TURYSTYKA  -  TULKARM  -  Turystyka - Dystrykt Judei
                                                   i Samarii
 
          regiony:
     -  Samaria
     -  Dolina rzeki Jordan
     -  Judea
     -  Morze Martwe
 
          największe miasta:
     -  Ariel
     -  Betlejem
     -  Hebron
     -  Jenin
     -  Jerycho
     -  Ma'ale Adummim
     -  Nablus
     -  Qalqilyah
     -  Ramallah
 - TulkarmAutonomia Palestyńska


 

 

 

Miasto Tulkarm jest położone w północno-zachodniej części Samarii (w Dystrykcie Judei i Samarii, w Izraelu). Liczy około 54 000 mieszkańców (dane z 2005 r.).
    Tulkarm znajduje się pod palestyńską administracją, na terytorium Autonomii Palestyńskiej.

Rys historyczny:

Pierwotną nazwą miasta był Tur Karem, co oznacza w języku aramejskim: "góra hojności". Wynikało to z faktu położenia miasta na górze, która zapewniała dogodne warunki obrony. Natomiast żyzność tutejszych ziem i ich zasobność, dały przydomek "hojności".
    Mała osada rolnicza rozwinęła się w miasto dopiero na początku XX wieku.

W wyniku wojny żydowsko-arabskiej w 1948 roku Tulkarm znalazł się pod jordańską okupacją. W 1967 roku miasto zajęło wojsko izraelskie. W 1995 roku Tulkarm zostało przekazane palestyńskiej administracji.

Rys turystyczny:

Miasto Tulkarm jest usytuowane w zachodniej części Samarii, w odległości 15 kilometrów od wybrzeża Morza Śródziemnego, w miejscu gdzie równina przybrzeżna spotyka się z górami Nablus. To centralne położenie między równiną a górąmi dało temu miasto duże znaczenie handlowe i militarne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------

Opracowano na podstawie "Explorer Izrael", "Pascal Izrael", "Winnica", "Świat Biblii", biuletynów Ambasady Izraela w Polsce, witryn internetowych rządu Izraela i innych opracowań dotyczących Państwa Izrael.

--------------------------------------------------

Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2006 by Gedeon