TURYSTYKA  -  RAMALLAH  -  Turystyka - Dystrykt Judei
                                                   i Samarii
 
          regiony:
     -  Samaria
     -  Dolina rzeki Jordan
     -  Judea
     -  Morze Martwe
 
          największe miasta:
     -  Ariel
     -  Betlejem
     -  Hebron
     -  Jenin
     -  Jerycho
     -  Ma'ale Adummim
     -  Nablus
     -  Qalqilyah
 - Ramallah
     -  TulkarmAutonomia Palestyńska

Żydowskie osiedle Psagot,
w pobliżu Ramallah


 


Ramallah

Miasto Ramallah jest położone około 15 kilometrów na północ od Jerozolimy, w Samarii (w Dystrykcie Judei i Samarii, w Izraelu). Liczy około 57 000 mieszkańców (dane z 2003 r.).
    Ramallah znajduje się pod palestyńską administracją, na terytorium Autonomii Palestyńskiej. Jest to stolica Autonomii Palestyńskiej.

Rys historyczny:

Współczesne miasto Ramallah zostało założone w połowie XVI wieku przez arabskie plemię przybyłe z Jemenu. Początkowo osada rozwijała się jako rolnicza wieś, w której okolicy osiedlali się przeważnie chrześcijanie. Na początku XIX wieku w Ramallah wybudowano pierwszy arabski kościół chrześcijański w Palestynie. W owym czasie Kościół Rzymsko-Katolicki założył w Ramallah wyższą szkołę dla dziewcząt Św. Józefa. Z czasem w Ramallah swoją działalność rozpoczęły także inne kościoły chrześcijańskie: Kościół Luterański, Arabski Kościół Episkopalny, Kościół Baptystów, Koptyjski Kościół Ortodoksyjny, Kwakrzy i Świadkowie Jehowy.
    W 1908 roku Ramallah uzyskało prawa miejskie.

Jako wynik I wojny światowej, w grudniu 1917 roku Ramallah zajęli Brytyjczycy. Następne lata były okresem wielkiej rozbudowy miasta. Równocześnie wielu mieszkańców Ramallah decydowało się na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Na ich miejsce w Ramallah osiedlali się mieszkańcy z innych miasteczek Palestyny.
    W 1946 roku Brytyjczycy uruchomili w Ramallah stację radiową BBC, której hebrajską nazwą był: "Kol Yerushalaym" albo "The Voice of Jerusalem".
    W 1947 roku ONZ postanowiło, że Ramallah wejdzie w skład arabskiego państwa w Palestynie. Jednak w wyniku wojny żydowsko-arabskiej w 1948 roku Ramallah znalazło się pod jordańską okupacją. Do miasta napłynęły tłumy arabskich uchodźców z Izraela.
    W 1967 roku Ramallah zostało zajęte przez wojska izraelskie. W 1987 roku wybuchło palestyńskie powstanie (Intifada). Ramallah stało się wówczas widownią krwawych walk palestyńsko-izraelskich. W 1995 roku Ramallah została przekazana pod palestyńską administrację w ramach Autonomii Palestyńskiej. Wybudowano tutaj kompleks administracji rządowej Autonomii Palestyńskiej. W ten sposób Ramallah stało się stolicą Autonomii.

Rys turystyczny:

Miasto Ramallah jest położone w dolinie Szile. Ramallah jest uznawane za najbogatsze i kulturalne, oraz najbardziej liberalne ze wszystkich palestyńskich miast. Mieszka tutaj kilkunastu najpopularniejszych palestyńskich działaczy, poetów, artystów i muzyków. Cechą charakterystyczną miasta jest różnorodność wyznaniowa i duża ilość różnych kościołów oraz meczetów.
    Wybudowano tutaj teatr Al-Kasaba i Pałac Kultury Ramallah. Jest to jedyne miejsce jego rodzaju na palestyńskich terenach. Budynek mieści widownię z 736-miejscami, a także sale konferencyjne, sale wystawowe i kino. Od 2004 roku w Ramallah odbywa się doroczny międzynarodowy festiwal filmowy.

         -  Al-Kasaba Theatre

Ramallah słynie także z centrum palestyńskiej administracji rządowej. Kompleks budynków nosi nazwę Mukata. Podczas palestyńskiego powstania, w 2002 roku został on częściowo zburzony przez izraelską armię. Obecnie trwają intensywne prace budowlane mające na celu jego odbudowę.
    Na terenie kompleksu rządowego Mukata pochowano zmarłego palestyńskiego przywódcę, Jasera Arafata.

 

Z Ramallah prowadzi dwujezdniowa droga bezpośrednio do Jerozolimy. Droga wspina się na górę Skopus, a następnie schodzi w dół do nowoczesnych osiedli Jerozolimy.

 

 

 

--------------------------------------------------

Opracowano na podstawie "Explorer Izrael", "Pascal Izrael", "Winnica", "Świat Biblii", biuletynów Ambasady Izraela w Polsce, witryn internetowych rządu Izraela i innych opracowań dotyczących Państwa Izrael.

--------------------------------------------------

Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2006 by Gedeon