SIŁY  OBRONNE  IZRAELA
  -  Siły Obronne Izraela
      -  Aman
      -  Szin Bet
      -  Mossad
      -  Lakam


      -  Israel Defense Forces
 

 

Cahal (hebr. Cawa HaHagana LeYisrael) to Siły Obronne Izraela, uznawane za jedne z najsprawniejszych i najnowocześniejszych sił zbrojnych na świecie.

Siły Obronne Izraela zostały powołane do życia rozkazem premiera Dawida Ben Guriona z dnia 28 maja 1948 roku. Rozkaz oznajmiał, iż Cahal będzie istnieć, by "bronić istnienia, terytorialnej integralności i suwerenności państwa Izrael" oraz "chronić mieszkańców Izraela i zwalczać wszelkie formy terroryzmu zagrażającego codziennemu życiu". Rozkaz został oficjalnie opublikowany 31 maja 1948 roku.
    Wyżsi oficerowie dowództwa zostali zaprzysiężeni na uroczystości 27 czerwca 1948 roku. Od członków Sił Obronnych Izraela żądano złożenia przysięgi wierności państwu Izrael, jego prawu i legalnym władzom. Większość pierwszych żołnierzy pochodziło z żydowskiej organizacji militarnej Hagana i dawnego Legionu Żydowskiego, który walczył po stronie brytyjskiej. Dwie pozostałe żydowskie organizacje militarne Lehi i Irgun istniały jeszcze w swoich strukturach do końca 1948 roku. Proces tworzenia i jednoczenia oddziałów Sił Obronnych Izraela został ukończony w sześć i pół miesiąca.

 

 

------- Informacje podstawowe -------

Służba wojskowa w Izraelu jest obowiązkiem, nałożonym na wszystkich obywateli (kobiety i mężczyźni) powyżej 18 roku życia. Długość służby wojskowej jest uzależniona od wielu czynników, ale zazwyczaj trwa dla mężczyzn 3 lata, dla kobiet 2 lata. Przy czym mężczyźni służą w jednostkach bojowych, natomiast kobiety w niebojowych. Kobiety zgłaszające się na ochotnika do służby w jednostkach bojowych, muszą służyć przez trzy lata (wynika to z długiego okresu szkolenia).
    Nowi imigranci przybywający do Izraela są powoływani do wojska w momencie ukończenia 18 roku życia. Ich służba wojskowa jest jednak skrócona nawet do 120 dni (w przypadku mężczyzn powyżej 24 roku życia). Natomiast kobiety-imigrantki są zwolnione ze służby wojskowej.

Po ukończeniu służby zasadniczej wszyscy żołnierze są automatycznie przenoszeni do rezerwy. Każdy rezerwista do wieku 45 lat przechodzi obowiązkowe miesięczne szkolenie wojskowe, raz w roku. W większości przypadków szkolenia odbywają się w tych samych jednostkach i z tymi samymi ludźmi, z którymi odbywano służbę zasadniczą. W ten sposób utrwalane są przyjaźnie międzyludzkie. Kobiety zazwyczaj nie przechodzą corocznych szkoleń wojskowych. Jednostki wojskowe są bardzo wyrozumiałe dla swoich rezerwistów i tolerują różne przypadki zwolnień od szkoleń. Zupełnie inaczej traktuje się sytuacje mobilizacji, podczas których praktycznie nie istnieją żadne zwolnienia dla rezerwistów.
    W służbie rezerwowej przebywa się do ukończenia wieku 49 lat. W ostatnim czasie pojawiły się propozycje, aby obniżyć ten wiek do 40 lat.

Od służby wojskowej całkowicie są zwolnieni ortodoksyjni Żydzi studiujący w jesziwach. Specjalnie dla nich przygotowano czteroletni program szkoleń wojskowych, które nie naruszają ich praktyk religijnych. Pomimo tego, każdego roku około 20 tys. ortodoksyjnych Żydów całkowicie uchyla się od szkoleń wojskowych.
    Zwolnienia od służby z powodu złego stanu zdrowia są niezwykle rzadkie. Statystyki mówią, że 90% poborowych corocznie jest wcielanych do wojska. Każdy z poborowych przechodzi drobiazgowe badania psychofizyczne, które kwalifikują żołnierzy do odpowiednich jednostek. Najbardziej zdrowi i odporni psychicznie trafiają do jednostek bojowych. Istnieje zasada, że synowie i bracia poległych żołnierzy nie są kierowani do jednostek bojowych, chyba że za wyraźną prośbą i za zgodą swoich rodziców.

Kilka elitarnych jednostek składa się wyłącznie z ochotników. Nabór do tych elitarnych jednostek jest związany z bardzo ostrą selekcją kandydatów. Poborowi mają także możliwość wskazania, w jakiej jednostce pragną służyć.
    Kobiety służą w Kobiecych Korpusach Armijnych (hebr. Chen), jako kierowcy, pielęgniarki, radiooperatorki, kontrolerki lotów, instruktorki kursów itp. Szczególnie preferowane są instruktorki załóg pancernych. Pominąwszy sytuacje nadzwyczajne związane z wybuchem wojny, kobiety nie służą w warunkach bojowych.
    W 1994 roku izraelskie siły powietrzne otworzyły kobietom możliwość służby bojowej. Począwszy od 2005 roku kobietom wolno służyć w 85% stanowisk wojskowych, wliczając w to marynarkę wojenną (poza okrętami podwodnymi) i artylerię. Jednak w jednostkach bojowych są to zawsze ochotniczki. W 2002 roku 33% oficerów było kobietami, w tym 21% w randze kapitana i majora, a 3% w wyższych rangach.

