TURYSTYKA  -  QALQILYAH  -  Turystyka - Dystrykt Judei
                                                   i Samarii
 
          regiony:
     -  Samaria
     -  Dolina rzeki Jordan
     -  Judea
     -  Morze Martwe
 
          największe miasta:
     -  Ariel
     -  Betlejem
     -  Hebron
     -  Jenin
     -  Jerycho
     -  Ma'ale Adummim
     -  Nablus
 - Qalqilyah
     -  Ramallah
     -  TulkarmAutonomia Palestyńska


 

 

 

Miasto Qalqilyah jest położone w zachodniej części Samarii (w Dystrykcie Judei i Samarii, w Izraelu). Liczy około 28 000 mieszkańców (dane z 2003 r.).
    Qalqilyah znajduje się pod palestyńską administracją, na terytorium Autonomii Palestyńskiej.

Rys historyczny:

Obszar miasta Qalqilyah był zasiedlony już w czasach prehistorycznych. W czasach rzymskich w pobliżu miasta przebiegała jedna z rzymskich dróg. Z tego powodu, podczas wojen i powstań przez Qalqilyah przechodziły walczące armie.
    W następnych wiekach Qalqilyah było zasiedlone przez ludność arabską.

W wyniku wojny żydowsko-arabskiej w 1948 roku Qalqilyah znalazł się pod jordańską okupacją. W 1967 roku miasto zajęło wojsko izraelskie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------

Opracowano na podstawie "Explorer Izrael", "Pascal Izrael", "Winnica", "Świat Biblii", biuletynów Ambasady Izraela w Polsce, witryn internetowych rządu Izraela i innych opracowań dotyczących Państwa Izrael.

--------------------------------------------------

Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2006 by Gedeon