OBÓZ  KONCENTRACYJNY  -  OŚWIĘCIM - BRZEZINKA   -  Martyrologia
                -  Bełżec
                -  Chełmno
                -  Gross-Rosen
                -  Majdanek
 - Oświęcim-Brzezinka
                -  Płaszów
                -  Sobibór
                -  Sztutowo
                -  Treblinka


    -  Auschwitz-Birkenau - fotogaleria
Auschwitz-Birkenau
(zdjęcie: Marek Księżarczyk)

(zdjęcia: Yarek Shalom)

 

 


(zdjęcie: Marek Księżarczyk)

 

Konzetrationslager Auschwitz założony został w 1941 roku dla polskich więźniów politycznych, lecz od 1941 roku Gestapo zaczęło kierować do niego więźniów innych narodowości. Ze wzrostem liczby więźniów powiększał się obszar obozu i wkrótce stał się ogromną fabryką śmierci. Składał się z trzech części:
    - Auschwitz I (obóz macierzysty);
    - Auschwitz II-Birkenau (utworzony w odległej o 3 km Brzezince);
    - Auschwitz III-Monowitz.

KL Auschwitz pełnił dwie funkcje. Był największym hitlerowskim obozem koncentracyjnym, w którym więźniowie ginęli wskutek wyniszczającej pracy, głodu, epidemii oraz pojedynczych i zbiorowych egzekucji. Od 1942 roku stał się również największym ośrodkiem masowej natychmiastowej zagłady, głównie ludności żydowskiej, przeprowadzanej w specjalnie do tego celu wybudowanych komorach gazowych. Ciała pomordowanych spalano w krematoriach oraz na stosach lub w dołach. Od 1943 roku w komorach gazowych zginęło około 1,5-2 mln Żydów, głównie z Polski, Węgier, Słowacji i Grecji.

Zobacz więcej:           Historia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau

                                         

Na mocy uchwały Sejmu PRL z 2 lipca 1947 roku tereny byłego obozu w Oświęcimiu wraz z wszelkimi zabudowaniami i urządzeniami zachowane zostały jako pomnik męczeństwa - Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka, które rocznie zwiedza 600 tysięcy osób. Wykwalifikowani przewodnicy władający różnymi językami przez 4 godziny oprowadzają zwiedzających. Po obozie najlepiej poruszać się wyznaczoną trasą. Szlak rozpoczyna się przy bramie śmierci (wejście przy dawnej głównej wartowni SS) i główną aleją wiedzie do kolejowej rampy wyładowczej. Głównym punktem ekspozycji są pozostałości po krematoriach i komorach gazowych, między którymi wznosi się od 1967 roku Międzynarodowy Pomnik Ofiar Faszyzmu. Zachowały się również budynki łaźni obozowej, staw, do którego zsypywano ludzkie popioły, i komendantura.

                                            
(zdjęcie: Marek Księżarczyk)

27 czerwca 2007 roku UNESCO dokonało zmiany nazwy obozu na: Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945). Polski rząd zabiegał o zmianę przede wszystkim, by oddana została prawda historyczna o rzeczywistym charakterze obozu, a nazwa precyzyjnie odnosiła się do reżimu nazistowskiego w Niemczech.


(zdjęcie: H. Gryz)

  
(zdjęcia: H. Gryz)

Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka,
        ul. Więźniów Oświęcimia 20,
        tel. (33) 843 20 22, 843 20 77.
          -  Międzynarodowa Rada Oświęcimska
          -  Muzeum w Oświęcimiu

Muzeum czynne w okresie 16 XII-29 II w godzinach 8:00-15:00,
                          w okresie 1 II-31 III w godzinach 8:00-16:00,
                          w okresie1 IV-30 IV w godzinach 8:00-17:00,
                          w okresie 1 V-31 V w godzinach 8:00-18:00,
                          w okresie 1 VI-31 VIII w godzinach 8:00-19:00,
                          w okresie 1 IX-30 IX w godzinach 8:00-18:00,
                          w okresie 1 X- 31 X w godzinach 8:00-17:00,
                          w okresie 1 XI-15 XII w godzinach 8:00-16:00.

Od 15 IV do 31 X między obozami kursuje autobus.


(zdjęcie: H. Gryz)

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dzieciom do lat 13 wstęp do muzeów martyrologii jest zabroniony. Uczniowie powinni zwiedzać Muzeum pod opieką osób dorosłych.


(zdjęcie: Marek Księżarczyk)


Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2004-2013 by Gedeon