Islamscy i chrześcijańscy Arabowie są zwolnieni z obowiązku służby wojskowej w Izraelu. Wielokrotnie zdarzało się w przeszłości, że arabscy ochotnicy okazywali się szpiegami. Pomimo tego, w 1987 roku obowiązkiem służby wojskowej objęto Druzów i Czerkisów. W 1987 roku pierwszy Druz został mianowany generałem izraelskiej armii.
    Przedstawiciele mniejszości narodowych zazwyczaj służą w odrębnych jednostkach - np. Beduini tworzą Oddział Śledzący, Druzowie tworzą Druzyjski Oddział Zwiadowczy, inne mniejszości służą w Oddziale 300. Od 1982 roku coraz częściej służą w innych oddziałach. Do dziś wyjątkiem jest wywiad i siły lotnicze.

 

 

------- Struktura wojskowa -------

Na podstawie jednej z Ustaw Zasadniczych dotyczących armii z 1976 roku zwierzchnictwo nad armią znajduje się w rękach cywilnego rządu. Minister obrony jest odpowiedzialny za sprawy finansowe, ekonomiczne, prawne i kontraktowe związane z funkcjonowaniem IDF. Dzięki temu armia może koncentrować się wyłącznie na sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa. Tak naprawdę, minister obrony jest najwyższym dowódcą Sił Obronnych Izraela (IDF) i łącznikiem armii z cywilnymi władzami politycznymi Izraela. Minister obrony jest cywilem, chociaż zazwyczaj był to emerytowany wojskowy.
    Każdorazowa operacja wojskowa musi uzyskać akceptację rządu i Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Okresowe raporty z działalności armii są składane w parlamencie, przed komisją spraw zagranicznych i obrony oraz przed komisją finansów.
    Ministrowi obrony pomagają asystenci, doradcy i urzędnicy bezpośrednio mu podlegli. Koordynują oni operacje sił bezpieczeństwa w Judei, Samarii i Strefie Gazy. Zajmują się sytuacjami nadzwyczajnymi, nadzorują rozwój systemów obronnych, siły obrony cywilnej i infrastrukturę obronną. Ministerstwo Obrony obejmuje liczne cywilne agencje, zagraniczne biura i korporacje. Filiami są: Israel Military Industries (IMI) i Armament Development Authority (Rafael). Państwowe korporacje: Israel Aircraft Industries (IAI), Shekem, Beit Shemesh Engines (BSE) i Gappim-Israel Orthopedic Enterprises (rehabilitacja i protetyka).
              Ministerstwo Obrony
                            7A Street
                            Hakirya, Tel Aviv 61909
                            tel: 972-3-697-5774
                            fax: 972-3-697-6717

         -  Ministerstwo Obrony Izraela

Bezpośrednie dowództwo nad Siłami Obronnymi Izraela sprawuje szef sztabu generalnego, który odpowiada przed ministrem obrony i okrężną drogą przed premierem oraz rządem. Szef sztabu generalnego jest mianowany na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia do 4 lub 5 lat.
    Głównodowodzący Cahal: Yaacov Dori (1948-1949), Yigael Yadin (1949-1952), Mordechai Maklef (1952-1953), Mosze Dajan (1953-1958), Chaim Laskov (1958-1961), Zvi Tzur (1961-1964), Icchak Rabin (1964-1968), Chaim Bar-lev (1968-1972), David Elazar (1972-1974), Mordechai Gur (1974-1978), Rafael Eitan (1978-1983), Mosze Levy (1983-1987), Dan Shomron (1987-1991), Ehud Barak (1991-1995), Amnon Lipkin-Shahak (1995-1998), Shaul Mofaz (1998-2002), Mosze Ya'alon (2002-2005) i Dan Haluz (2005-nadal).

Sztab generalny zajmuje się organizacją, planowaniem i dowodzeniem operacjami wojskowymi. Składa się z: ogólnego szefa personelu, dowódców zasobów ludzkich, logistyki i wywiadu, trzech dowódców terytorialnych oraz z dowódców sił powietrznych, marynarki i wojsk lądowych. Dowódca sił lądowych odpowiada za szkolenie, taktykę i wyposażenie brygad piechoty, spadochroniarzy, wojsk pancernych, artylerii i inżynierii.
    W celu usprawnienia dowodzenia podzielono hierarchię służbową na trzy obszary strategicznego dowodzenia:

- Północny Obszar Strategicznego Dowodzenia - zachowuje bezpieczeństwo północnych granic Izraela, wliczając w to Galileę i Wzgórza Golan. Oddziały patrolują granicę z Libanem i Syrią. Granica z Libanem zabezpieczona jest licznymi placówkami, wieżami strażniczymi, bateriami artylerii i najnowszym systemem elektronicznym. Te wielkie nakłady poniesiono, gdyż przygraniczny rejon Libanu jest terenm aktywnej działalności szyickiego Hezbollahu, który często podejmuje akcje wymierzone przeciwko Izraelowi.

- Centralny Obszar Strategicznego Dowodzenia - obejmuje brygady i jednostki wojskowe operujące na terenie Szaron, Gush Dan, Szefeli, Jerozolimy, Samarii i Judei. Zabezpieczają one terytorium Autonomii Palestyńskiej oraz granicę z Jordanią.

- Południowy Obszar Strategicznego Dowodzenia - odpowiada za brygady i jednostki wojskowe umiejscowione na Negewie i w rejonie Ejlatu. Zabezpiecza granicę ze Strefą Gazy i Egiptem.

