu w strojach wieczorowych, podkreślając w ten sposób rangę i ważność wydarzenia.

Największym osiągnięciem Kongresu było sformułowanie programu ruchu syjonistycznego, nazwanego Programem Bazylejskim.
    Postanowiono, że Syjonizm będzie działał na rzecz utworzenia siedziby narodowej dla Żydów w Ziemi Izraela. W tym celu będą prowadzone następujące działania:
      - rozwój osadnictwa żydowskiego w Ziemi Izraela, ze szczególnym naciskiem
                na rozwój rolnictwa, rzemiosła i produkcji.
      - organizacja i zjednoczenie wszystkich Żydów w odpowiednich instytucjach,
                zarówno lokalnych jak i międzynarodowych, które będą działać w zgodzie
                z prawami każdego państwa.
      - ukształtowanie i wzmocnienie żydowskiej świadomości narodowej.
      - podjęcie kroków przygotowawczych w celu uzyskania międzynarodowej
                zgody w momencie realizacji celów Syjonizmu.

Program jasno wykładał polityczny syjonizm Theodora Herzla i zakładał wstępne porozumienie z ruchem Hovevei Zion.

 

Przy okazji obrad Kongresu utworzono Organizację Syjonistyczną, której prezydentem został Theodor Herzl. Celem organizacji była realizacja postanowień Kongresu Syjonistycznego.

 

Postanowiono, że Kongres Syjonistyczny będzie zbierał się co roku.

 

--------------------

Theodor Herzl zapisał po zakończeniu Kongresu w swoim dzienniku: "Jeśli miałbym podsumować Kongres Bazylejski jednym słowem - którego będę unikał przed wymawianiem publicznym - to byłoby: w Bazylei założyłem państwo żydowskie."

Wybrano wówczas miejsce, flagę i hymn państwa żydowskiego. Otwarta pozostawała sprawa kiedy i czy wogóle ono powstanie?

 

 

 Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2007-2012 by Gedeon