POEZJA
      -  SzaSztil
   -  Cmentarz na Ślężnej
      -  Izkor
      -  Iskierka nadziei
      -  Memory
      -  W synagodze
      -  Wojna
      -  Z marzeniami
 

 

 

    "Cmantarz na Ślężnej"

 

    W lesie kamiennych dusz
           Słyszę wołanie umarłych
                Niczyje głosy błądzą wciąż
                     Szukając drogi powrotu

                       Stąpam po trawach wysokich
                               Mijając pomniki
                                    Antyczna kraina w ciszy tkwi
                                         Czekając na powrót przeszłości

                                              W lesie kamiennych nazwisk

                                                       Słyszę głosy
                                                               Widzę błądzące dusze ludzi
                                                                    I myślę o życiu

 

 

Wiersz o cmentarzu żydowskim we Wrocławiu znajdującym się przy ul. Ślężnej.

09-02-2007 - Mirka

 

 

Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2007 by Gedeon