Izraelska armia realizuje cele związane z zapewnieniem bezpieczeństwa terytorialnego państwa Izrael. Obejmuje to przygotowanie scenariuszów działań majacych na celu powstrzymanie wszystkich najeźdźców, ale także codzienną działalność antyterrorystyczną wewnątrz państwa. Realizując umowy pokojowe, armia współpracuje z palestyńskimi władzami realizując działania w Samarii i Judei. Równocześnie utrzymuje odstraszającą zdolność bojową, zapewniającą bezpieczeństwo granicom.
    Ze względu na niewielki obszar Izraela, strategia obronna armii przewiduje natychmiastowe przejęcie inicjatywy i szybkie uderzenie głęboko w terytorium wroga. Wszyscy potencjalni wrogowie Izraela przewyższają liczebnie IDF, dlatego dużym nakładem środków utrzymuje się jakościową przewagę technologiczną systemów bojowych. Ze względów bezpieczeństwa, zaawansowane technologicznie systemy bojowe są rozwijane i produkowane w Izraelu. Jednak największą siłą IDF jest profesjonalne wyszkolenie i wysokie morale żołnierzy.
    W celu zapewnienia bezpieczeństwa granic, IDF utrzymuje w nieustannej gotowości bojowej nieliczne oddziały sił lądowych, wspartych przez siły powietrzne i marynarkę. Większość sił bojowych to rezerwiści, którzy przechodzą regularne szkolenia i w razie kryzysu mogą szybko zorganizować bojowe jednostki liniowe.

 

------- Siły lądowe -------

Siły lądowe Izraela to nowoczesna armia dysponująca bronią XXI wieku. Zaawansowane systemy obronne oparte na technice laserowej mogą zestrzelić wrogie rakiety przenoszące broń masowego rażenia. W broni pancernej wprowadza się pionierskie rozwiązania w najbezpieczniejszym czołgu na świecie.
    Rząd Izraela nie ujawnia danych o wielkości i sile armii. W 1988 roku Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych w Londynie ustalił wielkość sił lądowych Izraela na 104 tys. żołnierzy, w czym 16 tys. żołnierzy zawodowych i 88 tys. poborowych. Dodatkowo 494 tys. rezerwistów przechodziło regularne szkolenia wojskowe, i mogło być zmobilizowanych w ciagu 72 godzin.
    W 2004 roku Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych w Londynie ustalił wielkość sił lądowych Izraela na 125 tys. żołnierzy, w tym 40 tys. żołnierzy zawodowych i 85 tys. poborowych. Dodatkowo 600 tys. rezerwistów.

Dowództwo sił lądowych jest podzielone na trzy obszary strategicznego dowodzenia. Dodatkowo zostało podzielone w swoich regionalnych dowództwach na gałęzie odpowiedzialne za szkolenie, zaopatrzenie, operacje i zasoby ludzkie. Regionalni dowódcy mają bezpośrednie zwierzchnictwo nad jednostkami bojowymi, bazami sił lądowych i instalacjami obronnymi w obrębie swojego obszaru strategicznego dowodzenia. Podczas walki, regionalni dowódcy koordynują działania bojowe z siłami powietrznymi i morskimi, które są przydzielane do frontów w obrębie strategicznych obszarów dowodzenia.

- Baza Sił Lądowych Beit Lead -

- Północna Baza Szkoleniowa Piechoty Hadera - znajduje się w pobliżu
          Hadery. Została wybudowana przy pomocy inżynierów wojskowych US Army.
          Tereny szkoleniowe bazy zostały dostosowane do warunków Wzgórz Golan.
          Dzięki temu może szkolić się tutaj Brygada Golani.

- Baza Sił Lądowych Mishmar HaNegev -

- Południowa Baza Szkoleniowa Piechoty Shomryyi - znajduje się na północ
          od Be'er Shevy, na pustyni Negew. Została otworzona w 2003 roku, przy
          pomocy inżynierów wojskowych US Army.

- Baza Sił Lądowych Shrga -

- Baza Szkoleniowa Korpusu Pancernego Shizafon - znajduje się w samym sercu pustyni Arava, na zupełym odludziu.

Podstawową jednostką bojową IDF jest brygada (hebr. hativa). Dowódcy brygad dysponują dużą niezależnością, szczególnie w warunkach wojny, gdy realizują operacyjne rozkazy bojowe.
    W 1988 roku siły lądowe zostały zorganizowane w 3 dywizje pancerne, każda składająca się z dwóch brygad pancernych i jednej brygady artylerii, wzmocnionych przez jedną brygadę pancerną i jedną brygadę zmechanizowanej piechoty w gotowości do mobilizacji (rezerwa). Dodatkową siłę stanowiły 4 niezależne brygady piechoty zmechanizowanej. W rezerwie znajdowały się siły 9 dywizji pancernych, 1 zmechanizowanej dywizji powietrznodesantowej i 10 regionalnych brygad piechoty dla obrony granicznej. W praktyce, jednostki bojowe stanowią niezwykle elastyczną siłę, którą można w dowolny sposób przemieszczać i działać.
    Każda z brygad piechoty ma taką samą organizację i składa się z trzech konwencjonalnych batalionów piechoty, kompani łączności i batalionu rozpoznawczego. Obecnie charakter działania operacyjnego brygad ulega zmianom. Brygada T'zanhanim wyspecjalizowała się w operacjach desantowych przez użyciu helikopterów i desantów spadochronowych. Brygada Givati wyspecjalizowała się w desantowych operacjach morskich, podobnie jak żołnierze US marines. Obecnie wszystkie jednostki szkolą się we współdziałaniu z bojowymi helikopterami.

- Dywizje:
        - Dywizja Gazy - pierwotnie odpowiedzialna za operacje w Strefie Gazy.
        - Dywizja Adom - operacje w rejonie Ejlatu.
        - 36 Dywizja Pancerna - operacje na Wzgórzach Golan.
        - 91 Dywizja
        - 252 Dywizja
        - Dywizja Pancerna
        - Dywizja Galilee - operacje w rejonie Galilei.
        - Dywizja Gidon
        - 38 Grupa Dywizyjna
        - 96 Dywizja
        - Dywizja 880
        - Dywizja Judei i Samarii
- operacje w rejonie Samarii i Judei.
        - 85 Dywizja
        - Dywizja 162
        - Dywizja Piechoty
        - Dywizja Sharon
- operacje w rejonie Równiny Sharon.
        - Dywizja Tal
        - Dywizja Peled
        - Dywizja Yoffe
        - Pancerna Dywizja Rezerwy

