DZIEJE  ŻYDÓW  W  POLSCE  -  HOLOKAUST  ( 1939 - 1945 )  -  Żydzi w Polsce
        -  Średniowiecze (do 1500 r.)
        -  Nowożytność
                             (do rozbiorów 1795 r.)
        -  zabór pruski (do 1918 r.)
        -  zabór rosyjski (do 1918 r.)
        -  zabór austriacki (do 1918 r.)
        -  II Rzeczpospolita
                                       (1918-1939)
 - Holokaust (1939-1945)
        -  Dzieje najnowsze (po 1945) 

 

 

Liczbę Żydów przed wojną podaje Rocznik Statystyczny z 1939 r. wskazując ok. 3,5 mln osób. Było to w tym czasie najliczniejsze skupisko Żydów w Europie i jednocześnie kulturowe i duchowe centrum tej społeczności.

 

Faszyzm III Rzeszy doprowadził do zagłady niemal całego żydostwa polskiego, przerwał bujny rozwój tej kultury, niszcząc jej wszelkie przejawy. Co więcej, ziemie polskie stały się cmentarzem dalszych 3 milionów Żydów z całej Europy. Miejscami kaźni były głównie obozy koncentracyjne w Treblince, Bełżcu, Sobiborze, Chełmnie nad Nerem, Oświęcimiu, Majdanku, Sztutowie. Warto też zaznaczyć, że ludność żydowska czynnie włączyła się do walki z najeźdźcą, co zresztą czyniła zawsze, angażując się we wszystkie polskie ruchy niepodległościowe.

 

 

    Więcej informacji:
                                                
- Holocaust (1939-1942)
                                                - Holocaust (1942-1945)
                                                - Miejsca martyrologii Żydów w Polsce
                                                - Nazistowskie obozy zagłady

 

 

 


Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2013 by Gedeon