LAKAM
      -  Siły Obronne Izraela
      -  Aman
      -  Szin Bet
      -  Mossad
  -  Lakam
 

 

 

 

Lakam (hebr. Liszka LeKiszrei Mada) to ściśle tajna izraelska agencja wywiadowcza, zajmująca się ochroną izraelskiego programu nuklearnego.

 

W początkowym okresie rozwoju izraelskiego programu nuklearnego, nad jego bezpieczeństwem wspólnie czuwały Mossad i Aman. Jednak w 1957 roku utworzono specjalną agencję, którą wydzielono ze struktur Ministerstwa Obrony. Otrzymała ona oficjalną nazwę Biuro Zadań Specjalnych, później nazwano ją Naukowym Biurem Łącznikowym (Liszka LeKiszrei Mada - Lakam). Istnienie agencji było otoczone głęboką tajemnicą.
    Lakam sprawował bezpośrednią ochronę reaktora jądrowego Dimona na pustyni Negew. Jest to obszar narażony na szczególnie silną infiltrację obcych wywiadów. Ochroną otaczał także izraelskich naukowców, ktorzy byli zaangażowani w program nuklearny.

       - W 1965 roku agenci Lakam nielegalnie zakupili 91 kg wzbogaconego uranu od amerykańskiej firmy Nuclear Materials and Equipment Corporation (NUMEC) z Apollo w Pensylwanii. CIA wykryło związek pomiędzy aferą a izraelskim attache naukowym w Waszyngtonie, agentem Lakam.

       - Na szczególną uwagę i podziw zasługuje wspólna akcja Mossadu i Lakam pod kryptonimem "Operacja Plumbat", której celem było zdobycie uranu potrzebnego do produkcji izraelskiej bomby atomowej. Akcja polegała na przejęciu ładunku 200 kg uranu przewożonego statkiem towarowym "Scheersberg A" z Antwerpii do Palermo. "Operacja Plumbat" wykonana została 17 listopada 1968 roku, i zakończyła się całkowitym sukcesem.

       - W listopadzie 1985 roku FBI zdemaskowało izraelskiego agenta Lakam, Jonathana Pollarda, który pracował jako cywilny analityk w Wywiadzie Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Rząd Izraela oficjalnie oświadczył, że nic nie wiedział o istnieniu tego agenta. Mossad całkowicie odciął się od tej sprawy, uznając sprawę Pollarda za przejaw dyletanctwa, naruszającego dobre imię agencji. W konsekwencji dochodzenia, w 1986 roku oficjalnie rozwiązano Lakam.

 

 

 

 

 

 Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2006-2012 by Gedeon