LITERATURA  -  PROZA  -  Literatura hebrajska
   - Proza hebrajska
      -  Poezja hebrajska

Samuel Josef Agnon


 

 

Współczesna hebrajska proza była z początku pisana w Izraelu przez żydowskich imigrantów. Oczywistym jest faktem, że ich korzenie były mocno zakotwiczone w świecie oraz tradycji Żydów Europy Środkowo-Wschodniej, jednakże aktywnie uczestniczyli w tworzeniu nowego narodu. Ich pisarska praca postępowała razem z twórczymi dokonaniami pionierów w Ziemi Izraela. Josef Chaim Brenner (1881-1921) i Samuel Josef Agnon (1888-1970) wprawili w ruch współczesną prozę hebrajską XX wieku. Przez wielu są oni uważani za ojców współczesnej literatury hebrajskiej.

Josef Chaim Brenner pochodził z Ukrainy, po czym w 1904 roku wyemigrował do Londynu. W 1908 roku powrócił na wschód i we Lwowie wydawał pisma hebrajskie. W 1909 roku wyemigrował do Palestyny. W swojej twórczości Brenner wyrażał intelektualne niepokoje swojego pokolenia, wywołane życiem w społeczeństwie pozbawionym tradycyjnych wartości. Brenner był rozdarty pomiędzy nadzieją i rozpaczą, walcząc ze swoimi wątpliwościami koncentrował się na trudnych przedsięwzięciach Syjonizmu w Ziemi Izraela. Spostrzegał on słabości i błędy, dlatego obawiał się przyszłości, zwłaszcza konfrontacji pomiędzy społecznością żydowską i arabską. Pisząc o życiu duchowym kładł nacisk na rabiniczne i średniowieczne formy językowe hebrajskiego. Tworzył nowe zwroty językowe i używał dramatycznej składni dla uzyskania efektu żywej mowy. Głównymi tematami prac Brennera była rzeczywista walka pionierów z suchą i jałową ziemią, oraz wewnętrzna walka o samoidentyfikację Żydów w Ziemi Izraela. Napisał między innymi opowiadania "Ba-horef" ("W zimie" - 1903 r.), "Mi-kan u-mikan" (1911 r.), "Sekhol we-khiszalon" (1920 r.). Przetłumaczył na język hebrajski "Zbrodnię i karę" F.M. Dostojewskiego. Brenner zginął w 1921 roku w czasie pogromu dokonanego przez Arabów.
    Agnon Samuel Josef (właściwie Sz.J. Czaczkes) urodził się w Buczaczu na Ukrainie, od 1913 roku mieszkał w Niemczech. W 1924 roku wyemigrował do Palestyny. Był znanym żydowskim autorem powieści i opowiadań pisanych świadomie archaizowanym językiem, obrazujących głównie środowisko chasydzkie z przełomu XIX i XX wieku. Agnon faworyzował bardziej nowoczesne formy hebrajskiego. Z dużą poufałością traktował żydowską tradycję i odważnie poruszał problemu utraty wiary oraz późniejszej utraty samoidentyfikacji. Agnon, będąc ortodoksyjnym Żydem, głęboko podszedł do zawiłości ludzkiej psychiki. Analizował wewnętrzne rozterki wiary i niewiary Żyda. Głównymi tematami prac Agnona był tragiczny eksodus, wojna i Holokaust, oraz świat pobożnych Żydów ze wszystkimi swoimi ambicjami, pasjami i napięciami. Między innymi napisał "Yamim Noraim" (antologię Jom Kippur), "Sefer V'sippur", "Agunot" ("Porzucenie żony" - 1908 r.) i "Tmol shilshom" ("Przedwczoraj" - 1945 r.) oraz wiele innych prac autorskich. W 1966 roku Agnon otrzymał Nagrodę Nobla (razem z Nelly Sachs) w uznaniu za twórczość pisarską w hebrajskim.
    Jedynym jak dotąd opublikowanym w Polsce zbiorem opowiadań Agnona jest "Od Buczacza do Jerozolimy" (1995 r.). Znajdują się w nim opowieści głęboko zakotwiczone w tradycji chasydzkiej. "Urokiem gawędy i miłością do tradycji tchnie opowieść "Dwaj uczeni w Piśmie, którzy żyli w naszym mieście". Przedstawia w niej pisarz dwóch mężów, którzy całe swoje życie poświęcili studiowaniu Tory. Jeden z nich, łeb Szłojme dochodzi do godności powszechnie szanowanego rabina, uważanego niemal za świętego, drugi Mojsze-Pinchos, choć zyskuje imię wielce uczonego w piśmie, umiera w nędzy. Taki los spotyka go poniekąd z własnego wyboru. Namiętnie studiujący Torę, zagłębiony w komentarzach, wchodzi w spór teologiczny ze Szłojme i nie wygrawszy go publicznie, odrzuca urząd rabina z poręki swego teologicznego przeciwnika. Całe życie spędza na studiowaniu ksiąg, pozostając głuchy na wszelkie gesty pojednania ze strony Szłojme. Najbarwniejszą część gawędy stanowi opowieść o pojedynku na argumenty, jaki obaj mężowie toczyli przed zgromadzonymi w bożnicy Żydami. Pisarz nie kryje swych intencji uważając opowiadanie za hołd czasom, kiedy Tora była naszą koroną i kiedy wszyscy Żydzi kroczyli drogą wskazana przez Nią.
    W innych tonacjach utrzymana jest "Historia z kozą", bajka żydowska o odnalezieniu i utraceniu świętej ziemi Izraela, czy też "Taniec śmierci", pozostająca w duchu modernistycznej uczuciowości opowieść o młodym poecie, który nie przeżył śmierci swej ukochanej żony. Opowiadania Agnona barwnie odtwarzają życie duchowe Żydów w diasporze i ich tęsknoty do własnej ziemi. Ważne miejsce przypada w nich Torze i rozważaniom religijnym." [zaczerpnięto: Tomasz Miłkowski]