- Samodzielne brygady:
        - 1 Brygada Piechoty
        - 4 Brygada Piechoty
        - 9 Brygada Piechoty
        - 10 Brygada Piechoty
        - 11 Brygada Piechoty
        - 12 Brygada Piechoty
        -
1 Brygada Golani - przeczytaj więcej...
        - 2 Brygada Carmeli
        - 3 Brygada Alexandroni
        - 4 Brygada Kiryati
        -
5 Brygada Givati - przeczytaj więcej...
        - 6 Brygada Etzioni
        - 9 Brygada Oded
        - 16 Brygada Jerusalem
        - 17 Brygada
        - 19 Brygada
        - 20 Brygada
        - 79 Brygada
        - 211 Brygada
        - 7 Brygada Pancerna Hativa Sheva
        - 8 Brygada Pancerna
        - 10 Brygada Pancerna Harel
        - 27 Brygada Pancerna
        - 37 Brygada Pancerna
        -
45 Brygada Pancerna Barak - przeczytaj więcej...
        - 188 Brygada Pancerna
        -
401 Brygada Pancerna Ikvot Habarzel - przeczytaj więcej...
        - 500 Brygada Pancerna Merkavot Habarzel
        -
Brygada Nahal - przeczytaj więcej...
        - Brygada Negev
        - Brygada Yiftach
        - 31 Brygada Spadochronowa
        - 35 Brygada Powietrznodesantowa
        -
55 Brygada Spadochronowa T'zanhanim - przeczytaj więcej...
        - 202 Brygada Spadochronowa
- Szkoleniowe brygady:
        - 35 Brygada Szkoleniowa Piechoty
        - Brygada Szkoły Pancernej Shizafon
- baza szkoleniowa w Arava.
- Artyleria:
        - trzy brygady artylerii
- Inżynieria wojskowa:
        -
Korpus Inżynieryjny - przeczytaj więcej...
- Wywiad wojskowy.

Siły lądowe są wysoko zmechanizowane. Ofensywny profil wojska został wzmocniony znacznie przez siły zbrojne artylerii (głównie samobieżny i wyposażony w zaawansowany ogień kontroler i uzbrojenie o wysokich parametrach silnika). Przeciwczołgowe zdolności zostały podniesione jakość z współczesnymi wyrzutniami rakietowymi i pociskiem kierowanym systemy.

W 2006 roku Cahal posiadał:
        3.657 czołgów, w tym:
                    - 206 czołgów Centurion A41 (Sho't)
                    - 561 czołgów M48A5 (Magach 5 Golan)
                    - 711 czołgów M60A1 (Magach 6 Archuv) i M60A3 (Magach 6 Archuv 2)
                    - 111 czołgów M60A3 (Magach 7)
                    - 126 czołgów T-54/T-55 (Tiran 5 Alon/Brosh - Ti-67) i T-62 (Tiran 6)
                    - 1.681 czołgów Mk1/Mk2/Mk3 (Merkava I/II/III)
        3.974 zwiadowczych wozów opancerzonych, w tym:
                    - 400 wozów BRDM-2
                    - 8 wozów Fuchs 1
        10.649 transporterów opancerzonych, w tym:
                    - 276 wozów T-54/T-55 (Achzarit)
                    - 6.131 wozów M113A1/A2 (Zelda)
                    - 4.000 wozów M2/M3 Halftrack
                    - około 400 wozów Nagmashot
                    - około 400 wozów Puma
        456 dział ciągnionych, w tym:
                    - 70 haubic M101 105mm
                    - 5 haubic D-30 122mm
                    - 100 haubic M46 130mm
                    - 50 haubic Soltam M-68/M-71 155mm
                    - 81 haubic M-839P/M-845P 155mm
                    - 50 haubic M-114A1 155mm
                    - 100 haubic Soltam M-46 155mm
        620 samobieżnych dział, w tym:
                    - 148 haubic L-33 155mm
                    - 50 haubic M-50 155mm
                    - 350 haubic M-109A1/A2 155mm
                    - 36 haubic M-107 175mm
                    - 36 haubic M-110 203mm
        224 systemy wyrzutni rakietowych, w tym:
                    - 58 wyrzutni BM-21 Grad 122mm
                    - 50 wyrzutni LAR-160 160mm
                    - 60 wyrzutni MLRS 227mm
                    - 36 wyrzutni BM-24 240mm
                    - 20 wyrzutni MAR-290 290mm
                    - 20 wyrzutni LAR-290 290mm

Bardzo dużą wagę przywiązuje się do organizacji zaopatrzenia, szczególnie do zgromadzonych środków na wypadek kryzysu lub wojny. System zaopatrzenia umożliwia przeprowadzenie natychmiastowej mobilizacji całości sił wojskowych w ciągu 48 godzin. Przy czym korpus rezerwowy stanowi 70% rzutu bojowego sił lądowych. Jednostki są podzielone na kategorie, w zależności od przydatności bojowej i wyszkolenia żołnierzy. Jednostki kategorii B są odpowiedzialne za ochronę obiektów, pomoc techniczną i zaopatrzenie. Ci żołnierze mają małe prawdopodobieństwo kontaktu z wrogiem podczas wojny.

