PALESTYŃSKI  TERROR  W  2005 ROKU  -  Czasy i fakty

Komentarze aktualnych wydarzeń:

      -  Raport o terroryzmie - 2006
      -  Raport o terroryzmie - 2005
      -  Czy Izrael uderzy na Iran?
      -  Irański program nuklearny
      -  Raport o terroryzmie - 2004
      -  Kim był Jaser Arafat?
      -  Raport o terroryzmie - 2003
      -  Sprawa "muru bezpieczeństwa"
      -  Finanse
                             Autonomii Palestyńskiej
      -  Zwodzenie mas
      -  Europa i "sprawa żydowska"
      -  Masakra w Jeninie?

Inne:

          -  Ciekawe linki
    
    
    

Zamach w Tel Avivie
(źródło: Reuters)Zamach w Netanya
(źródło: Reuters)Zamach w Netanya
(źródło: Reuters)


 

 

 

Rok 2005 charakteryzował się oznajmieniem zawieszenia broni, które zostało ogłoszone przez palestyńskie organizacje militarne 22 stycznia 2005 roku. Palestyńskie organizacje zobowiązały się wówczas do powstrzymania się przed wszelkimi aktami terroru względem Izraela. Zawieszenie miało obowiązywać do końca 2005 roku.

Jednakże, w całym 2005 roku doszło do 2.990 akcji terrorystycznych wymierzonych przeciwko izraelskim celom. Ostrzał rakietami Qassam nawet się nasilił, i wzrósł z 309 w 2004 roku do 377 w 2005 roku.

Również w Judei nastąpił wzrost liczby ataków terrorystycznych, z 288 w 2004 roku do 379 w 2005 roku. Największa spadek liczby ataków nastąpił w Strefie Gazy - z 2.637 w 2004 roku do 1.205 w 2005 roku.

Podsumowując, można zauważyć, że w 2005 roku nie nastąpiła żadna prawdziwa zmiana w nastawieniu palestyńskich organizacji terrorystycznych, które nadal są nastawione na atakowanie izraelskich celów. Liczba ostrzeżeń antyterrorystycznych utrzymywała się przez cały rok na stałym bardzo wysokim poziomie.

Nastąpił wyraźny spadek liczby ofiar. W 2005 roku zginęło 45 Izraelczyków (37 cywilów i 8 członków sił bezpieczeństwa). W porównaniu, w 2004 roku zginęło 117 Izraelczyków ( 76 cywilów i 41 członków sił bezpieczeństwa). Nastąpił spadek o 60 %. Wśród tych ofiar, 23 osoby zginęły w wyniku ataków samobójczych - w porównaniu, w 2004 roku w piętnastu atakach samobójczych zginęło 55 Izraelczyków.

Nastąpił także spadek liczby osób ranionych podczas ataków terrorystycznych. W 2005 roku rannych zostało 406 Izraelczyków (302 cywilów i 104 członków sił bezpieczeństwa). W porównaniu, w 2004 roku rannych zostało 589 Izraelczyków (394 cywilów i 195 członków sił bezpieczeństwa). Nastąpił spadek o około 30 %.

Spadek liczby ofiar można między innymi przypisać skutecznym działaniom izraelskich sił bezpieczeństwa, które wielokrotnie powstrzymały lub zakłóciły organizację ataku terrorystycznego. W 2005 roku siły bezpieczeństwa aresztowały 160 potencjalnych terrorystów-samobójców na terenie Samarii i Judei.

Ataki terrorystyczne - rozkład geograficzny:

Ataki samobójcze 2004/2005 :

Potencjalni terroryści-samobójcy aresztowani w 2005 roku
w Samarii i Judei - rozkład na organizacje:

 

Samaria i Judea

W 2005 roku organizacje terrorystyczne z Samarii zdołały przeprowadzić 4 duże akcje terrorystyczne wewnątrz terytorium Izraela. W ich wyniku zginęło 21 Izraelczyków, a 231 osób zostało rannych. W porównaniu, w 2004 roku zdołały one przeprowadzić 2 akcje terrorystyczne, w których zginęło 14 Izraelczyków, a 106 osób zostało rannych.

Ten wyraźny wzrost liczby ofiar wynika z faktu, że organizacje terrorystyczne uczą się na własnych błędach i w sposób bezwzględny wykorzystują wszystkie słabe punkty na przejściach granicznych. Najważniejszym wydaje się jednak problem nie ukończonej "bariery bezpieczeństwa" w Judei. Organizacje terrorystyczne z Samarii wykorzystują Judeę i Jerozolimę jako miejsca przerzutu terrorystów do Izraela.

Duże akcje terrorystyczne przeprowadzone w 2005 roku:

12 lipca 2005 r. - terrorysta samobójca wysadza się przed centrum handlowym w Netanya (zginęło 5 osób, a 90 zostało rannych). Zamach przeprowadził Islamski Dżihad.
    28 sierpnia 2005 r. - terrorysta-samobójca wysadził się przed dworcem autobusowym w Be'er Shevie (rannych 48 osób). Zamach przeprowadził Hamas, wykorzystując brak "bariery bezpieczeństwa" w rejonie Hebronu.
    26 października 2005 r. - terrorysta-samobójca wysadził się na targowisku w Haderze (zginęło 6 osób, a 55 zostało rannych). Zamach przeprowadził Islamski Dżihad, który przerzucił terrorystę do Izraela poprzez Jerozolimę.