------- ------- -------

Pierwsi urodzeni w ojczyźnie pisarze izraelscy są określani mianem "generacji wojny o niepodległość". Swoje prace rozpoczęli publikować w latach 40-tych i 50-tych. Charakteryzowały się one odmienną umysłowością i kulturowym podziemiem, w którym byli zmuszeni działać. Język hebrajski był ich ojczystym językiem, a cała ich życiowa aktywność związana z Ziemią Izraela. Byli to tacy pisarze jak: S. Yizhar, Moshe Shamir, Hanoch Bartov, Haim Gouri i Benjamin Tammuz. Wahali się oni dramatycznie pomiędzy indywidualizmem a kolektywnymi zobowiązaniami względem ojczyzny i narodu. Prezentowali model realizmu socjalnego, często w heroiczny sposób.

------- ------- -------

W początku lat 60-tych grupa młodych pisarzy odkryła zupełnie nowy sposób podejścia do pisania w hebrajskiej prozie. Byli to: A.B. Yehoshua, Amos Oz, Yoram Kaniuk i Yaakov Shabtai. Wyszli oni z ideologicznych wzorców do zewnętrznego świata, skupiając się na indywidualności. Podczas następnych dwóch dekad, eksperymentowali oni z różnymi formami narracji i różnymi stylami pisania prozy, włączając realizm psychologiczny, alegorie i symbolizm. Często wyrażali sceptycyzm wobec izraelskich polityków i ich społecznych rozwiązań.