 

         -  Israel Defence Forces

 

 

------- Siły powietrzne (Heyl ha'Avir) -------

Wielkim wysiłkiem Izrael zgromadził flotę różnorodnych bojowych samolotów, które wielokrotnie starły się w powietrzu z arabskimi maszynami odnosząc spektakularne zwycięstwa.
    Izraelskie siły powietrzne cieszą się dużą niezależnością w strukturze IDF. Dowódca podlega bezpośrednio szefowi sztabu generalnego. Niewielka grupa koordynatorów, odpowiada za operacje militarne, ćwiczenia i wywiad. Siedziba głównej kwatery znajduje się w pobliżu Tel Awiwu. Rozkazy przechodzą bezpośrednio od głównego dowódcy do dowódców baz lotniczych, którzy sprawują nadzór nad eskadrami lotniczymi.
    Według danych z 1988 roku siły lotnicze liczyły 28 tys. żołnierzy, w tym 9 tys. zawodowych i 19 tys. poborowych, zajmujący się głównie obroną przeciwlotniczą. Dodatkowo jest około 50 tys. rezerwistów dostępnych do mobilizacji. W 1999 roku było 32,5 tys. żołnierzy, w tym 22 tys. poborowych oraz 54 tys. w rezerwie. W 1988 roku Izrael posiadał 19 eskadr bojowych, w tym 12 eskadr myśliwskich, 6 eskadr myśliwców bombardujących i 1 eskadrę zwiadowczą.
    Trzonem bojowym sił powietrznych Izraela jest 524 maszyn bojowych - w tym taktyczny myśliwiec bombardujący F-16, cięższy myśliwiec bombardujący przewagi pola walki F-15 oraz myśliwiec bombardujący dalekiego zasięgu F-16I. Sprzęt bojowy obejmuje także samoloty zwiadowcze, transportowe i helikoptery.

- Baza Sił Powietrznych Hatzerim - jest położona na zachód od Be'er Shevy,
          na pustyni Negew. Wybudowano ją w 1966 r. Dysponuje czteroma pasami
          startowymi, o długościach od 1830 metrów do 2750 metrów. Jednostki w
          gotowości bojowej używają dwóch południowych pasów, a pozostałe
          wykorzystuje się do lotów szkoleniowych.
              Znajduje się tutaj Akademia Izraelskich Sił Powietrznych, która kwalifikuje
          oraz szkoli pilotów. Siedziba izraelskiej grupy pilotów akrobatycznych
          latajacych na 4 maszynach Aerospatiale (Fouga) CM-170 "Magister".
              Na krawędzi bazy w 1977 r. ulokowano muzeum lotnictwa, w którym
          prezentowanych jest ponad sto samolotów.
              Stacjonują tutaj:
            - 69 Eskadra "The Hammers" - wyposażona w myśliwce F-15I.
            - 102 Eskadra "The Flying Tiger" - eskadra szkoleniowa. Wyposażona
                                  w myśliwce TA/A-4N Skyhawk, samoloty szkoleniowe CM-170
                                  
i G-120A, lekkie helikoptery obserwacyjne Bell 206B i
                                  helikoptery szturmowe AH-1E Cobra.
            - 123 Eskadra "The Southern Bells" - wyposażona w wielofunkcyjne
                                  helikoptery S-70A Blackhawk.

- Baza Sił Powietrznych Hatzor - jest położona przy wybrzeżu, na południowy
          -wschód od Ashdod. Została wybudowana w 1945 r. jako brytyjska baza
          RAF Qastina. Od 9 listopada 1948 r. baza izraelskich sił powietrznych.
          Dysponuje trzema pasami startowymi o długości 2434 metry każdy.
              Stacjonują tutaj:
            - 101 Pierwsza Eskadra Myśliwców - wyposażona w myśliwce F-16C.
            - 105 Eskadra "The Scorpion" - wyposażona w myśliwce F-16D.
            - 144 Eskadra "Feniks" - wyposażona w myśliwce F-16A/B.

- Baza Sił Powietrznych Lod - jest położona kilka kilometrów na wschód od
          Tel Awiwu. Została wybudowana w 1936 r. jako cywilne lotnisko Lydda
          Airport. Przejęte przez Izrael w dniu 11 lipca 1948 r. i przemianowane na
          Lod Airport, od 1974 r. Ben Gurion International Airport. Jest to najruchliwszy
          port lotniczy na Bliskim Wschodzie. Dysponuje trzema pasami startowymi, z
          których najdłuższy ma 11998 metrów. Obszar bazy wojskowej znajduje się
          przy najkrótszym pasie. Kontrola lotów dzieli pasy startowe pomiędzy ruch
          cywilny i loty wojskowe.
             Znajdują się tutaj zakłady Israel Aircraft Industries (IAI), budynki
          laboratoriów, hangary i montownie samolotów takich jak F-16. Znajduje się
          tutaj siedziba El Al.
              Stacjonują tutaj:
            - 103 Eskadra "The Elephants" - wyposażona w samoloty transportowe
                                  Hercules C-130E i Hercules KC130H.
            - 120 Eskadra Międzynarodowa - wyposażona w liczne odmiany
                                  samolotów Boeing 707 i IAI 1124.
            - 122 Eskadra "Dakota" - wyposażona w eksluzywne odżutowce
                                  Gulfstream G550.
            - 131 Eskadra "The Yellow Bird" - wyposażona w samoloty
                                  transportowe Hercules C-130E i Hercules KC130H.

- Baza Sił Powietrznych Megiddo - jest położona w Dolinie Jezreel, na północy
          Izraela. Została wybudowana w 1942 r. jako pomocniczy pas startowy dla
          lotniska Ramat David. Dysponuje jednym pasem startowym o długości 2350
          metrów.
              Lotnisko jest wykorzystywane przez śmigłowce, awionetki i samoloty
          gospodarcze. Znajduje się tu klub szybowcowy.

- Baza Sił Powietrznych Nevatim - jest położona na południowy-wschód od
          Be'er Shevy na pustyni Negew. Został wybudowany w 1947 r. jako
          prowizoryczne lotnisko Malhata. Porozumienie Camp David z 1979 r.
          przyniosło wycofanie się wojsk izraelskich z Synaju (1982 r.). W ramach
          zapewnienia bezpieczeństwa Izraelowi, Stany Zjednoczone sfinansowały
          budowę bazy lotniczej, którą ukończono w 1983 r. Dysponuje dwoma
          pasami startowymi o długości 3050 metrów i 2440 metrów.
              Znajduje się tutaj podziemne strategiczne stanowisko dowodzenia
          izraelskimi siłami powietrznymi.
              W lipcu 1998 r. na mocy zawartego porozumienia, w Nevatim rozlokowano
          eskadrę tureckich samolotów wojskowych. W zamian, eskadra izraelskich
          samolotów stacjonuje w Turcji.
              Stacjonują tutaj:
            - 116 Eskadra "The Flying Wing" - wyposażona w myśliwce F-16A/B.
            - 140 Eskadra "The Golden Eagle" - wyposażona w myśliwce F-16A/B.

