TRANSPORT  -  Gospodarka
             -  Gospodarka narodowa
             -  Rolnictwo
          - Transport

  

Izrael jest państwem o wysokim poziomie infrastruktury komunikacyjnej. Wiele międzynarodowych firm ma tutaj swoje przedstawicielstwa, a największe miasta poł±czone s± autostradami, które s± rozbudowywane. Znakomita sieć dróg powoduje duż± popularno¶ć komunikacji samochodowej. W Izraelu funkcjonuje kilka profesjonalnych firm zajmuj±cych się wynajmem samochodów. Nawet z zagranicy można zamówić sobie samochód, które będzie czekał o okre¶lonej porze w wyznaczonym miejscu.

W Izraelu obowi±zuje ruch prawostronny, a większo¶ć przepisów drogowych jest podobna jak w Europie. Nowoczesno¶ć państwa jest widoczna w oznakowaniu dróg, gdyż wszystkie tablice informacyjne pisane s± po hebrajsku, arabsku i angielsku. Wszystkich pasażerów obowi±zuje jazda w pasach bezpieczeństwa. Od 1 listopada do 31 marca przez cał± dobę obowi±zuje jazda z zapalonymi ¶wiatłami drogowymi. Na terenie zabudowanym można jechać z prędko¶ci± 50 km/godz, poza nim 80 km/godz.

Najpopularniejszym ¶rodkiem transportu w Izraelu s± publiczne autobusy, które obsługuj± poł±czenia z wszystkimi miejscowo¶ciami w kraju. Autobusy s± tanie, czyste, wygodne i najczę¶ciej klimatyzowane. Konkurencję dla nich stanowi± poł±czenia kolejowe, które s± tańsze, lecz niestety stacje s± najczę¶ciej oddalone od centrów miast. Izraelskie koleje obsługuj± głównie równinę nadbrzeżn± i w znacznym stopniu pomagaj± w dystrybucji towarów pomiędzy o¶rodkami przemysłowymi.

Transport
  1980 1990 2000 Jednostka
Prywatne samochody 410 830 1 397 1 000
ciężarówki i inne podobne 89 153 310 1 000
autobusy 7,3 8,9 11,8 1 000
kierowcy 988 1 699 2 655 1 000
wypadki samochodowe:        12 716 17 496 19 925 -
- rannych 17 881 27 668 40 278 -
- zabitych 434 427 461 -
koleje:                                      
- pasażerów 3 300 2 475 12 698 1 000
- przewozy 5 326 7 032 10 293 1 000 ton
liczba okrętów                  100 69 57 -
tonaż brutto 2 463 1 580 1 625 1 000 ton
przewozy statkami jako czę¶ć całego transportu Izraela 57 49 8 %
przyloty samolotów             10 933 12 933 33 363 -
- pasażerów 2 847 3 720 9 608 1 000
- przewozy 105 802 194 163 336 186 tony

¬ródło: Materiały z gov.il

Najważniejsze firmy działaj±ce w sektorze transportu:

Amit - International logistics services - siedzib± jest Tel Aviv. Uzupełnia zagraniczn± logistykę handlow±. Logistyka wystaw i pięknej sztuki. Międznarodowa działalno¶ć. Ł±czy powietrze i ocean. Ubezpieczenia morskie. Międzynarodowe usługi kurierskie przez TNT.
    Witryna firmy: http://www.amit.co.il/

Arkia Israeli Airlines - siedzib± jest Tel Aviv. Międzynarodowe loty o charakterze turystycznym oraz loty krajowe.
    Witryna firmy: https://www.arkia.co.il/

Ashdod Bonded Ltd. - siedzib± firmy jest Ashdod. Usługi typu cargo w eksporcie i imporcie, usługi magazynowe, darmowe przestrzenie handlowe, usługi logistyczne i pomoc w dystrybucji.
    Witryna firmy: http://www.ashdod-bonded.co.il/

Ashdod Port - siedzib± firmy jest Ashdod. Port pełnomorski obsługuj±cy centralny i południowy region Izraela. Port może przyjmować statki wszystkich typów, wł±cznie z typem Panamax o wyporno¶ci 60 000 ton. Terminal statków wycieczkowych i pełna obsługa ruchu pasażerskiego.
    Witryna firmy: http://www.ashdodport.org.il/

Avia Airways - siedzib± firmy jest Kfar Shmaryahu. Usługi powietrznej taksówki, wykonuje loty czarterowe, turystyczne loty, fotografia powierzchni ziemi, transmisje radiowe i powietrzne testy dla przemysłu high-tech. Szkoła latania.
    Witryna firmy: http://www.avia.co.il/