Oz Amos (ur. 1939) jest najbardziej znanym współczesnym żydowskim powieściopisarzem, nowelistą i eseistą, tworzącym w języku hebrajskim. Powieści Oza odzwierciedlają napięcia i rozterki światopoglądowe, psychologiczne i pokoleniowe, ukazane na tle współczesnej sytuacji w Izraelu. Napisał między innymi zbiory opowiadania: "Arcot hatan" ("Kraje szakali" - 1965 r.), "Makom aher" ("Inne miejsce" - 1966 r.), powieści: "Mój Michał" (1968 r., wyd. polskie 1992 r.), "Czarna skrzynka" (1987 r., wyd. polskie 1994 r.), "Poznać kobietę" (1989 r., wyd. polskie 1994 r.). Amos Oz jest najczęściej tłumaczonym pisarzem izraelskim - jego książki przełożono na 22 języki. Prawie wszystko co napisał jest godne polecenia.
    Powieść "Pantera w piwnicy" (1995) ukazuje "czasy narodzin państwa Izrael z podwójnej perspektywy: narrator wraca po upływie ponad 40 lata do czasów powojennych, kiedy Palestyna była okupowana przez Anglików i odtwarza swój sposób myślenia, wówczas dorastającego chłopca, próbującego zrozumieć świat i historię, zafascynowanego konspiracją, literatura i kinem (tytuł powieści to zarazem fikcyjny tytuł filmu, podziwianego przez chłopca, który utożsamia się z panterą). Czas walki o swoje państwo, prowadzonej przez Podziemie, jest dla ówczesnego chłopca także czasem walki jest współzałożycielem tajnej organizacji "wyzwoleńczej" pod szumną nazwą Wolność albo Śmierć, w której szeregach znajduje się trzech chłopców, oprócz niego chłopak z najbliższego sąsiedztwa zwany Ben Hurem i drugi, Czita Reznik. Pewnego dnia jednak Specjalny Wydział Śledczy Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Organizacji, czyli Ben Hur i Czita oskarżają go o zdradę ma stawić się o oznaczonej porze przed "trybunałem". Rzecz w tym, że wedle Organizacji łączą go niejasne związki z sierżantem angielskim, niejakim Dunlopem, z którym spotyka się pod pozorem zadań szpiegowskich, ale widziano, jak spożył wafelek i lemoniadę... Chłopięce dylematy, przedstawione bez cienia ironii, przeżycia towarzyszące próbie zrozumienia, czym jest, a czym nie jest zdrada, przenikają się w tej powieści z delikatnie tylko sugerowanymi diagnozami koncepcji politycznych i wniosków z historii Żydów. Pisarz ukazuje rozmaite odcienie antysemityzmu, opartego zarówno na samoizolacji Żydów (np. w Polsce) jak i na ich asymilacji (np. w Niemczech), nawiązuje do holocaustu, zachęcając do przebaczenia i pojednania, także z Arabami. Wskazuje na holocaust jako główne źródło postawy "nigdy więcej słabości", czyli potrzeby demonstrowania siły przez głęboko doświadczony prześladowaniami naród: "Jak długo my, Żydzi mówi ojciec bohatera będziemy nieliczni i słabi, Albion i wszyscy nie-Żydzi będą płaszczyć się przed Arabami. Kiedy urośniemy w siłę, kiedy będzie nas dużo i potrafimy się obronić, właśnie tak, możliwe, że wtedy przyjdą i słodko do nas przemówią Brytyjczycy, Niemcy, Rosjanie, cały świat będzie nam pod oknami śpiewał serenady". Powieść Oza, ważna poznawczo, odznacza się zarazem autentyzmem w oddaniu przeżyć chłopca, tworzącego dopiero swój świat wartości, poszukującego oparcia wśród doświadczonych dorosłych, a zarazem bystrego obserwatora, bezbłędnie odkrywającego ich słabości." [zaczerpnięto: Tomasz Miłkowski]

------- ------- -------

W latach 80-tych i 90-tych świadectwem wzrostu aktywności literackiej w Izraelu są liczne publikacje książkowe. Izraelscy pisarze uzyskali wówczas międzynarodowe uznanie. Byli to między innymi: Amos Oz, Yehoshua, Kaniuk, Aharon Appelfeld, David Shahar, David Grossman i Meir Shalev. Swoimi opowiadaniami skłaniali czytelników do podstawowych rozważań nad indywidualnością.

