POEZJA
      -  SzaSztil
      -  Cmentarz na Ślężnej
      -  Izkor
      -  Iskierka nadziei
   -  Memory
      -  W synagodze
      -  Wojna
      -  Z marzeniami
 

 

 

                                                                    Dedykuję pomordowanym
                                                                        dzieciom przez hitlerowców

"Memory"

  Miliony światełek i łez miliony
      Ciemność, ciemność i tylko ciemność
      Ściśnięte serce szlocha
      Mózg okaleczony pęka

  Miliony głosów, wołanie o życie
      Ciemność, ciemność i tylko ciemność
      Ściśnięte gardło woła
      Mózg porażony płonie

  Tysiące ludzi i tyle grzechów
      Ciemność, ciemność i tylko ciemność
      Hołd pogrążony w ciszy
      Zasypiam w boleściach

                                                                    Miroslawa Stojak

                                                                    Włocławek, 01-04-2006

 

 

Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2006-2007 by Gedeon