- Baza Sił Powietrznych Ovda - jest położona na północny-zachód od Ejlatu,
          na pustyni Negew. Porozumienie Camp David z 1979 r. przyniosło wycofanie
          się wojsk izraelskich z Synaju (1982 r.). W ramach zapewnienia
          bezpieczeństwa Izraelowi, Stany Zjednoczone sfinansowały budowę bazy
          lotniczej, którą ukończono w 1981 r. Dysponuje dwoma pasami startowymi o
          długości 3000 metrów i 2600 metrów.
              Przy krótszym pasie startowym znajduje się cywilny terminal pasażerski.
              Stacjonują tutaj:
            - 115 Eskadra "The Flying Dragon" - wyposażona w myśliwce F-16A/B.

- Baza Sił Powietrznych Palmachim - jest położona na wybrzeżu, na południe
          od Tel Awiwu i na północny-wschód od Ashdod. Pierwotnie był to kibuc
          Palmachim, założony na wydmach w 1949 r. W latach 70-tych stworzono
          tutaj poligon lotniczy i bazę śmigłowców. Jest to główna baza helikopterów
          w Izraelu. Dysponuje jednym pasem startowym o długości 2000 metrów.
              Na terenie bazy prowadzone są testy rakietowe. 19 września 1998 r.
          wystrzelono stąd satelitę Ofeq 1. Rozwijane są tu także technologie
          uzbrojenia sterowanego laserem.
              Znajduje się tutaj baza jednostki sił specjalnych Shaldag (Unit 5101). W
          ostatnich latach rozwinęła swoją działalność jednostka ratownictwa
          lotniczego.
              Stacjonują tutaj:
            - 124 Eskadra "The Rolling Sword" - wyposażona w wielofunkcyjne
                                  helikoptery S-70A BlackhawkUH-60A Black Hawk.
            - 160 Eskadra "The First Cobra" - wyposażona w helikoptery
                                  szturmowe AH-1E/F Cobra.
            - 161 Eskadra "The Northern Cobra" - wyposażona w helikoptery
                                  szturmowe AH-1E/F Cobra.
            - 200 Eskadra - samoloty bezzałogowe.

- Baza Sił Powietrznych Ramat David - jest położona na południowy-wschód
          od Hajfy, w pobliżu Megiddo. Została wybudowana w 1942 r. jako brytyjskie
          lotnisko RAF Ramat David. 26 maja 1948 r. nastąpiło przekazanie bazy
          Izraelowi. Dysponuje trzema pasami startowymi, jeden o długości 2440
          metrów i dwa o długości 2750 metrów.
              Stacjonują tutaj:
            - 109 Eskadra "The Valley" - wyposażona w myśliwce F-16D.
            - 110 Eskadra "The Knights of The North" - wyposażona w myśliwce
                                  F-16C.
            - 117 Eskadra "The First Jet" - wyposażona w myśliwce F-16C.
            - 193 Eskadra Helikopterów Morskich - wyposażona w helikoptery
                                  wielofunkcyjne AS 565 Panther.

- Baza Sił Powietrznych Ramon - jest położona na południowy-zachód od
          Be'er Shevy, na pustyni Negew. Porozumienie Camp David z 1979 r.
          przyniosło wycofanie się wojsk izraelskich z Synaju (1982 r.). W ramach
          zapewnienia bezpieczeństwa Izraelowi, Stany Zjednoczone sfinansowały
          budowę bazy lotniczej, którą ukończono w 1981 r. Dysponuje trzema pasami
          startowymi o długości 3050 metrów każdy.
              Znajduje się tutaj baza jednostek sił specjalnych Sayeret Moran i Sayeret
          Meitar
.
              Stacjonują tutaj:
            - 107 Eskadra "Knights of the Orange Tail" - wyposażona w myśliwce
                                  F-16I.
            - 113 Eskadra "The Hornet" - wyposażona w helikoptery szturmowe
                                  AH-64D Apache.
            - 119 Eskadra "The Bat" - wyposażona w myśliwce F-16I.
            - 190 Eskadra "The Magic Touch" - wyposażona w helikoptery
                                  szturmowe AH-64A Apache.
            - 253 Eskadra "The Negev" - wyposażona w myśliwce F-16I.

- Baza Sił Powietrznych Sde Dov - jest położona na wybrzeżu przy Tel Awiwie.
          Została wybudowana w latach 30-tych jako prywatne lotnisko przy
          elektrowni Tel Awiw. Była pierwszą bazą izraelskich sił powietrznych
          założoną w 1948 r. Dysponuje jednym pasem startowym o długości 1740
          metrów.
              Znajduje się tutaj siedziba Arkia Airlines. Kontrola lotów dzieli pas
          startowy pomiędzy ruch cywilny i loty wojskowe.
              Stacjonują tutaj:
            - 100 Eskadra "The Flying Camel" - wyposażona w samoloty
                                  transportowe Beech King Air.
            - 125 Eskadra Lekkich Helikopterów - wyposażona w lekkie helikoptery
                                  Bell 206 i OH-58 Kiowa.
            - 135 Eskadra Lekkiego Transportu - wyposażona w samoloty
                                  transportowe Beech King Air i BeA36.

