OBÓZ  KONCENTRACYJNY  -  KRAKÓW-PŁASZÓW   -  Martyrologia
                -  Bełżec
                -  Chełmno
                -  Gross-Rosen
                -  Majdanek
                -  Oświęcim-Brzezinka
 - Płaszów
                -  Sobibór
                -  Sztutowo
                -  Treblinka

Płaszów
(zdjęcia: Gedeon)

 

 


(zdjęcia: Gedeon)

Płaszów jest dzielnicą mieszkaniową położoną w południowej części Krakowa (administracyjnie część dzielnicy Podgórze), na prawym brzegu rzeki Wisły.

Podczas II wojny światowej Niemcy utworzyli w Płaszowie obóz koncentracyjny. Pierwotnie powstał on pod koniec 1942 roku jako karny obóz pracy przymusowej dla Żydów, później także dla Polaków. Niemcy utworzyli ten obóz na terenie dwóch cmentarzy żydowskich - krakowskiego i podgórskiego. W trakcie rozbudowy obozu cmentarze zostały całkowicie zniszczone, a kamienie nagrobne wykorzystano do utwardzania dróg i na podmurówki baraków. Więźniowie w obozie chodzili pod drodze wyłożonej macewami.
    Obóz w Płaszowie obejmował powierzchnię około 80 hektarów. Otoczony był podwójnymi zasiekami z drutu kolczastego pod napięciem elektrycznym. Co kilkaset metrów wznosiły się wieże strażnicze. Obóz pierwotnie nazywał się Barackenbau.
    Więźniowie pracowali w kamieniołomach, niegdyś należących do spółki handlowej "Liban&Ehrenpreis", położonych w pobliżu obozu - w późniejszym okresie w tym miejscu powstał obóz karny. Na terenie obozu powstała specjalna strefa przemysłowa, w której wykorzystywano niewolniczą pracę więźniów. W tej części przemysłowej obozu znajdowały się zakłady konfekcyjne Madritscha, szyjące mundury dla wojska, oraz inne liczne warsztaty: ślusarski, stolarski, tapicerski, mechaniki samochodowej, elektryczny, kuśnierski, krawiecki, szewski, papierniczy i drukarnia. W drukarni drukowano między innymi, przeważnie nocą, tajne rozkazy władz niemieckich i dokumenty SS. Zdarzało się, że po zakończeniu pracy drukarzy rozstrzeliwano. W części magazynowej więźniowie również selekcjonowali i naprawiali zrabowane przez Niemców wartościowe przedmioty: biżuterię, zegarki, meble. Obóz posiadał kilka filii umiejscowionych przy większych zakładach produkcyjnych - jednym z takich podobozów była Fabryka Naczyń Emaliowanych należąca do Oskara Schindlera. Więźniowie pracowali również w pobliskiej fabryce kabli, w cegielni w Bonarce, na lotnisku w Rakowicach i kilku firmach na Zabłociu.

Początkowo w obozie przebywało 2 tysiące więźniów, później 10 tysięcy. Przez obóz przeszło około 150 tysięcy więźniów, głównie Żydów. Wraz ze wzrostem ilości więźniów, przybywało również baraków. Teren obozu ostatecznie objął około 180 baraków mieszkalnych i przemysłowych. W szczytowym okresie przebywało w nim około 25 tysięcy więźniów. Ogółem przez obóz przeszło około 150 tysięcy ludzi.
    Do obozu napływali Żydzi z Małopolski (z likwidowanych gett w Tarnowie, Mielcu, Rzeszowie, Drohobyczu, Janowie i innych), a także ze Słowacji i Węgier. Odchodziły stąd transporty do obozów pracy na terenie Rzeszy Niemieckiej i do obozów zagłady w Bełżcu i Oświęcimiu.

W połowie 1943 roku przekształcono go w podobóz obozu koncentracyjnego Majdanek. Pod koniec 1943 roku zaczęto budowę krematorium i komór gazowych, których nie ukończono. Więźniowie obozu byli wyniszczani głodem, chorobami, morderczą pracą, sadystycznym biciem i masowymi egzekucjami. Na terenie obozu znajduje się kilka masowych grobów, w których pogrzebano kilka tysięcy ludzi.
    Od 14 kwietnia 1944 roku Niemcy przekształcili obóz w samodzielny obóz koncentracyjny Płaszów. Miał on swoje własne filie w Mielcu i Wieliczce.
    Nasilenie transportów więźniów do obozu przypadło na okres likwidacji gett i upadek powstania warszawskiego w 1944 roku. Na terenie obozu dokonywano masowych egzekucji więźniów, w tym z podległych krakowskiemu gestapo więzień (między innymi z więzienia Montelupich).

Jesienią 1944 roku Niemcy przystąpili do likwidacji obozu. Liczne transporty więźniów wysyłano do obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau, Stutthof i innych, w których czynne były komory gazowe. Ostatnią grupę wywieziono 16 stycznia 1945 roku do obozu zagłady Auschwitz-Birkenau II.
    Liczbę ofiar obozu szacuje się na około 80 tysięcy osób, głównie Żydów. Wojnę przeżyli nieliczni z więźniów Płaszowa - wśród nich znalazło się 1.100 krakowskich Żydów ocalonych przez Oskara Schindlera.

Komendant obozu, Amon Goeth, został aresztowany przez władze niemieckie 13 września 1944 roku. Oskarżono go o korupcję, handel na czarnym rynku oraz łamanie regulaminu obozowego, nie oskarżono jednak o morderstwa czy znęcanie się nad więźniami. Został on zwolniony z więzienia w styczniu 1945 roku z powodu cukrzycy, przebywał w sanatorium w Bad Tölz, gdzie tuż po zakończeniu wojny aresztowały go wojska amerykańskie. Uznany za zbrodniarza wojennego, został przekazany władzom polskim. Oskarżony o ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości, stanął przed sądem i został skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano 13 września 1946 roku w Krakowie.

Zobacz więcej:          Historia obozu koncentracyjnego Plaszow

  
(zdjęcia: Gedeon)

Obecnie obszar byłego obozu jest bardzo zaniedbany. Nie ma tam jakiegokolwiek oznakowania ułatwiającego poruszanie się po terenie i odnalezienie miejsc masowych grobów. Na grzbiecie wzgórza górującego nad terenem obozu wzniesiono w 1964 roku pomnik dla uczczenia ofiar faszyzmu (projekt W. Cęckiewicza i R. Szczypczyńskiego). Po lewej stronie znajduje się mniejszy pomnik odsłonięty w 2000 roku w hołdzie węgierskim Żydówkom, które przeszły przez obóz w Płaszowie w drodze do komór gazowych w Auschwitz-Birkenau.


(zdjęcia: Gedeon)

W 2003 roku Dyrekcja Fundacji Centrum Edukacji Kulturowej i Ekologicznej w Krakowie postawiła tablice informacyjne przy wejściach na teren byłego obozu. Fundacja planuje w najbliższej przyszłości oznakować teren obozu i opracować informację na temat obozu.

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dzieciom do lat 13 wstęp do muzeów martyrologii jest zabroniony. Uczniowie powinni zwiedzać Muzeum pod opieką osób dorosłych.

 


Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2004-2013 by Gedeon