Należy zauważyć, ze podczas 34 miesięcy starć do momentu wybudowania "bariery bezpieczeństwa" na odcinku Samarii (ukończono w lipcu 2003 r.), palestyńskie organizacje terrorystyczne działające w Samarii przeprowadził ogółem 73 duże zamachy terrorystyczne wewnątrz Izraela. W ich wyniku zginęło 293 Izraelczyków, a 1.950 osób zostało rannych. W ciągu następnych 28 miesięcy (od sierpnia 2003 r.) zdołały one przeprowadzić 11 takich zamachów terrorystycznych wewnątrz Izraela. W ich wyniku zginęło 54 Izraelczyków, a 358 osób zostało rannych.

 

Wysiłki organizacji terrorystycznych w Samarii i Judei aby stworzyć infrastrukturę do produkcji rakiet i moździerzy

Podczas 2005 roku organizacje terrorystyczne w Samarii i Judei uważnie analizowały możliwość prowadzenia ostrzału terytorium Izraela ponad budowaną "barierą bezpieczeństwa", która uniemożliwia wykorzystanie terrorystów-samobójców. W ten sposób środek ciężkości działalności tych organizacji przesunął się w kierunku budowy infrastruktury do produkcji pocisków rakiet Qassam, pocisków moździerzowych oraz rur wyrzutni. W 2005 roku siły bezpieczeństwa wykryły osiem takich ukrytych zakładów rzemieślniczych (cztery należały do Hamasu, cztery należały do Tanzim i Islamskiego Dżihadu).

 

Przemyt broni, amunicji i materiałów wybuchowych do Strefy Gazy

We wrześniu 2005 roku izraelska armia wycofała się z granicy pomiędzy Strefą Gazy a Egiptem. Spowodowało to znaczny wzrost przemytu broni i amunicji do Strefy Gazy. Wojskowy wywiad szacuje, że do Strefy Gazy przerzucono tą drogą ponad 5 ton materiałów wybuchowych, około 200 pancerfaustów , około 350 rakiet przeciwpancernych, około 5 tys. sztuk broni maszynowej i ponad 1 milion sztuk amunicji. Prawdopodobnie przerzucono także niewielką liczbę rakiet przeciwlotniczych. Szczyt tego przemytu przypadł na okres 12-18 września 2005 roku.

Wcześniejszy, niewielki poziom przemytu broni do Strefy Gazy zmuszał organizacje terrorystyczne do przestrzegania zawieszenia broni i oczekiwania na pojawienie się możliwości na wznowienie walk.

Członkowie palestyńskich sił bezpieczeństwa, którzy zostali rozlokowani wzdłuż południowej granicy Strefy Gazy, również angażują się w ten proceder przemytu broni i amunicji.

 

Przemyt ze Strefy Gazy do Izraela poprzez Synaj i Negew

Od czasu opuszczenia przez izraelską armię południowej granicy Strefy Gazy, nastąpił dramatyczny wzrost prób dokonania zamachów terrorystycznych wewnątrz Izraela. Organizacje terrorystyczne usiłują zbudować nową infrastrukturę w Samarii i Judei. Jako kanału przerzutowego dla broni, amunicji i ludzi używają drogi ze Strefy Gazy do Egiptu, a następnie przez Synaj i Negew do Judei. Obszar przygraniczny Synaj-Negew jest także wykorzystywany przez licznych przemytników, przestępców i osoby szukające nielegalnej pracy w Izraelu. Bardzo często elementy przestępcze podejmują współpracę z arabskimi terrorystami.

 

Hamas i Islamski Dżihad

Pomimo ogłoszonego zawieszenia broni, Hamas w 2005 roku aktywnie uczestniczył a działalności terrorystycznej wymierzonej w izraelskie cele. Hamas ponosi odpowiedzialność za samobójczy zamach przeprowadzony 28 sierpnia 2005 roku w Be'er Shevie (wówczas 2 ochraniarzy zapobiegło dużo większej masakrze). We wrześniu 2005 roku Hamas uprowadził z Jerozolimy i zamordował żydowskiego biznesmena Sassona Nuriela.

Hamas ukrywa przed światem swoje zaangażowanie w terrorystyczną aktywność i oficjalnie utrzymuje, że nadal przestrzega zawieszenia broni. Jednak w rzeczywistości, komórki Hamasu przeprowadzają akcje terrorystyczne przeciwko izraelskim celom oraz udzielają aktywnego wsparcia innym organizacjom terrorystycznym w przeprowadzaniu ataków na Izrael. Hamas planuje wziąć udział w zbliżających się wyborach w Autonomii Palestyńskiej.

Również Islamski Dżihad, pomimo ogłoszenia zawieszenia broni, prowadził aktywność terrorystyczną przeciwko izraelskim celom. Przykładem jest zamach bombowy w Stage Club w Tel Avivie (25 luty 2005 r.) i zamach w centrum handlowym w Netanya (5 grudnia 2005 r.). Siły bezpieczeństwa zdołały powstrzymać wiele ataków terrorystycznych, których organizatorami byli członkowie Islamskiego Dżihadu.

 

- Na podstawie materiałów Izraelskiej Agencji Bezpieczeństwa.

 

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2006-2007 by Gedeon