Appelfeld Aharon (ur. 1932 r.) jest żydowskim pisarzem tworzącym w języku hebrajskim. Pochodzi z Czerniowiec na Ukrainie. W 1947 roku wyemigrował do Palestynie. W jego utworach dominuje tematyka zagłady Żydów przedstawiona w sposób alegoryczny. Napisał między innymi opowiadania: "Ashan" ("Dym" - 1962 r.) oraz "Kefor al ha-Arez" ("Oszronione pole" - 1965 r.).
    Shalev Meir (ur. 1948 r.) jest izraelskim prozaikiem piszącym w języku hebrajskim. Jego debiutancką powieścią był "Rosyjski romans" (1988 r., wyd. polskie 1993 r.), która jest krytyką spuścizny pionierów żydowskich w Palestynie na początku XX wieku. Napisał ponadto realistyczno-fantastyczną powieść "Ezaw" (1991 r.).
    David Grossman rywalizuje z Amos Ozem pod względem międzynarodowego rozgłosu. Jego powieść "See Under Love" porównuje się z twórczością Guntera Grassa i Gabriela Garcii Marqueza.

 

Kolejni pisarze izraelscy podejmowali wysiłek uporania się z tragedią Holokaustu. Próbowano sformułować świeże sposoby ekspresji w fundamentalnych kwestiach Shaoah. Byli to między innymi: Appelfeld, Grossman, Yehoshua Kenaz, Alexander i Yonat Sened, Nava Semel i inni.
    W powieściach przedstawiano także obraz odległych wiosek arabskich (arabsko-chrześcijański pisarz Anton Shammas), świat eltra-ortodoksyjnych Żydów którzy żyli odłączeni od nowoczesnego świata (Yossl Birstein), życie w chasydzkiej dzielnicy Jerozolimy (Haim Be'er). Próbowano analizować rozterki i egzystencję niedowiarków w czasie kiedy świeckie ideologie osłabiają religijny fundamentalizm (Yitzhak Orpaz-Auerbach). Innym ważnym tematem jest miejsce w społeczeństwie nowych imigrantów, zwłaszcza tych przybywających z krajów arabskich (Sami Michael, Albert Suissa, Dan Benaya Seri). Inne uniwersalne tematy dotykają demokracji i sprawiedliwości widzianej w kontekście społeczeństwa, które nieustannie staje przed wyzwaniami w swoim narodowym bycie (Yitzhak Ben-Ner, Kaniuk, Grossman, Oz).
    Również liczne kobiety podejmowały się pisania w języku hebrajskim. Podejmowały one głównie problemów dotykających świata kobiet i ich miejsca w żydowskiej tradycji, oraz swojej roli w Syjonizmie. Są to między innymi: Amalia Kahana-Carmon, Chana Bat-Shahar, Shulamit Hareven, Shulamit Lapid, Ruth Almog, Savion Liebrecht, Batya Gur.

Ostatnio, młoda generacja izraelskich pisarzy odrzuciła wcześniejsze doświadczenia i poczyniła wysiłek poszukiwania własnej drogi pisarskiej. Ich książki nie schodzą z list bestsellerów. Są to: Yehudit Katzir, Etgar Keret, Orly Castel-Blum, Gadi Taub, Irit Linor, Mira Magen.

Ze względu na wspaniałe liryczne opisy Jerozolimy, warto wspomnieć o Amosie Elonie. Jego powieść "Jerusalem: City of Mirrors" po raz pierwszy opublikowano w 1991 r. Porywające opisy tego wspaniałego miasta to lektura obowiązkowa dla każdego, kto zamierza odwiedzić Izrael.
    Starszą generację pisarzy reprezentuje urodzony w Hajfie Abraham Jehoszua, który nadal jest aktywny. Jego ostatnia książka "Mr Mani" jest wzruszającą historią wędrówki sześciu pokoleń żydowskiej rodziny.
    Warto jeszcze wspomnieć o Max Brodzie (1884-1968) i Ephraimie Kishonie (ur. 1924), których dzieła również przetłumaczono na liczne języki.