Avis - siedzib± jest Lod. Operator 16 wypożyczalni w Izraelu.
    Witryna firmy: http://www.avis.co.il/

Ben Gurion Airport - siedzib± jest Lod. Główny międzynarodowy port lotniczy w Izraelu.
    Witryna firmy: http://www.bengurion-airport.co.il/english/

Budget - siedzib± jest Tel Aviv. Operator 12 wypożyczalni w Izraelu. Flota około 2500 samochodów w 25 modelach.
    Witryna firmy: http://www.budget.co.il/

Carmel International Shipping Services - siedzib± jest Haifa. Agencja linii okrętowych, specjalizuj±ca się serwisem kontenerowców.
    Witryna firmy: http://www.carmelship.co.il/

Carmelit Subway - siedzib± jest Haifa. Linia metra działaj±ca w Hajfie, ł±cz±ca Carmel Center z gór± Carmel.
    Witryna firmy:
            http://www.haifa.muni.il/Hebrew/City/CityCouncil/CityCorp/CarmelitHaifa.htm

Conmart - siedzib± jest Netanya. Ogólno ¶wiatowy transport morski. Usługi czarterowe i przesyłki. Agencje znajduj± się w portach Hajfy, Ashdodu i Ejlatu.
    Witryna firmy: http://www.conmart.co.il/

Connex - siedzib± jest Tel Aviv. Operator publicznego transportu autobusowego w Ashdod i Tyberiadzie.
    Witryna firmy: http://www.connex.co.il/

Cross Israel Highway - Planowanie i budowa autostrady północ-południe w Izraelu (high-way 6).
    Witryna firmy: http://www.crossisrael.co.il/

Dan Transportation - siedzib± jest Tel Aviv. Operator publicznego transportu autobusowego w metropolii Tel Aviv i w okolicach.
    Witryna firmy: http://www.dan.co.il/

Daphna Weissman & Lavy Ltd. - siedzib± jest Lod. Usługi w zakresie logistyki na skalę ¶wiatow±, wykonywane poprzez łańcuch dostawców. Serwis obejmuje wszystkie ¶wiatowe porty. Internetowy system informacyjny obejmuj±cy przewozy morskie i powietrzne.
    Witryna firmy: http://www.daphna.co.il/

Egged Bus Company - siedzib± jest Tel Aviv. Przedsiębiorstwo autobusowej komunikacji publicznej, obejmuj±ce swym zasięgiem cały Izrael.
    Witryna firmy: http://www.egged.co.il/

Eilat Port - siedzib± jest Ejlat. Izraelska "brama wyj¶ciowa na południe" dla transportu morskiego do Afryki, Azji i Dalekiego Wschodu.
    Witryna firmy: http://www.israports.org.il/ports/Eilat.asp

EL-AL Israel Airlines - siedzib± jest Lod. Narodowe linie lotnicze Izraela. Międzynarodowe przeloty i usługi Cargo.
    Witryna firmy: http://www.elal.co.il/

Eldan - siedzib± jest Tel Aviv. Operator 15 wypożyczalni samochodowych w Izraelu.
    Witryna firmy: http://www.eldan.co.il/

Europcar - wypożyczanie samochodów oraz lising.
    Witryna firmy: http://www.europcar.co.il/

F.N. Aviation - siedzib± jest Herzliya. Loty powietrznych taksówek w Izraelu. Szkoła latania. Flota samolotów Cessna.
    Witryna firmy: http://www.fna.co.il/

Gold Line Shipping - siedzib± jest Haifa. Agencja międzynarodowego transportu morskiego. Pełen asortyment usług.
    Witryna firmy: http://www.goldline-gls.com/

Haifa Port - siedzib± jest Haifa. Naturalny port w Zatoce Hajfy. Dysponuje międzynarodowym terminalem pasażerskim. Oferuje wszelkie usługi transportowe.
    Witryna firmy: http://www.haifaport.org.il/

Hertz - siedzib± jest Lod. Operator 14 wypożyczalno w Izraelu. Oferuje wypożyczanie samochodów oraz lising.
    Witryna firmy: http://www.hertz.co.il/

Israel Institute of Transportation Planning and Research - siedzib± jest Tel Aviv. Planowanie transportu na skalę krajow±, regionaln± i miejsk±, strategia rozwoju i zarz±dzanie policj±. Planowanie oraz realizacja inwestycji na duż± skalę.
    Witryna firmy: http://www.iitpr.co.il/jetsite/english/index.htm

