SZIN  BET
      -  Siły Obronne Izraela
      -  Aman
  -  Szin Bet
      -  Mossad
      -  Lakam
 

 

Szin Bet (hebr. Szerut Ha-Bitachon Ha-Klali) to izraelska agencja kontrwywiadu i bezpieczeństwa wojskowego zwana także Shabak albo GSS (General Security Service).

 

 

Już podczas wojny izraelsko-arabskiej, w czerwcu 1948 roku utworzono służbę izraelskiego kontrwywiadu Szin Bet, który początkowo podlegał pod siły zbrojne.
    Do jego zdań należy ochrona Izraela przed działalnością obcych służb wywiadowczych, ochrona izraelskich dyplomatów i gmachów rządowych oraz ambasad Izraela na obcym terytorium, a także walka z terroryzmem. Pojęcie walki z terroryzmem jest bardzo obszerne i obejmuje: demaskowanie organizacji terrorystycznych (zarówno arabskich jak i żydowskich), przesłuchania podejrzanych o działalność terrorystyczną, działalność wywiadowcza na terenach Autonomii Palestyńskiej. Dodatkowo Szin Bet zapewnia bezpieczeństwo terminalom lotniczym i samolotom El Al, Arkia i Israir na całym świecie.

       - Już podczas wojny izraelsko-arabskiej Szin Bet zapewniała bezpieczeństwo izraelskiemu rządowi i prowadziła szerokie działania kontrwywiadowcze. Po 1948 roku objęła nadzorem izraelskich Arabów.

       - W pierwszych latach niepodległości Izraela, Szin Bet monitorowała proradzieckie partie opozycyjne, ktore były podejrzewane o popieranie Związku Radzieckiego ponad interesami Izraela. W obecnych czasach taka działalność zostałaby uznana za łamiącą zasady demokracji. Wiele kontrowersji wywołało ujawnienie podłożenie przez agentów Szin Bet podsłuchu w biurze przywódcy Mapamu, Meir Yeari.

       - Szin Bet zdemaskowała w latach 50-tych radzieckiego szpiega KGB, Wolffa Goldsteina, który od 1948 roku działał w Izraelu. Podjął on pracę w Departamencie Gospodarczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pod nowym hebrajskim nazwiskiem Ze'ev Avni. Następnie przebywał na placówkach dyplomatycznych w Brukseli i Belgradzie. Miał dostęp do izraelskiego systemu łączności rządowej i materiałów tajnych negocjacji. Szin Bet aresztowała go, po osądzeniu spędził 10 lat w więzieniu.

       - W 1961 roku Szin Bet zdemaskował radzieckiego szpiega doktora Israela Bar, który był bliskim przyjacielem Dawida Ben-Guriona. W tym samym roku zdemaskowano także czeskiego szpiega Kurta Site, który pracował w Technion.

       - Po Wojnie Sześciodniowej, w 1967 roku Szin Bet rozpoczął monitorować działalność terrorystyczną w Samarii, Judei i Strefie Gazy.

       - W 1984 roku agenci Szin Bet bez sądu stracili dwóch palestyńskich terrorystów, którzy porwali autobus z zakładnikami. Podczas śledztwa agenci byli kryci fałszywymi zeznaniami innych oficerów Szin Bet. W wyniku ujawnienia prawdy został zdymisjonowany ówczesny dowódca Szin Bet, Avraam Shalom.

       - W maju 1987 roku Sąd Najwyższy Izraela orzekł, że Szin Bet stosuje nielegalne metody przesłuchiwania, a funkcjonariusze Szin Bet winni są złożenia fałszywych zeznań w sprawie oskarżonego o szpiegostwo porucznika IDF.

       - Agentom Szin Bet nie udało się zapobiec zabójstwu premiera Izraela Icchaka Rabina, dokonanemu 4 listopada 1995 roku. Zbliżenie się mordercy bez żadnych trudności do premiera wywołało oburzenie w rządzie izraelskim, co było główną przyczyną podania się do dymysji ówczesnego szefa agencji, Karmila Gilona.

       - W 1996 roku jednostka Szin Bet przeprowadziła zamach na przywódcę Hamasu, Yahya Ayyasha. Zamach przeprowadzono przy użyciu bomby ukrytej w telefonie komórkowym.

       - Po wybuchu palestyńskiego powstania Intifada, Szin Bet rozwinęło działalność wywiadowczą na terenach Autonomii Palestyńskiej. Zebrane informacje umożliwiły przeprowadzenie prewencyjnych aresztowań i rozlokowanie blokad drogowych, co zapobiegło licznym zamachom samobójczym w Izraelu. Szin Bet współpracuje z izraelskimi siłami powietrznymi, realizując politykę likwidacji przywódców palestyńskich organizacji terrorystycznych.

 

 

W agencji pracuje prawie 5 tys. pracowników wojskowych i cywilnych.
    Dyrektorzy Shin Bet: Isser Harel (1948-1952), Isi Dorot (1952-1953), Amos Manor (1953-1963), Josef Harmelin (1964-1974), Avraham Achituv (1974-1981), Avraham Szalom (1981-1986), Josef Harmelin (1986-1988), Jacob Peri (1988-1994), Karmi Gilon (1995-1996), Ami Ayalon (1996-2000) i Avi Dichter (2000-nadal).

 

 Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2006-2012 by Gedeon