ROLNICTWO  IZRAELA  -  Gospodarka
             -  Gospodarka narodowa
          - Rolnictwo         
                    -  Przemysł dla
                                      rolnictwa
                    -  Przedsiębiorstwa
                                       rolnicze
                    -  Kibuce i moszawy
             -  Transport

  

Izrael to mały, pustynny kraj, posiadający tylko jedno jezioro ze świeżą wodą - Kinneret (Morze Galilejskie) - które pełni rolę narodowego zbiornika wodnego. Pomimo małej powierzchni kraju Izrael posiada zróżnicowane pod względem klimatu regiony: od bogatej w deszcze i roślinność północy do terenów południowych, gdzie opady są prawdziwą rzadkością. Przekształcenie pustyni w tereny zielone stało się dla Izraela wyzwaniem motywującym do wyznaczania nowych szlaków w dziedzinie gospodarki wodnej i do powstania instytucji Narodowego Dostawcy Wody, który dostarcza wodę z jeziora Kinneret do południowych regionów kraju, umożliwiając irygację wielkich obszarów rolniczych. Produkty pochodzące z tych regionów w okresie zimowym cieszą się dużą popularnością za granicą i są eksportowane, głównie do krajów Europy.
    Wzrost populacji i standardu życia mieszkańców oraz okres suchych lat są głównymi przyczynami niedoboru wody w Izraelu, a także w całych regionie Bliskiego Wschodu. Państwo Izrael radzi sobie z tą sytuacją za pomocą następujących elementów:
        - metody oszczędzania wody przeznaczonej do irygacji. Kroplowe systemy nawadniania maksymalizujące plony zbóż. Mogą one być również wykorzystane do nawożenia - odżywiania roślin; wraz z wodą dostarczane są substancje odżywcze prosto do korzeni rośliny, rezultatem czego jest redukcja kosztów i minimalizacja zanieczyszczenia gleby oraz wód gruntowych.
        - oczyszczanie i uzdatnianie ścieków komunalnych na potrzeby irygacji. Obecnie uzyskuje się ze ścieków komunalnych do 70% zutylizowanej wody, którą można przeznaczyć na cele rolnicze.
        - odsalanie wody morskiej. Ocenie budowany jest zakład, który będzie w stanie odsalać 100 milionów metrów sześciennych wody. Projekt oparty na B.O.T. (Build, Operate, Transfer - Bodowa, Eksploatacja, Transfer), będzie mógł odsalać wodę morską, której koszt nie przekroczy 50 centów za metr sześcienny. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na budowę infrastruktury do odsalania dalszych 400 milionów metrów sześciennych wody.

W ciągu ostatniej dekady gospodarka światowa, pomimo wzrostu populacji, zapewniła wystarczającą ilość żywności dla większości mieszkańców świata. Proces ten przeważnie odbywał się bez powiększania obszarów rolniczych - poprzez wzrost wydajności zbiorów. Jednakże, temu sukcesowi towarzyszył wzrost poziomu substancji chemicznych, mechanizacji oraz wielu innych czynników, które przyczyniły się do degradacji przyrody, ziemi, wód i powietrza. Koniecznością stało się powstrzymanie owego zniszczenia, aby móc zapewnić przyszłość planety, na której żyjemy. Oto sens nieustannego postępu dokonywanego w rolnictwie.
    Izrael dołączył do innych krajów świata, które prowadzą działalność na rzecz powstrzymania degradacji warstwy ozonowej, powodowanej przez bromek metylu i inne substancje używane do dezynsekcji. Izrael opracowuje substraty nie powodujące zagrożenia. Ogrzewanie energią słoneczną, specjalnie opracowane plastikowe arkusze minimalizujące użycie chemikaliów, i przyjazne środowisku pestycydy i herbicydy to rezultaty intensywnych badań oraz współpracy farmerów i ośrodków akademickich. Ponadto, w wielu dziedzinach rolnictwa opracowano i wdrożono biologiczne zwalczanie szkodników i chorób roślin.
    Rolnictwo organiczne to gwałtownie rozwijający się trend światowej agrotechnologii, w której Izrael jest jednym z dostawców organicznych produktów rolniczych, produkowanych bez zastosowania środków chemicznych.

Państwo Izrael to także uznany na świecie lider w dziedzinie badań i zaawansowanych technik irygacyjnych, dzięki którym można zaoszczędzić wodę, takich jak nawadnianie kropelkowe, a także zmniejszyć ryzyko skażenia gleby i wód gruntowych, spowodowane nadmiernym użyciem nawozów sztucznych. Ponadto, nawadnianie kropelkowe, a w szczególności bezpośrednie nawadnianie gleby, jest optymalną metodą powtórnego użycia wody otrzymanej z oczyszczalni ścieków. W tej technologii woda jest bezpośrednio podawana do korzeni rośliny, a jej dawki są ściśle określone. Wszystko to dzieje się przy minimalnym kontakcie z zatrudnionymi przy roślinach pracownikami oraz z górną częścią rośliny.

Inną poszukiwaną na świecie technologią jest sposób radzenia sobie z odpadami pochodzącymi z hodowli zwierząt - jednym z najbardziej dotkliwych czynników, powodujących zanieczyszczenia w wielu rejonach świata. Izrael, oferując rozmaite rozwiązania, jest pionierem w badaniach i wdrażaniu technologii w tym zakresie, np. ekstrakcji biogazów za pomocą beztlenowej fermentacji, kompostowania i stabilizacji odpadów osadowych.

W Izraelu opracowano nowe technologie walki ze szkodnikami, za pomocą których jest minimalizowane lub eliminowane użycie pestycydów. Wśród nich wymienić można metody biologiczne, specjalne pułapki na insekty, siatki wykonane z tworzyw sztucznych i różne rodzaje oświetlenia szklarni, np. plastikowe arkusze, które oślepiają insekty i zapobiegają przed atakiem na rośliny.

Rolnictwo
  1980 1990 2000 Jednostka
produkt netto 72,4 139,3 250,2 1986 = 100
zatrudnienie osób 87,7 70,9 72,2 1 000
wartość netto rolnictwa
(ceny z 1986)
2 460,7 2 481,7 2 647,3 1 000 NIS
Produkcja: - pszenica 253,2 291,2 294,0 1 000 ton
- warzywa 607,0 1 085,3 1 192,9 1 000 ton
- ziemniaki 171,7 213,9 363,1 1 000 ton
- cytrusy 1 542,8 1 506,2 1 751,7 1 000 ton
- avokado 32,0 48,0 81,3 1 000 ton
- mięso drobiowe 200,0 261,7 406,2 1 000 ton
- wołowina 55,0 67,8 97,5 1 000 ton
- mleko krowie 670,3 923,9 1 149,3 1 milion litrów
- jajka 1 451,0 1 548,0 1 570,4 1 milion
- ryby 24,7 26,2 38,6 1 000 ton

Źródło: Materiały z gov.il

Na podstawie materiałów Amabasady Izraela w Warszawie.

 

 


Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2013 by Gedeon