- Baza Sił Powietrznych Tel Nof - jest położona na południowy-wschód od
          Tel Awiwu, przy Rehovot. Została wybudowana w latach 30-tych jako
          prywatne lotnisko przy elektrowni Tel Awiw. Była pierwszą bazą izraelskich
          sił powietrznych założoną w 1948 r. Dysponuje trzema pasami startowymi,
          jeden o długości 1830 metrów i dwa o długości 2750 metrów.
              Znajduje się tutaj centrum szkolenia izraelskich sił spadochronowych oraz
          baza jednostki sił specjalnych Maslul (Unit 699). Dodatkowo swoją siedzibę
          ma tutaj jednostka obrony przed bronią masowego rażenia. W ostatnich
          latach rozwinęła swoją działalność jednostka ratownictwa lotniczego.
              Oprócz eskadr w gotowości bojowej stacjonuje tutaj jednostka
          doświadczalna broni lotniczych.
              Podobno przy bazie znajdują się podziemne bunkry, w których
          przechowywana jest broń jądrowa.
              Stacjonują tutaj:
            - 106 Eskadra "The Edge of The Spear" - wyposażona w myśliwce
                                  F-15B/C/D.
            - 114 Eskadra "The Night Leaders" - wyposażona w wielofunkcyjne
                                  helikoptery CH-53-2000 Sikorsy.
            - 118 Eskadra "The Nocturnal Birds of Prey" - wyposażona w
                                  wielofunkcyjne helikoptery CH-53A Sikorsy.
            - 133 Eskadra "Rycerze Bliźniaczego Ogona" - wyposażona w myśliwce
                                  F-15A/B/D.

Izraelskie Siły Powietrzne uznawane są za najsilniejsze lotnictwo na Bliskim Wschodzie i jedna z najlepszych na świecie. Amerykańskiej produkcji samoloty zostały wyposażone w izraelską awionikę i uzbrojenie (Israeli Military Industries, Israeli Aircraft Industries, Elbit i inni).

   samoloty myśliwskie i szturmowe:
                        - 25 maszyn F-15I "Ra'am" (od 1998 r.)
                        - 11 maszyn F-15D "Akef"
                        - 17 maszyn F-15C "Akef"
                        - 7 maszyn F-15B "Baz" (od 1976 r.)
                        - 29 maszyn F-15A "Baz" (od 1976 r.)
                        - 12 maszyn F-16I "Sufa" (od 2004 r.)
                        - 75 maszyn F-16D "Brakeet"
                        - 52 maszyn F-16C "Barak" (od 1980 r.)
                        - 20 maszyn F-16B "Netz" (od 1980 r.)
                        - 90 maszyn F-16A "Netz" (od 1980 r.)
       samoloty zwiadowcze:
                        - 5 maszyn RC-12D "Kookiya"
       samoloty zwiadu elektronicznego:
                        - 2 maszyny EC-707 "Phalcon"
       samoloty taktycznego dowodzenia:
                        - 2 maszyny EC-130H "Aya"
       lekkie samoloty transportowe:
                        - 3 maszyny G550 Gulfstream C-37A
                        - 3 maszyny Boeing EC-707 "Chasidah" (od 1972 r.)
                        - 22 maszyny Beech King Air "Tzufit" (od 1974 r.)
                        - 3 maszyny IAI-1124 "Shachaf"
       cysterny powietrzne:
                        - 5 maszyn Boeing KC-707 "Re'em"
                        - 5 maszyn KC-130 Hercules "Karnaf" (od 1971 r.)
       ciężkie samoloty transportowe:
                        - 5 maszyn Boeing 707 "R'em"
                        - 5 maszyn C-130H Hercules "Karnaf"
       samoloty treningowe:
                        - 17 maszyn GROB G-120A "Snunit"
                        - 39 maszyn TA-4N Skyhawk "Ahit"
                        - 17 maszyn TA-4J Skyhawk "Ahit"
                        - 5 maszyn TA-4H Skyhawk "Ahit"
                        - 43 maszyny CM-170 Magister "Zukit"

       helikoptery szturmowe:
                        - 1 maszyna AH-64D Longbow Apache "Saraf" (od 2004 r.)
                        - 40 maszyn AH-64A Longbow Apache "Peten"
                        - 39 maszyn AH-1F Cobra "Tsefa" (od 1975 r.)
                        - 16 maszyn AH-1E Cobra "Tsefa" (od 1975 r.)
       helikoptery bojowe:
                        - 7 maszyn AS 565 Panther "Atalef"
       helikoptery transportowe:
                        - 41 maszyn CH-53A/D Sea Stallion "Yas'ur"
                        - 24 maszyny UH-60L/S-70A Blackhawk "Yanshuf"
                        - 14 maszyn UH-60L TPT Blackhawk "Yanshuf"
                        - 10 maszyn UH-60A Black Hawk "Yanshuf"
                        - 43 maszyny Bell 206B JetRanger "Saifan"
                        - 7 maszyn AS 565 Panther "Atalef"
                        - 7 maszyn AS 565 Panther "Atalef"

W skład sił powietrznych wchodzą także baterie rakiet przeciwlotniczych (Neged Metosim). Zdecydowanie najważniejszą rolę odgrywają zakupione w 1991 roku baterie rakietowe Patriot.

 

Izrael posiada nieokreśloną liczbę głowic jądrowych. Źródła zachodnie przypuszczają, iż Siły Obronne Izraela dysponują około 100 głowicami nuklearnymi o różnej mocy. Jedyny izraelski ośrodek atomowy znajduje się w Dimona, na pustyni Negew. Jest to obiekt pilnie strzeżony przez izraelskie służby bezpieczeństwa.
    Głowice mogą być przenoszone przez 107 rakiet średniego zasięgu Jerycho i Lance:
                     7 rakiet Lance (130km/450kg)
                     100 rakiet Jerico 1/2 (650km/500kg)

- Baza Sił Powietrznych Sedot Mikha - jest położona na południowy-wschód
          od bazy sił powietrznych Tel Nof, około 20 km na wschód od Jerozolimy.
          Została wybudowana w 1967 r.
              Stacjonują tutaj trzy eskadry (150, 199 i 248) dysponujące rakietami
          średniego zasięgu Jerico 1/2. Rakiety mogą przenosić głowice nuklearne. Z
          tego miejsca rakiety mogą dosięgnąć cele w Egipcie, Jordanii, Syrii i Libanie.