Israel Railways - sieć kolejowa w Izraelu ł±czy ze sob± następuj±ce miasta: Netanya, Herzliya, Petach Tikva, Rosh Ha-Ayin, Hod Ha-Sharon, Kfar Saba, Lod, Rehovot, Ashdod, Rishon Le-Zion, Ben-Gurion International Airport, Modi'in i Haifa i Nahariya.
    Witryna firmy: http://www.israrail.org.il/

Israir - siedzib± jest Tel Aviv. Międzynarodowe przeloty czarterowe i regularne krajowe poł±czenia pomiędzy Ejlatem, Hajf± i Tel Awiwem.
    Witryna firmy: http://www.israir.co.il/

Kavim Public Transportation - operator publicznego transportu autobusowego w Tel Awiwie, Petah Tikva i Kiriat Ono.
    Witryna firmy: http://www.kavim-t.co.il/

Lucy Borchard Shipping - siedzib± jest Tel Aviv. Oferuje kompleksow± obsługę transportu morskiego kontenerów z Izraela do głównych portów i terminali przeładunkowych w północnej Europie, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Grecji, Egiptu oraz Cypru.
    Witryna firmy: http://www.lubor.co.il/

M.M. Trade and Customs Services - siedzib± jest Azur. Logistyka, międzynarodowe przewozy, usługi kontenerowe i kompleksowy serwis przewozów lotniczych do lub z Izraela z krajów w Europie, Azji i Ameryki.
    Witryna firmy: http://www.mmtrade.co.il/

Maman Cargo Terminals - siedzib± jest Lod. Terminal cargo na międzynarodowym lotnisku Ben-Guriona w Lod. Naziemna obsługa przewozów cargo i pasażerów lotniczych w Izraelu. Naziemna obsługa linii lotniczych.
    Witryna firmy: http://www.maman.co.il/eng/

Mayan - siedzib± jest Ramat-Gan. Powietrzne i morskie przewozy eksportowe oraz importowe. Logistyka - magazyny oraz dystrybucja.
    Witryna firmy: http://www.mayan.co.il/

Metropoline - siedzib± firmy jest Tel Aviv. Publiczny transport pomiędzy miastami.
    Witryna firmy: http://www.metropoline.com/

Orange Aviation - siedzib± jest Moshav Ben Shemen. Usługi powietrznej taksówki. Prywatne samoloty. Usługi powietrznej karetki, wł±czaj±c ewakuację ludzi i specjalne przeloty z medycznym personelem i sprzętem.
    Witryna firmy: http://www.or-av.com/

Sa-Gal Rent-a-Car Company - siedzib± jest Tel Aviv. Wypożyczanie samochodów do celów turystycznych, komercyjnych i instytucji. Działa w Jerozolimie, Netanya i Hajfie.
    Witryna firmy: http://www.sa-gal.co.il/

Sharon - siedzib± jest Lod. Międzynarodowe przewozy i usługi logistyczne, współpraca, transport naziemny, przewozy od drzwi do drzwi, itp.
    Witryna firmy: http://www.sharoncargo.com/

SpaceLogic - siedzib± jest Netanya. Systemy automatycznego przekierowania bagaży z pełnym oprogramowaniem logistycznym. Systemy zabezpieczeń na lotniskach poł±czone z przestrzeni± magazynow± i dystrybucj±.
    Witryna firmy: http://www.space-logic.com/

Thrifty Car rental - siedzib± jest Lod. Operator 14 wypożyczalni w Izraelu.
    Witryna firmy: http://www.thrifty.co.il/

Traffic Rent a Car - siedzib± jest Herzliya . Operator 11 wypożyczalni samochodów w Izraelu, z flot± około 4000 samochodów. Długoterminowy lising dla sektorów komercyjnych i przemysłu.
    Witryna firmy: http://www.traffic.co.il/

Unishipping Israel - siedzib± firmy jest Tel-Aviv. Agencja zarz±dzaj±ca statkami i oferuj±ca czartery. Wielko¶ć statków od 2000 dwt do panamax. Transport żywego inwentarzu. Usługi przewozowe pomiędzy bazami amerykańskimi w Zatoce Perskiej a Stanami Zjednoczonymi, Kanad±, oraz całe Morze ¦ródziemne i Morze Czarne.
    Witryna firmy: http://www.unishipping.co.il/

Zim Israel Navigation Company - siedzib± jest Haifa. Zarz±dza flot± statków 80 różnych wielko¶ci. Poł±czenia z portami na całym Morzu ¦ródziemnym oraz z Ameryk±.
    Witryna firmy: http://www.zim.co.il/

 

¬ródło: Materiały z gov.il

 Na poczštek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2013 by Gedeon