Dodatkowo liczni żydowscy pisarze tworzą prozę i poezję w różnych językach - arabskim, angielskim, francuskim. Wielki wkład w izraelską literaturę wnoszą również imigranci z krajów dawnego ZSRR, którzy uczynili z Izraela centrum literatury w języku rosyjskim.
    Bardzo wielu żydowskich pisarzy żyje i tworzy poza granicami Izraela. Między innymi w Stanach Zjednoczonych tworzy popularny nowelista Philip Morton Roth (urodzony w 1933 r.). Jest on sakrastycznym obserwatorem obyczajów i mentalności środowiska amerykańskich Żydów. Jego satyryczne dzieło "Portnoy's Complaint" było bestsellerem w 1969 roku. Poza tym napisał: "My Life As a Man", "Our Gang", "The Counterlife" i inne.
    W Austrii żył i pisał znany nowelista Felix Salten (1869-1945), który napisał wspaniałą historię dla dzieci o jelonku Bambi.
    Saul Bellow (1915-1992) z Kanady pochodził z rodziny żydowskich imigrantów przybyłych z Rosji. W swoich utworach o epizodycznej kompozycji, łączących realizm obserwacji z groteską, ukazywał losy jednostek wyobcowanych, zwykle amerykańskich Żydów, zmagających się z własną nadwrażliwością i biernością, z obojętnością otoczenia i uprzedzeniami rasowymi. Jego głównymi powieści były: "Stan zawieszenia" (1944 r., wydanie polskie 1984 r.), "Przygody Augiego Marcha" (1953 r., wydanie polskie 1990 r.), "Korzystaj z dnia" (1956 r., wydanie polskie 1969 r.), "Henderson, król deszczu" (1959 r., wydanie polskie 1983 r.), "Herzog" (1964 r., wydanie polskie 1971 r.), "Mr Sammler's Planet" (1970 r.), "Dar Humboldta" (1975 r., wydanie polskie 1982 r.), zbiór opowiadań "Wspomnienia Mosby'ego" (1968 r., wydanie polskie 1982 r.). W 1965 roku Bellow otrzymał Międzynarodową Nagrodę Literacką za powieść "Herzog", będąc pierwszym Amerykaninem, który otrzymał tą nagrodę. W 1975 roku otrzymał Nagrodę Pulitzera za powieść "Dar Humboldta". W 1976 roku otrzymał Nagrodę Nobla z Literatury za całokształt twórczości pisarskiej.

Osobnym polem działalności jest dziennikarstwo. Musimy tutaj wspomnieć przynajmniej o jednym:
    Arthur Koestler (1905-1983) tworzący w Stanach Zjednoczonych, a pochodzący z rodziny żydowskich imigrantów z Węgier. Początkowo był sympatykiem komunizmu i brał udział w hiszpańskiej wojnie domowej. W głośnej powieści "Ciemność w południe" (1940 r., wydanie polskie Paryż 1949 r.) ukazał losy ofiar procesów stalinowskich w latach 30-tych. Odważnie podjął problem etyki rewolucyjnej i politycznej odpowiedzialności, przeprowadził również analizę mentalności ideologa partii bolszewickiej i mechanizmu zniewolenia człowieka w ustroju komunistycznym. Późniejsza twórczość obejmuje analizę konfliktu izraelsko-arabskiego.

Podczas kilku ostatnich lat, izraelska publicystyka wkroczyła na pole elektronicznych publikacji (multimedia, CD-ROM) w masowym przekazie. W ten sposób izraelscy prozaicy przekazują ważne tematy do sprzedaży na całym świecie.

 

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2004-2012 by Gedeon