 

         -  Israel Air Forces

 

 

------- Marynarka wojenna (Heyl Ha'Yam) -------

Marynarka wojenna jest zdecydowanie najmniejszą formacją zbrojną IDF. Według danych z 1987 roku, marynarka liczyła 1 tys. oficerów i 8 tys. marynarzy, wliczając w to 3,2 tys. poborowych. Dodatkowo 1 tys. rezerwistów pozostawało w gotowości do mobilizacji.
    Dowództwo marynarki znajduje się w Tel Awiwie. Jest odpowiedzialne za dowodzenie operacjami morskimi, wliczając w to wywiad i logistykę.
    Marynarka cieszy się dużą niezależnością i prowadzi działania operacyjne na Morzu Śródziemnym, Morzu Czerwonym i w rejonie Zatoki Perskiej. W tych dwóch odrębnych obszarach operacyjnych znajdują się następujące bazy wojskowe marynarki:

- Baza w Hajfie - jest to najstarszy port w Izraelu, położony nad Morzem
          Śródziemnym. Został wybudowany przez Brytyjczyków w 1933 roku. Główny
          falochron ma długość 2826 metrów. Wejście do portu ma głębokość 13,8
          metra i szerokość 183 metry.
              W Hajfie znajduje się Baza Treningowa Marynarki, w skład której
          wchodzą: szkoła operacyjna okrętów podwodnych, szkoła operacyjna
          okrętów rakietowych i szkoła dowodzenia marynarki.
              Stacjonują tutaj:
            - Flotylla Okrętów Rakietowych (Satilim) -
            - Flotylla Okrętów Podwodnych (Tsoletot) -
            - 917 Flotylla Okrętów Patrolowych (Daburim) -

- Baza w Atlit - znajduje się kilka kilometrów na południe od Hajfy, nad Morzem
          Śródziemnym. Port jest wykorzystywany wyłącznie przez marynarkę
          wojenną.
              Stacjonują tutaj:
            - jednostka sił specjalnych marynarki (Shayetet 13) - liczy około 300
                    żołnierzy operujących głównie w akcjach odbijania zakładników i
                    sabotażu. Wykorzystują oni lekkie samoloty i śmigłowce Bell.

- Baza w Ashdod - znajduje się 40 km na południe od Tel Awiwu, nad Morzem
          Śródziemnym. Został założony w 1965 roku. Główny falochron ma długość
          2200 metrów. Wejście do portu ma głębokość 14,8 metra i szerokość 300
          metrów.
              Stacjonują tutaj:
            - 916 Flotylla Okrętów Patrolowych (Daburim) -

- Baza w Ejlacie - znajduje się na południowym krańcu Izraela, nad Morzem
          Czerwonym. Izraelska marynarka zaczęła używać portu w 1951 roku.
              Stacjonują tutaj:
            - 915 Flotylla Okrętów Patrolowych (Daburim) -

Dodatkowo w strukturze marynarki wojennej znajdują się:
            - Wywiad Marynarki (Madan) -
            - jednostki radarowe (Mashaot) -
            - jednostka misji podwodnych (Yaltam) -
            - jednostka ochrony portów (Yaban) -

W 2006 roku marynarka dysponowała około 70 okrętami wojennymi:
     3 okrętami podwodnymi klasy "Dolphin" (1.925 ton):
                        - INS Dolphin(wszedł do służby w 1998 r.)
                        - INS Leviathan(wszedł do służby w 1999 r.)
                        - INS Tekumah (wszedł do służby w 1999 r.)
     3 korwetami rakietowymi klasy "Eilat Sa'ar 5" (1.227 ton):
                        - INS Eilat (wszedł do służby w 1993 r.)
                        - INS Lahav (wszedł do służby w 1993 r.)
                        - INS Hanit (wszedł do służby w 1994 r.)
     2 okrętami rakietowymi klasy "Aliya Sa'ar 4.5" (500 ton):
                        - INS Aliya
     8 okrętami rakietowymi klasy "Hetz/Nirit Sa'ar 4.5" (488 ton):
                        - INS Hetz
(wszedł do służby w 1991 r.)
                        - INS Kidon
                        - INS Yaffo
                        - INS Tarshish
                        - INS Herev
                        - INS Sufa
     2 okręty rakietowe klasy "Reshef Sa'ar 4" (450 ton),
     13 łodzi patrolowych klasy "Super Dvora" (54 ton),
     18 łodzi patrolowych klasy "Dabur PFI" (45 ton),
     3 łodzie patrolowe klasy "Nashal PCI",
     3 łodzie patrolowe klasy "T 1012 Bobcat Catamaran PCC",
     22 szybkich łodzi szturmowych.

 

 

------- Budżet obronny -------

W latach 1950-1966 Izrael wydawał na cele obronne średnio 9% PKB rocznie. Po wojnach 1967 i 1973 wydatki zbrojeniowe gwałtownie wzrosły. Od 1990 roku siły lądowe były systematycznie zmniejszane. W 1996 roku budżet obronny sięgnął wysokości 10,6% PKB i stanowił 21,5% całego budżetu rocznego. W czerwcu 2003 roku parlament przewidział cięcie sił lądowych o 20%. Z tego powodu zrezygnowano z realizacji licznych programów obronnych i wstrzymano rozwój niektórych nowych technologii. Cięcia objęły stopniowe wycofywanie ze służby wszystkich średnich czołgów M60.
    Izrael ściśle współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi. Odbywają się wspólne ćwiczenia wojskowe, następuje wymiana informacji wywiadowczych oraz rozwija się współpraca w badaniach i rozwoju nowych rodzajów broni.

 Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2006-2012 by Gedeon