ÓSMY  KONGRES  SYJONISTYCZNY  -  1907 r.
Syjonizm syntetyczny


 

 

Ósmy Kongres Syjonistyczny odbył się w dniach 14-21 sierpnia 1907 roku w Hadze, w Holandii.

Podczas Kongresu toczyły się trudne debaty pomiędzy sprzeczającymi się ze sobą stronnictwami w ruchu syjonistycznym. Część delegatów opowiadała się za prowadzeniem wyłącznie działalności politycznej (syjonizm polityczny). Dawni zwolennicy Herzla zdecydowanie opowiadali się za utworzeniem państwa żydowskiego w Palestynie. Kolejna grupa delegatów uważała, że należy skoncentrować się na rozwoju osad rolniczych w Ziemi Izraelu.
    Polityczni syjoniści zażądali by wyraźny czarter zabezpieczał fundusze Organizacji Syjonistycznej przed ich zaangażowaniem w Palestynie, zanim zostaną uzyskane polityczne gwarancje utworzenia państwa żydowskiego. Zwolennicy osadnictwa twierdzili, że jest mała nadzieja na uzyskanie prawnej zgody na osadnictwa żydowskie w Palestynie i dlatego należy kontynuować obecną pracę w dotychczasowy sposób.
    Ostatecznie Chaim Azriel Weizmann (1874-1952) zaproponował przyjęcie syntetycznego syjonizmu - synteza pomiędzy oboma sprzeczającymi się podejściami.

Kongres podjął decyzję o utworzeniu stałego urzędu Organizacji Syjonistycznej w Jaffie. Miał on nosić nazwę Biuro Palestyny.

 

Żydowski filantrop z Wielkiej Brytanii, Jacob Moser poinformował delegatów o wsparciu finansowym hebrajskiego gimnazjum w Jaffie (pod warunkiem nadania mu imienia Herzla - Herzliya) i Akademii Sztuki Bezalel w Jerozolimie.

 

 

 

 Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2007-2012 by Gedeon