PROGRAM  BALTIMORE
Syjonizm - II wojna swiatowa


 

 

Program Baltimore był nazwą programu ruchu syjonistycznego, który został przyjęty 9 maja 1942 roku podczas konferencji amerykańskich Syjonistów (6-11 maja 1942 r.) w hotelu "Baltimore" w Nowym Jorku (USA).

W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk żydowskich, nie tylko syjonistycznych. Wśród przywódców Organizacji Syjonistycznej byli obecni: Chaim Weizmann (1874-1952), David Ben-Gurion (1886-1973) oraz Nahum Goldmann (1895-1982).
    Niezwykłość tej konferencji polegała na fakcie, że zastąpił on Kongres Syjonistyczny, który został odwołany z powodu toczącej się II wojny światowej.

Uczestnicy konferencji uchwalili program ruchu syjonistycznego, który nazwano Programem Baltimore (na cześć nazwy hotelu, w którym odbywała się konferencja).
    Program przewidywał:
       - ponowne uznanie oryginalnego celu Deklaracji Balfoura z 1917 roku.
       - założenie państwa żydowskiego w Palestynie tuż po zakończeniu wojny.
       - odrzucenie "Białej Księgi" z 1939 roku i otwarcie Palestyny dla żydowskiej
                     imigracji.
       - rozwój państwa żydowskiego, aby mogło normalnie egzystować w nowym
                     demokratycznym świecie po wojnie.

 

 

 

 Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2007-2012 by Gedeon